Контакти Карта сайту
Гуляницький
Леонід Федорович

зав. відділу №180, док. техн. наук, старший науковий співробітник

тел. +38 044 526 55 85
тел.
email: LeonHul.icyb@gmail.com

Коротка бiографiя

 

Народився в 1951 р. У 1973 р. закінчив із відзнакою факультет кібернетики Київського державного університету ім.Т.Шевченка, у 1976 р. – очну аспірантуру Київського державного університету ім.Т.Шевченка. У 1980 р. захистив дисертацію на тему "Питання побудови спеціалізованого математичного забезпечення для розв'язування на ЕОМ деяких задач проектування" на пошукування вченого ступеню кандидата фізико-математичних наук. У вересні 1991 р. присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника. Трудову діяльність почав у 1973 р. на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідного сектору Київського університету ім.Т.Шевченка. Після закінчення аспірантури з 1976 р. працює в Інституті кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України. Доктор технічних наук, дисертацію "Розробка моделей і наближених методів комбінаторної оптимізації та їх застосування в інформаційних технологіях" захистив в 2005 р.  З 2011 р. – завідувач відділу. Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (2009 р.), премій ім.В.М.Глушкова НАН України (2007 р.) та Республіканської премії ім.М.Островського в галузі науки та техніки для молодих учених (1982 р.). За сумісництвом – професор кафедри ФІОТ НТУУ "КПІ". Є членом редколегії збірника "Теорія оптимальних рішень", а також програмних комітетів Міжнародних конференцій "Knowledge-Dialogue-Solution"  (з 2010 р.) та “Теорія прийняття рішень” (з 2008 р.).

 

 

Науковi iнтереси

 

  • моделі та методи комбінаторної оптимізації;

  • підтримка прийняття й оптимізація рішень в технічних та соціально-економічних системах; 

  • паралельні алгоритми; 

  • розробка та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій ; 

  • проблеми використання штучного інтелекту в методах оптимізації.

 

Основнi результати

 

Розвинено теорію комбінаторних просторів та формальний підхід до означення та класифікації задач комбінаторної оптимізації.

 

 

Проведено формалізацію та розроблено математичні моделі ряду прикладних проблем, які виникають при оптимальному проектуванні систем і об’єктів різної природи, інвестиційній та бізнесовій діяльності, оптимізації транспортних перевезень, проектуванні та функціонуванні мереж різної природи, в обчислювальній біології.

 

 

Розроблено та досліджено ряд гібридних алгоритмів та метаевристик, які призначені для розв’язання широкого кола складних практичних задач. Запропоновано та апробовано оригінальний підхід до створення моделе-орієнтованих кооперативних алгоритмів комбінаторної оптимізації.

 

 

Розроблено ряд паралельних алгоритмів, які апробовано на суперкомп’ютерах родини СКІТ при розв’язанні серії проблем оптимізації рішень в економіці, біотехнологіях та техніці.

 

 

Розроблено математичний апарат, призначений для розв’язування проблем оптимального вибору альтернатив на основі використання групових експертних оцінок.

 

 

Розроблено ряд моделей і методів середньострокового макроекономічного прогнозування, які використовувалися при прийнятті рішень на рівні Кабінету Міністрів України.

 

Запропоновано ряд інформаційних технологій підтримки прийняття відповідальних рішень в умовах невизначеності та ризику, які ґрунтуються на створених математичних та програмних засобах. Зокрема, такі розробки знайшли своє застосування при створенні інформаційно-аналітичної системи Верховної Ради України.

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні