Контакти Карта сайту

Портативний електрокардіографічний програмно-апаратний комплекс для клінічної медицини, медицини спорту та праці, домашньої медицини

Опис технології. Мета та принципи ви­користання в польових умовах.

 

Вміння вчасно розпізнати стан, що загрожує життю хворого і негайно надати необхідну медичну допомогу має надзви­чайно важливе значення у практичній дія­льності медичних працівників військових підрозділів. В критичних ситуаціях доля хворого залежить від швидкості діагности­ки. Таким чином створення портативних програмно-апаратних комплексів, здатних оперативно надавати військовому лікарю достатньо повну інформацію щодо стану хворого, є вкрай важливим, особливо в контексті медичного сортування, тобто визначення пріоритету надання допомоги пораненим військовослужбовцям в залеж­ності від складності їхнього стану.

 

Запропонований програмно-апарат­ний комплекс включає систему підтримки таких рішень, яка базується на об'єктивних даних.

 

Алгоритм визначення критичних ста­нів включає в себе аналіз варіабельності ритму серця (блок «Регуляція»), власне електрокардіографічних кривих (блок «Мі­окард»), порушень ритму серця а також психоемоційного стану (відповідні блоки показників). Процедура вимірювання за­ймає від ЗО с до 5 хвилин (за потребою). Результати аналізу щодо наявності та глибини шокового стану надаються в наочній формі, на основі так званої «світлофорної графіки».

 

Інші сфери використання технології


Комплекс також може використовуватися і в госпітальних умовах для оцінки ступеню дисфункції міокарду, для контролю функціонального стану військовослужбовців в процесі їх підготовки (в тому числі на тренажерах), у домашніх умовах.


Рівень готовності розробки

 

На протязі 2013-2015 років проводилися масштабні випробування програмно-апаратного комплексу в провідних медичних установах України. Особливо слід відмітити Національний військово-медичний клінічний центр, де даний комплекс використовується біля ліжка хворих для діагностики дисфункції міокарду при бойовій травмі. Також тільки що завершений беспрецендетний кардіоскрінінг за допомогою цього приладу в Хмельницький області, в якому прийняло участь 23 тисячі осіб. Комплекс повністю готовий до впровадження.

 

 

Рис.1. Загальний вигляд програмно-апаратного комплексу

 

Контакти:

Інститут кібернетики ім.В.М. Глушкова НАН України,

Відділ сенсорних приладів систем та технологій для безконтактної діагностики,

Др. І.А. Чайковський

Тел./Факс: (+38-044)-526-12-67

Е-mаіl: d220@meta.uа

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні