Контакти Карта сайту
Єршов
Сергій Володимирович

зав. вiддiлом №155, докт. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Коротка бiографiя

 

Народився 17 травня 1965 р. в місті Миколаїв.

 

В 1982  р. закінчив середню школу №64 міста Києва. В 1988 р. закінчив Київський політехнічний інститут, факультет інформатики та обчислювальної техніки. З 1985 р. працює в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Займав посаду старшого наукового співробітника (з 2002 р.), провідного наукового співробітника (з лютого 2014 р.).

 

Закінчив аспірантуру Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України і в 1998 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

 

В 2006 р. присвоєно вчене звання «Старший науковий співробітник» за спеціальністю 01.05.03. В 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи моделе-орієнтованої побудови нечітких інтелектуальних мультиагентних систем». Науковий консультант — доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Парасюк І.М.

 

З вересня 2014 р. – завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

 

Науковi iнтереси

 

 • методи та технологічні засоби побудови інтелектуальних програмних систем,
 • моделе-орієнтована розробка програмного забезпечення,
 • мультиагентні програмні системи,
 • нечіткі системи,
 • високопродуктивні та розподілені обчислення,
 • методи паралельного програмування.

 

 

Основнi результати

 

 • Розроблено та обґрунтовано теоретичні основи побудови нечітких інтелектуальних мульти­агентних систем у розподіленому середовищі на основі специфікації транс­формацій нечітких графів і засобів адаптації нечітких правил компонентом-координатором.
 • Побудовано комплекс моделей інтелектуальних агентів і мультиагентних систем на основі нечіткої логіки типу 2, що дозволяють більш інформативно представити ступінь невизначеності системи нечітких правил при специфікації поведінки таких агентів і систем.
 • Розроблено моделе-орієнтований метод для породження платформно-специфічних моделей нечітких мультиагентних систем, що функціонують у перспективних високопродуктивних середовищах, у тому числі в кластерної системи СКІТ, і дають можливість скорочення витрат на комунікацію між окремими агентами в такому середовищі.
 • Побудовано методи трансформації, що дозволяють згенерувати нечіткі платформно-незалежні моделі внутрішнього агентного управління та пов'язані з ними рольові моделі інтелектуальних агентів.
 • Запропоновано трансформаційний процес створення інтелектуальних агентів з метою охопити основні фази розробки мультиагентних систем від виявлення вимог до реалізації. В середовищі Eclipse розроблено інструментальні засоби, які надають можливість генерації програмного коду нечіткої інтелектуальної мультиагентної системи.

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні