Контакти Карта сайту

Аспірантура

____

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

 

Аспірантура Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України проводить набір на навчання на 2018-2022 роки 

 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України  № 966 від 11.08.2016 р. та ліцензії на провадження освітньої діяльності,  Інститут кібернетики здійснює підготовку аспірантів за такими спеціальностями: 

 

113 Прикладна математика: ліцензійний обсяг – 5 осіб,

місця за державним замовленням – 4 особи,

гарант освітньо-наукової програми – академік НАН України Сергієнко І.В. 

 

122 Комп’ютерні науки: ліцензійний обсяг – 5 осіб,

місця за державним замовленням – 5 осіб,

гарант освітньо-наукової програми – академік НАН України Палагін О.В.; 

 

123 Комп’ютерна інженерія: ліцензійний обсяг – 5 осіб,

місця за державним замовленням – 2 особи

гарант освітньо-наукової програми – член-кореспондент НАН України Боюн В.П.

 

Обсяг прийому до аспірантури Інституту кібернетики за рахунок державного замовлення у 2018 році складає 11 осіб.

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра.

 

До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу до аспірантури, а саме:

 • заяву на ім’я директора Інституту кібернетики;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури  навчається або працює;
 • 4 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);

 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.

 • військовий квиток, приписне свідоцтво або посвідчення офіцера (для військовозобов’язаних).

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;

 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію паспорта;
 • довідку з постійного місця реєстрації (в разі, якщо немає відмітки про реєстрацію в  паспорті);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності);
 • Картонний швидкозшивач та 4-и файли.

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток, приписне свідоцтво або посвідчення офіцера подаються вступниками особисто.

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури очної (денної) форми навчання проводяться в такий термін 

 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

20 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв і документів

10 вересня 2018 року о 15-00

Строки проведення вступних випробувань

- спеціальність – 19 вересня 2018 р.

 

- іноземна мова – 24 вересня 2018 р.

 

Оприлюднення    рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до  зарахування  за кошти державного бюджету

21 вересня 2018 року до 17-00

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 31 жовтня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб

До 31 жовтня 2018 року

Початок навчання в аспірантурі

1 листопада 2018 року

 

Вступні іспити до аспірантури в 2018 році проводяться у наступні строки:


Дата вступного іспиту

Спеціальність

Іноземна мова

19 вересня

24 вересня

 

 

Порядок роботи Приймальної комісіїщодня, крім суботи, неділі та святкових днів

з 9-00 до 17-00, перерва з 13-00 до 14-00.

 

Адреса: м. Київ, 03187, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 1, кімната 706

 

Телефон: +38(044)526-41-78

 

Електронна пошта: aspirantura@incyb.kiev.ua

 

 

 

Програми вступних іспитів до аспірантури за спеціальностями:

 

 

113 – Прикладна математика

122 – Комп’ютерні науки

123 – Комп’ютерна інженерія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні