Контакти Карта сайту

Відділ автоматизації програмування (В.Г.Тульчинський )

 

Завідувач відділу – Тульчинський Вадим Григорович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

 

Відділ засновано 1957 року членом-кореспондентом НАН України К.Л. Ющенко,  яка очолювала його до 1991 року. Це був перший відділ програмування в Радянському Союзі. З 1991 р. до 2011 р. відділ автоматизації програмування очолювала член-кореспондент НАН України Перевозчикова Ольга Леонідівна.

У відділі працюють 15 співробітників, серед них – 8 кандидатів наук, 2 - доктора наук.

 


WEB-сайт відділу  http://dep145.org.ua/

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • теоретичні основи програмування, моделі та інструменти програмної інженерії;
 • статистична теорія навчання та методи штучного інтелекту для аналізу даних, агенти та агентні технології, інтелектуалізація інтерфейсу користувача;
 • бази та сховища даних;
 • паралельне програмування та управління паралельними комп'ютерами;
 • стандартизація та сертифікація програмної складової інформаційних технологій.

    

 

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Фундаментальні:

 • створено алгебро-граматичний апарат, методи та засоби форма­лізованого подання знань, що інтег­рують механізми концептуального моделювання сутностей і зв'яз­ків предметної області з граматиками та системами алгоритмічних алгебр В.М. Глушкова;
 • розроблено VC-теорію навчання великих наборів даних і формалізовану процедуру життєдіяльності раціональних агентів щодо перенавчання інтелектуальної системи, розрахованої на роботу з реальними даними впродовж тривалого часу;
 • для випереджувального формування контекстних рекомендацій і підказок модифіковано модель розподіленої розрідженої пам'яті Канерви та розроблено алгоритм (програмний агент) автоматичного коригування числових прогнозів з урахуванням подібності зразків на різних сеансах прогнозування;
 • розроблено актуальні методи та засоби інтерфейсу користувача щодо оперативного добування та подання у вигляді XML структурованої інформації накопиченої у базах і сховищах даних;
 • для підвищення швидкості навчання і MacroMining у великих базах і сховищах даних розроблено метод синтезу маршрутних схем, який дозволяє проводити аналіз структурованих даних без попереднього перетворення на відношення великої розмірності;
 • запропоновано каркасну модель даних, що є новим підходом до вирішення «проблеми Кодда» про протиріччя між нормалізацією та оптимальним числом відношень, та забезпечує реінжиніринг реляційних БД без декомпозиції багатозначних залежностей з метою обробки БД надвеликого об’єму та збереження семантики;
 • розроблено методи підвищення ефективності обчислень при розв’язку задач математичного моделювання у різних предметних областях з застосуванням алгоритмів стиснення інформації, зокрема, найкращої чебишовської апроксимації.
 •  

 

Прикладні: 

 • програмне забезпечення для пошуку корисних копалин, насамперед, нафти й газу: популярний в Росії пакет «ГеоПоиск» для інтерпретації результатів геофізичних досліджень свердловин (www.geopoisk.com), розповсюджені в світі пакети програм моделювання процесів сейсморозвідки та генерації синтетичних сейсмограм «Tesseral-2D»,  «Tesseral Pro» (www.tesseral-geo.com), паралельні геофізичні програми для кластерів, гібридних комп’ютерів з графічними прискорювачів і гриду;
 • система управління інтелектуальних робочих станцій «Інпарком» (www.inparcom.com), що серійно випускаються Державним науково-виробничим підприємством Електронмаш;
 • для багатоаспектного аналізу експертної інформації при обґрунтуванні управлінських рішень у ситуаціях, що вимагають порівняльного аналізу кількісних і якісних характеристик різного походження, розроблено систему-оболонку «Фактор» та систему статистичного програмування «Предиктор»;
 • розроблено набори культурних елементів національно-української локалізації інформаційних технологій, зокрема, на замовлення Майкрософт-Україна відкориговано україномовні тексти програмної документації для національно-української локалізації Windows-Vista, Office’2003 та Office’2007;
 • доопрацьовано нормативну базу Національної системи електронного цифрового підпису для її державного регулювання; спільно з  Центральним засвідчувальним органом Міністерства транспорту і зв’язку України акредитовано низку центрів сертифікації ключів  для криптографічного захисту електронного документообігу в Україні;
 • у складі працюючого на базі відділу підкомітету «Мови програмування, їхні се­редовище й системний інтерфейс» Технічного комітету 20 «Стандарти­зація інформаційних технологій» Держспоживстандарту України  розроблено та введено в дію понад 30 національних стандартів ДСТУ та розроблено проекти 26 нових ДСТУ, гармонізованих з міжнародними стандартами.

 

 

Склад наукових працівників відділу №  145   

 

п/п

ПІБ

Посада


Наук. ступінь

Звання

Контакти

1

Білодід Оксана Олексіївна

пров. інж.-пр.

 

 

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

2

Гречко Анастасія Валеріївна

н.с.

к.ф.-м.н.

 

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

3

Каленчук-Порханова Анжеліна Олексіївна

пров.н.с.

к.ф.-м.н.

с.н.с.

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

4

Коломієць Олександр Вікторович

с.н.с.

к.ф.-м.н.

с.н.с.

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

5

Лавренюк Сергій Іванович

н.с.

к.ф.-м.н.

 

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

6

Мар’янович Олег Тадеушович

с.н.с.

к.ф.-м.н.

 

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

7

Мелащенко Андрій Олегович

с.н.с.

к.ф.-м.н.

 

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

8 Михайлич Микола Іванович
інж.-прог.    

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

9

Назаренко Євген Володимирович

м.н.с.

 

 

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

10

Панченко Борис Євгенійович

с.н.с

д.ф.-м.н.

с.н.с.

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

11

Роганова Олена Юріївна

інж.-пр. 1 кат.

 

 

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

12

Сайко Ігор Миколайович

м.н.с.

к.ф.-м.н.

 

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

13

Січкаренко Володимир Олександрович

н.с.

к.т.н.

 

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

14

Тульчинський Вадим Григорович

зав. відділу

д.ф.-м.н.

с.н.с.

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

15 Халімендік Валерій Валерійович

м.н.с.

   

(+38044)5263603

dep145@gmail.com

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні