Контакти Карта сайту

Інформація про семінари та конференції, що відбулися

 

Шановні колеги! З 26 по 29 вересня 2017 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка було проведено Міжнародну наукову конференцію «Питання оптимізації обчислень» (ПОО–XLIV), присвячену 60-річчю від дня заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Співорганізатором заходу виступив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

 

Основний науковий напрям конференції – побудова оптимальних за часом і точністю алгоритмів комп’ютерних технологій розв’язання типових задач прикладної та обчислювальної математики із заданими значеннями характеристик якості за точністю та швидкодією. Використання таких алгоритмів приводить до зменшення обчислювальних витрат та/або невизначеності при комп’ютерному моделюванні, розширенню множини і збільшенню складності задач, які можуть бути розв’язані при обмежених обчислювальних ресурсах.

 

Учасниками заходу стали понад 120 фахівців (як досвідчених науковців, так і молодих дослідників, зокрема аспірантів та студентів) з України, Польщі, Норвегії, Азербайджану, США, ФРН, Австрії, Білорусі, Угорщини.

 

У перший день відбувся присвячений 60-річчю Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України круглий стіл, в межах якого виступили академік В.К. Задірака, член-кореспондент НАН України О.М. Хіміч, доктори наук А.Ф. Верлань, І.В. Бейко, І.М. Конет, О.М. Литвин, М.М. Дієсперова й інші. Науковці пригадали сторінки свого життя, пов’язані з інститутом.

 

Роботу конференції було організовано за сімома секціями: «Загальна теорія оптимізації обчислень», «Наближення та відновлення функцій і функціоналів», «Цифрова обробка сигналів та зображень», «Розв’язування рівнянь», «Системний аналіз, оптимізація, математичне програмування, методи прийняття рішень», «Методи захисту інформації», «Прикладні задачі».

 

Особливу зацікавленість присутніх викликали доповіді, присвячені резервам оптимізації обчислень (В.К. Задірака), паралельній математиці (О.М. Хіміч), постквантовим обчисленням (І.Д. Горбенко), технології блокчейн (А.М. Кудін) і оптичним комп’ютерам (В.М. Старков).

 

Крім виголошення доповідей, науковці також активно обмінювалися досвідом, брали активну участь в обговореннях та дискусіях.

 

Праці конференції надруковано у двох фахових збірниках «Математичне та комп’ютерне моделювання» (серії: «Фізико-математичні науки» і «Технічні науки»), один із яких входить до науковометричної бази наукових журналів Норвегії.

 

З метою підтримки молодих дослідників під час конференції було проведено конкурс на найкращу доповідь, призерами якого стали В.А. Сидорук, І.Л. Базик (м. Київ), В.А. Пономар, Р.С. Ганзя, О.В. Славік (м. Харків).

 

Під час заключного засідання тривала загальна дискусія за тематикою конференції й заслуханими доповідями. Відзначалися змістовність і наукова глибина виступів учасників та представлені в доповідях нові цікаві результати.

 

В ухваленому конференцією рішенні наголошено на доцільності подальшого проведення наукових форумів із питань оптимізації обчислень – не рідше одного разу на два роки. Вирішено також передбачити програмами майбутніх форумів оглядові доповіді провідних учених із актуальних питань оптимізації обчислень – як у теоретичному плані, так і в плані їхнього застосування в різних галузях науки й техніки.

 

 

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні