Контакти Карта сайту
Донець
Георгій Панасович

зав. відділом № 110, док. фіз.-мат. наук, ст. наук. співробiтник

Коротка бiографiя

 

Народився 16 січня 1940 року. З 1956 по 1961 рік навчався у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка на механіко-математичному факультеті. З 1961 року незмінно працює в Інституті кібернетики НАН України (до 1962 року – Обчислювальний центр АН УРСР). У 1970 році захистив кандидатську, а у 1996 році – докторську дисертації з фізико-математичних наук. Під керівництвом Г.П. Донця захищені 6 кандидатських та одна докторська дисертації з фізико-математичних наук.

 

Лауреат премії іменi В.М.Глушкова НАНУ.

 

 

Науковi iнтереси

 

  • розробка загальних методів розв’язання багатоваріантних задач оптимізації;
  • застосування методів теорії графів та комбінаторики для розв’язування практичних задач;
  • розвиток теорії дослідження операцій та систем управління;
  • проблеми ефективного застосування сучасних методів і засобів кібернетики в плануванні, проектуванні та управлінні.

 

Основнi результати

 

  • розроблено теоретичну базу для побудови пакету паралельних алгоритмів розв’язання типових задач на довільних графах великої розмірності;
  • розроблено та формалізовано нові задачі в галузі розпізнавання образів, які стосуються відновлення дискретних зображень за даними шаблонами;
  • одержані нові теоретичні результати з проблеми ізоморфізму та розфарбування числових графів; розроблені поліноміальні алгоритми визначення ізоморфізму та хроматичного числа натуральних модульних графів;
  • повністю закінчені теоретичні дослідження про математичний сейф з різнотиповими замками для двовимірних матриць;
  • проведені теоретичні дослідження проблеми Штейнера та розроблені пов’язані з нею алгоритми пошуку оптимальних розв’язків криволінійного профілю для задач проектування нафто-газопроводів та автомобільних доріг;
  • розроблені змістовна концепція та математичні методи опису процедури розширення таблиці «витрати-випуск» (ТВВ) з метою моделювання  взаємозв’язків натурально-речових, фіскальниих і монетарних показників функціонування економіки.

 

Монографії

 

 

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні