Контакти Карта сайту

Журнал «Кібернетика та обчислювальна техніка» (спільно з Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем)

 

І.В. Сергієнко, акад. НАНУ, д.ф.-м.н., проф. (головний редактор), 

В.І. Гриценко, к.т.н., проф., чл.-кор. НАН України (головний редактор), 

Л.М. Козак, д.б.н. (заступник головного редактора). 


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 

Технічні науки:

Гаращенко Ф.Г., д.т.н., проф. (Київ),

Губарєв В.Ф., д.т.н., чл.-к. НАНУ, (Київ),

Hänßgen Klaus, prof. (Leipzig, Germany),

Кунцевич В.М., д.т.н., акад. НАНУ (Київ),

Павлов В.В., д.т.н., проф. (Київ),

Тимофєєва Н.К., д.т.н. (Київ),

Файнзільберг Л.С., д.т.н. (Київ). 

 

Фізико-математичні науки:

Анісімов А.В., д.ф.-м.н., чл.-к. НАНУ (Київ),

Глібовець М.М., д.ф.-м.н., проф. (Київ),

Гупал А.М., д.ф.-м.н., чл.-к. НАНУ (Київ),

Модрухович Б.Ш., д.ф.-м.н., проф. (Detroit, USA),

Ченцов О.Г., д.ф.-м.н., чл-корр РАН (Єкатеринбург, Росія),

Чикрій А.А., д.ф.-м.н., чл.-к. НАНУ (Київ), Шлезінгер М.І., д.ф.-м.н., проф. (Київ). 

 

Медичні науки:

Бєлов В.М., д.м.н., проф. (Київ),

Бичков В.В. д.м.н., (Київ), Ganushchak Yuri, MD, PhD (Maastricht, Netherlands),

Годлевський Л.С., д.м.н., проф. (Одеса),

Голубчиков М.В., д.м.н., проф. (Київ),

Коваленко О.С., д.м.н., проф. (Київ),

Майоров О.Ю., д.м.н., проф. (Харків). 

 

Біологічні науки:

Антомонов М.Ю., д.б.н., проф. (Київ),

Кальниш В.В., д.б.н., проф. (Київ),

Кіфоренко С.І., д.б.н. (Київ),

Кнігавко В.Г., д.б.н., проф. (Харків),

Котова А.Б., д.б.н., проф. (Київ),

Лябах К.Г., д.б.н. (Київ),

Navakatikyan Michael, PhD, BSc (Australia).

 

Журнал «Кібернетика та обчислювальна техніка» засновано за ініциативою В.М. Глушкова у 1965 році як міжвідомчий збірник наукових праць. Засновники – Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

 

У збірнику публікуються оригінальні наукові статті, у яких надано результати досліджень у галузі теорії та практики інформаційних технологій і систем, дискретних, складних та ергатичних систем управління, а також розглядаються актуальні питання інформатики, медичної та біологічної кібернетики.

 

Журнал виходить 4 рази на рік. Обсяг – 100 с.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 12649-1533Р від 14.05.2007

 


 

НАУКОВІ  РОЗДІЛИ: 

 

  • Системи управління
  • Інформаційні технології та системи
  • Інформатика
  • Медична і біологічна кібернетика

 

Збірник розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html

 

Видання індексується Google Scholar. 

АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ:


Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
пр. Академіка Глушкова, 40, корп. 7, к. 139

м. Київ, 03680 МСП, Україна
Тел.: (+38 044) 503 95 62
Заст. головного редактора - Козак Людмила Михайлівна
kvt@irtc.org.ua

http://kvt.irtc.org.ua
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні