Контакти Карта сайту
Дзюбенко
Карен Георгійович

канд.фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу №165

тел. (044) 526 51 58
тел.
email: dept165@insyg.kiev.ua

Коротка бiографiя

 

Закінчив Київський імені Тараса Шевченка (1985); захистив кандидатську дисертацію «Эргодические меры, связанные с произведениями случайных  матриц» (1992).

 

 

Науковi iнтереси

 

  • поведінка процесів марківського та напівмарківського типу,  пов’язаних  з задачами пошуку рухомих  об’єктів, гарантований середній час пошуку, стохастичні  ігри.

 

 

Основнi результати

 

Кількість друкованих праць – 25. Рейтинг в науково – метричних базах:

  • Scopus (кількість робіт на обліку – 3, кількість посилань на них –14, індекс Хірша – 1);
  • Google scolar (кількість  робіт на обліку – 3, кількість посилань на них – 15, індекс Хірша – 1).

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні