Контакти Карта сайту

Аспірантура

____

 

Рейтинговий список вступників

до аспірантури Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

в 2016 році

за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями

 

Таблиця 1

113 – Прикладна математика,

ліцензійний обсяг (особи) - 5


 

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Вступний іспит із спеціальності

Вступний іспит з іноземної мови

Вступний іспит з філософії

Конкурсний бал вступника

Пропозиції інституту

Білецький Сергій Сергійович

відмінно (92)

відмінно (93)

відмінно (95)

95,6

рек.

2

Литвиненко Федір Антонович

відмінно (98)

добре (85)

відмінно (95)

93,2

рек.

3

Стовба Віктор Олександрович

відмінно (92)

відмінно (91)

відмінно (95)

92,6

рек.

4

Сулейманов Сеїт-Бекір

Сінавер огли

відмінно (90)

відмінно (93)

відмінно (95)

92,4

рек.

5

Чорножук Сергій Анатолійович

відмінно (92)

відмінно (93)

добре (85)

90,2

рек.

 

Таблиця 2

122 - Комп'ютерні науки та інформаційні технології

ліцензійний обсяг (особи) – 5


 

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Вступний іспит із спеціальності

Вступний іспит з іноземної мови

Вступний іспит з філософії

Конкурсний бал вступника

Пропозиції інституту

Лук’янов Ігор Олегович

відмінно (98)

відмінно (91)

відмінно (95)

95

рек.

2

Кошель Сергій Олександрович

відмінно  (92)

відмінно (93)

відмінно (95)

93,2

рек.

3

Коваль Олександр Сергійович

відмінно  (95)

добре (84)

відмінно (95)

91,7

рек.

4

Хавро Андрій Юрійович

відмінно  (95)

відмінно (91)

добре (85)

90,8

Заява:

відмовився від зарахування

5

Лазоренко Андрій Юрійович

добре (85)

відмінно (93)

відмінно (95)

90,4

рек.

6

Мартинюк Ігор Сергійович

добре (86)

відмінно (91)

добре (85)

87,2

рек.

7

Халімендік Валерій Валерійович

відмінно  (95)

не з'явився (0)

не з'явився (0)

38

не рек.

 


 

Таблиця 3

123 - Комп'ютерна інженерія

ліцензійний обсяг (особи) – 5

 

 

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Вступний іспит із спеціальності

Вступний іспит з іноземної мови

Вступний іспит з філософії

Конкурсний бал вступника

Пропозиції інституту

Остапенко

Василь Олексійович

добре (82)

добре (85)

відмінно (95)

86,8

рек.

2

Лук’яненко Володимир Миколайович

добре (86)

добре (85)

добре (85)

85,4

рек.

3

Горбатюк  Сергій Олександрович

добре (81)

добре (85)

добре (85)

83,4

рек. (контракт)

 

 

Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі визначається коефіцієнтом, у сумі коефіцієнти складають 1 (Таблиця 4). Конкурсний бал вираховується як сума балів за кожен вид вступного випробування, помножених на вагові коефіцієнти.

 

Перелік вступних випробувань та вагових коефіцієнтів конкурсного відбору при вступі до аспірантури Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України у 2016 р.

Таблиця 4.

 

Вступні випробування (від 0 до 100 балів)  

Вагові коефіцієнти   

– вступний іспит із спеціальності

 

– вступний іспит з іноземної мови

 

– вступний іспит з філософії

0,4

 

0,3

 

0,3

 

 

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України оголошує набір до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями:

 

№ п/п

Код та найменування

галузі знань

Шифр та найменування

спеціальності

1.

11  Математика та статистика

113   Прикладна математика

2.

12  Інформаційні технології

122   Комп'ютерні науки та інформаційні технології

3.

12  Інформаційні технології

123   Комп'ютерна інженерія

 

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та на підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти та науки України (протокол № 14/2 від 10 серпня 2016 року), наказом МОН України № 966 від 11 серпня 2016 року Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова  НАН України видано ліцензію на освітнью діяльність за третім освітньо-науковим рівнем (аспірантура).

 

Вступники до аспірантури  Інституту повинні подати такі документи

  • Заяву на ім'я директора інституту академіка НАН України І.В. Сергієнка.
  • Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою 4х6 (3 шт.)
  • Список опублікованих праць і винаходів; наукові доповіді (реферат) з обраної наукової спеціальності
  • Медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у
  • Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра
  • Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)
  • Довідку про середній місячний заробіток (за два місяці за останнім місцем роботи)
  • Швидкозшивач для документів
  • Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом документів до аспірантури інституту проводиться до 31 серпня 2016 р. 

 

Зарахування – з 1 листопада 2016 р. 

 

Дати вступних іспитів до аспірантури:

 

14  вересня 2016  р. за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, корп. 1, кімн. 905 о 10:00 відбудуться вступні іспити до аспірантури за такими спеціальностями:

 

113 – Прикладна математика;

122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології;

123 - Комп’ютерна інженерія.

 

19 вересня 2016 р. – іноземна мова (англ.)

28 вересня 2016 р. – філософія

 

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

 

 

Телефон для довідок:  +38 044 526 41 78.

e-mail: aspirantura@incyb.kiev.ua  

 

 

 

Програми вступних іспитів до аспірантури за спеціальностями:

 

 

113 – Прикладна математика

122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 – Комп’ютерна інженерія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні