Контакти Карта сайту

Відділ чисельних методів та комп’ютерного моделювання (О.М.Хіміч)

 

Завідувач відділу – ХІМІЧ Олександр Миколайович, член-корреспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.


Відділ засновано у 1963 році доктором фізико-математичних наук професором І.М. Молчановим, який очолював його до 2004 року. У відділі працюють 15 співробітників, серед них – два доктори та 5 кандидатів наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • чисельні методи та комп’ютерні алгоритми математичного моделювання складних об’єктів i процесів різної природи;
 • методи та алгоритми паралельних та розподілених обчислень для комп’ютерів з паралельною архітектурою;
 • математичні моделі з наближеними вхідними даними;
 • програмне забезпечення сучасної та перспективної обчислювальної техніки;
 • інтелектуальні комп’ютерні системи.


ОСТАННІ НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ:


Науково-технічні розробки відділу №150

 

Науково-технічні розробки відділу №150, завершені  в 2015 році: 

 


Фундаментальні:

 

 • розроблено методи дослідження і розв’язання задач обчислювальної математики з наближеними вхідними даними: систем лінійних алгебраїчних рівнянь, алгебраїчної проблеми власних значень, нелінійних рівнянь і систем, систем звичайних диференціальних рівнянь із початковими умовами;
 • розроблено та досліджено паралельні алгоритми розв’язання задач обчислювальної математики для комп’ютерів гібридної( MIMD, SIMD) архітектури;
 • розроблено методологію дослідження достовірності комп’ютерних розв’язків задач обчислювальної математики (оцінка близькості комп’ютерних розв’язків до математичних, спадкової похибки внаслідок наближеного характеру вхідних даних, повної похибки, критерії закінчення ітераційних процесів, що гарантують дану точність наближення до точного розв’язку);
 • розроблено методологію використання комп'ютерів для автоматичного дослідження математичних властивостей комп'ютерних моделей задач з наближено заданими вихідними даними і автоматичної побудови алгоритмів, програм паралельних обчислень та топології для ефективного розв’язування задач на MIMD-комп'ютерах;
 • розвинуто теорію збурень для лінійних систем, псевдоінверсії, зваженої псевдоінверсії, у тому числі для випадку зміни рангу збуреної матриці;
 • розроблено та обґрунтовано методологію знаходження єдиного розв’язку на підпросторі умовно коректних задач з еліптичними диференціальними операторами;
 • розроблено принципи інтелектуального програмного забезпечення для автоматизації процесів дослідження та розв’язання науково-технічних задач;
 • розроблено концепцію та архітектуру інтелектуальних MIMD-комп’ютерів для розв’язання завдань науки та інженерії;
 • розроблено структуру і архітектуру інтелектуальної паралельної робочої станції на багатоядерних і графічних процесорах для розв’язування науково-технічних задач;
 • розроблено та досліджено нові прямі паралельні методи розв’язання задач лінійної алгебри на основі структурної регуляризації розріджених матриць;
 • отримано оцінки обчислювальних і повних похибок розв’язків узагальненої алгебраїчної проблеми власних значень розріджених симетричних матриць.

 

Прикладні:

 

 • розроблено інформаційну технологію для обробки матриць і розв’язання задач лінійної алгебри з аналізом достовірності отримуваних результатів для суперкомп’ютерних систем СКІТ Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова;
 • створено сімейство інтелектуальних робочих станцій Інпарком для дослідження та розв’язання науково-технічних задач (спільно з Державним науково-виробничим підприємством «Електронмаш»);
 • створено інтелектуальне програмне забезпечення (інтелектуальні програмні комплекси Inpartool та Inparlib) для автоматичного дослідження та розв’язання задач обчислювальної математики з наближеними вхідними даними та оцінками достовірності результатів (входить до складу штатного програмного забезпечення сімейства інтелектуальних робочих станцій Інпарком);
 • розроблено програмний комплекс на основі паралельних обчислень для  дослідження та розв’язання задач міцності будівельних конструкцій (входить до складу штатного програмного забезпечення сімейства інтелектуальних робочих станцій Інпарком);
 • створено та впроваджено інтелектуальне програмне забезпечення для розв’язування в мережі Українського Національного Грід задач аналізу міцності будівельних конструкцій;
 • розроблено (спільно з Державним науково-виробничим підприємством «Електронмаш») інтелектуальну паралельну робочу станцію Інпарком_G на багатоядерних і графічних процесорах для розв’язування науково-технічних задач продуктивністю 5 T flops;
 • створено на основі паралельних обчислень програмний комплекс для математичного моделювання кінетики теплового поля при зварюванні  металів;
 • розроблено та розвинуто програмно-технічні комплекси для паралельних обчислень на базі комп’ютерів кластерної архітектури Інституту кібернетики та адаптовано їх до розрахункових задач АНТК ім. О.К. Антонова (аеродинаміка, міцність, проектування, обробка результатів і т. ін.).
 • розв’язано низку задач математичного моделювання процесів зварювання та споріднених технологій у співпраці  з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, зокрема при виконанні науково-технічного  проекту «Математичне моделювання процесів  в’язкого  руйнування товстостінних елементів трубопроводів з дефектами  стоншування».
 • створено інтелектуальне програмне забезпечення (інтелектуальні програмні комплекси Inpartool_G та Inparlib_G) для автоматичного дослідження та розв’язання задач обчислювальної математики з наближеними вхідними даними та оцінками достовірності результатів з функцією автоматичного адаптивного налаштування алгоритму, програми та топології комп’ютера на властивості задачі для комп'ютерів гібридної архітектури (на багатоядерних і графічних процесорах).

 

Склад наукових працівників відділу №150 

 

ПІБ

Посада

Науковий ступінь, звання

 

Контакти

Хіміч Олександр Миколайович

зав. відділу

член-кор. НАН України, д. ф.-м. н., проф.

(044)5266088,

Молчанов Ігор Миколайович

c.н.с.

д. ф.-м. н., проф., почесний доктор природничих наук (Dr.rer.nat.h.c) університету
 ім. Отто-фон-Геріка,
м. Магдебург, ФРН

(044)5261196,

e-mail: dept150@insyg.kiev.ua

Попов Олександр

Володимирович

c.н.с.

к. ф.-м. н, с.н.с.

 

(044)5261196,

e-mail: alexan-popov@gala.net

Чистякова Тамара Василівна

c.н.с.

к. ф.-м. н, с.н.с.

 

(044)5261196,

e-mail:  tamara.chystjakova@gmail.com

Чикрій Кирило Аркадійович

c.н.с.

к. ф.-м. н, с.н.с.

 

(044)5261196,

e-mail: dept150@insyg.kiev.ua

Ніколаєвська Олена Анатолiївна

н.с.

к.ф.-м.н.

 

(044)5261196,

e-mail: dept150@insyg.kiev.ua

Полянко Віктор Володимирович

н.с.

к.ф.-м.н.

 

(044)5261196,

e-mail: polyanko_victor@ukr.net

Рудич Ольга Василівна

н.с.

 

(044)5261196,

e-mail: dept150@insyg.kiev.ua

Баранов Ігор Анатолійович

н.с.

 

(044)5261196,

e-mail: vlasov@ukr.net

Герасимова Тетяна Олексіївна

м.н.с.

 

(044)5261196,

e-mail: dept150@insyg.kiev.ua

Нестеренко Алла Никифорівна

м.н.с.

 

(044)5261196,

e-mail: dept150@insyg.kiev.ua

Сидорук Володимир Антонович м.н.с.  

(044)5261196,

e-mail: wolodymyr.sydoruk@gmail.com

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні