Контакти Карта сайту

«Комп’ютерні засоби, мережі та системи»


Відповідальний редактор
- О.В. ПАЛАГІН


Заступники відповідального редактора
- В.О. РОМАНОВ, В.П. БОЮН


Відповідальний секретар
- Т.В. БЕДНЕНКО

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

М.А. ПРІМІН

А.О. МОРОЗОВ

С.Д. ПОГОРІЛИЙ

Ю.С. ЯКОВЛЄВ

 

У збірнику наводяться результати досліджень, пов’язаних із проблемами висвітлення досліджень у розвитку онтологій предметних галузей, застосування інформаційних нанотехнологій під час впровадження навчаючих систем, методи і принципи побудови апаратних і програмних засобів комп’ютерних систем.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6541 від 19.09.2002.

 

Збірник внесено до переліку фахових видань ВАК України.

Збірник розміщено  на сайті  Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html


Видання індексується Google Scholar.

 


 

АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ

03680, МСП, Київ 187, проспект Академіка Глушкова, 40

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

 

Тел.: +38 044 526-33-48 (О.В. ПАЛАГІН ); +38 044 526-32-04 (В.О. РОМАНОВ)

 

e-mail: aik@public.icyb.kiev.ua   

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні