Контакти Карта сайту
Белоусов
Олександр Андрійович

канд.фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу № 165

тел. (044) 526 51 58
тел.
email: dept165@insyg.kiev.ua

Коротка бiографiя

 

Закінчив Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова (1982); захистив кандидатську дисертацію «Некоторые задачи сближения для квазилинейных конфликтно – управляемых процессов (1990).

 

 

Науковi iнтереси

 

  • математичні  методи в диференціальних іграх з інтегральними та змішаними обмеженнями на керування, імпульсні керування, задачі почергового зближення, повна конфліктна керованість, безпечний зліт та посадка літаків, «м’яка посадка».

 

 

Основнi результати

 

Кількість друкованих праць – 60. Рейтинг в науково – метричних базах:

  • Scopus (кількість робіт на обліку – 8, кількість посилань на них –15, індекс Хірша – 3);
  • Google scolar (кількість  робіт на обліку – 24, кількість посилань на них – 71, індекс Хірша – 5).

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні