Контакти Карта сайту

«Теорія оптимальних рішень»

 

Відповідальний редактор: Чикрій Аркадій Олексійович (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук)

 

Заступник відповідального редактора: Кнопов П. С. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук)

 

Відповідальний секретар: Ненахов Е. І. (д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.)

 

Редколегія:


Бігун Я. Й. (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

Гаращенко Ф. Г. (д-р техн. наук, проф.)

Гуляницький Л. Ф. (д-р техн. наук, старш. наук. співроб.),

Донець Г. П. (д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.),

Єрмольєв Ю. М. (акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук),

Кунцевич В. М. (акад. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук),

Стецюк П. І. (д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.),

Хіміч О. М. (д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.) 

У збірнику наводяться результати досліджень, пов’язаних із проблемами прийняття оптимальних рішень. Розглядаються задачі лінійного, опуклого, дискретного, стохастичного програмування, теорії графів, теорії оптимального керування, теорії ігор, математичної економіки, фінансової математики, комбінаторики.

 

Свідоцтво про Державну реєстрацію  КВ № 6542 від 19.09.2002.

 

Збірник наукових праць ”Теорія оптимальних рішень” (”Теория оптимальных решений”) вперше вийшов у 1967 році як збірник доповідей Республіканського семінару під тією ж назвою. Керівниками семінару на той час були  д-р.фіз.-мат.наук В.С.Михалевич, канд.фіз.-мат.наук Б.М.Пшеничний, канд.фіз.-мат.наук Ю.М.Єрмольєв.

 

У 2009 році збірник  ”Теорія оптимальних рішень” знову було внесено до переліку фахових видань ВАК України в галузі фізико-математичних наук за групою наукових спеціальностей ”Інформатика”.

 

Публікації розраховані на наукових працівників і фахівців, що займаються розробкою методів оптимізації та їх практичною реалізацією.

 

Повний текст публікацій можна знайти тут:

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського,

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України.

 

ISSN 2616-5619

 

Видання індексується Google Scholar.

 

 


 

 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

 

03680, МСП, Київ 187, проспект Академіка Глушкова, 40

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

 

Тел.: +38 044 5264178;  +38 044 5262178

 

incyb@incyb.kiev.ua     kvn_ukr@yahoo.com

 


Змiст збiрника 2018   Анотацiї збiрника за 2018 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2017   Анотацiї збiрника за 2017 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2016   Анотацiї збiрника за 2016 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2015   Анотацiї збiрника за 2015 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2014   Анотацiї збiрника за 2014 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2013   Анотацiї збiрника за 2013 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2012   Анотацiї збiрника за 2012 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2011   Анотацiї збiрника за 2011 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2010   Анотацiї збiрника за 2010 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2009   Анотацiї збiрника за 2009 рiк англiйською мовою

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні