Контакти Карта сайту

Наукові інтереси

 

Ю.Г. Кривонос - відомий вчений в галузі математичного моделювання та інформаційних комп'ютерних технологій. тощо. За безпосереднью участю та під керівництвом Ю.Г Кривоноса. розроблені оригінальні методи послідовної ідентифікації математичних моделей хвильових та швидких фізичних та технологічних процесів, на основі яких вирішуватися прикладні задачі розрахунку керуючої системи рівноваги плазмового шнура, індукційного утримання великих мас рідкого металу, дисперсії металів з допомогою електроімпульсного розряду у воді.


Значний внесок зроблено Кривоносом Ю.Г. у розвиток сучасних інформаційних технологій. Під його керівницвом розроблено методи проектування та технологічний інструментарій створення розподілених інформаційних технологій для комплексної автоматизації діяльності територіально-розподілених об'єктів. Він науковий керівник по розробці ряду унікальних інформаційних технологій: підтримки діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України (цикл робіт був представлений міжвідомчій комісії, яка прийшла до висновку, що роботи виконані на найвищому сучасному рівні, рекомендовані до впровадження в фондах соціальної сфери, як типові); підтримки діловодства Верховного Суду України (система «КАРС»); підтримки діяльності букмекерської компанії; створено типову інформаційно-аналітичну систему забезпечення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти; розпізнавання рукописних математичних текстів; стиснення графічних зображень засобами адаптивних фрактальних структур та нейромереж. створено засоби комп’ютерного озвучення текстів українською мовою на основі конкатенативного сегментивного синтезу; розроблено інформаційну технологію для української мови жестів; розроблено віртуальну систему „голова, що говорить”; розроблені засоби аналізу й синтезу емоційних станів людини; розроблені засоби автоматизації стенографування голосової мовної інформації; створено засоби розпізнавання ультразвукової ехоінформації та математичних рукописних текстів. 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні