Контакти Карта сайту

«Комп’ютерна математика»Відповідальний редактор
- І.В. СЕРГІЄНКО
Заступник відповідального редактора - В.К. ЗАДІРАКА
Відповідальний секретар - І.О. ГУПАЛРЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
П.Л. АНДОН
Є.Ф. ГАЛБА
А.М. ГУПАЛ
М.З. ЗГУРОВСЬКИЙ
І.М. КОВАЛЕНКО
А.І. КУЛЯС
А.А. ПАВЛОВ
В.П. ШИЛОТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ


математичне моделювання;
інформаційні технології в екології;
системний аналіз;
інструментальні засоби інформаційних технологій;
обчислювальний експеримент;
оптимізація обчислень;
експертні системи, методи індуктивного виводу;
математичні моделі в біології та медицині;
теорія та методи оптимізації.

Збірник заснований в листопаді 2000 р.; виходить 2 рази на рік; мова видання: українська, російська. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6540 від 19.09.2002 р. Збірник внесено до переліку фахових видань ВАК України.

 

Збірник розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html

 

Видання індексується Google Scholar.

 


 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
03680, ГСП, Київ 187
Проспект Академіка Глушкова, 40
УКРАЇНА

Тел.: +38 044 5264308

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні