Контакти Карта сайту

Найважливіші результати

Суперкомп’ютерний комплекс СКІТ

 

Сукупна пікова продуктивність: 43 Тфлопса (трильйонів оп. в сек.) 

 

Продуктивність СКІТ-4 на системах лінійних рівнянь: 18 Тфлопс 

 

Сукупна оперативна пам’ять: 2,5 ТБ (терабайт) 

 

Паралельне файлове сховище: 170 ТБ 

 

Унікальні переваги: 

 

─ система енергозбереження з управлінням чергою і вузлами,

 

─ інтелектуальні бібліотеки для типових математичних задач з вбудованим аналізом, підбором алгоритму і його параметрів.

 

Детальніше

 

Портативний прилад для експрес-діагностики стану рослин "Флоратест"

 

Розроблено і доведено до серійного виробництва портативний комп'ютерний прилад для експрес-діагностики фотосинтезу. Прилад дає змогу швидко оцінити рівень впливу природного навколишнього середовища і забруднень на живі рослини. Робота приладу базується на вимірюванні в реальному часі кривої індукції флуоресценції хлорофілу.

 

Основні характеристики Флоратесту:

 

- довжина хвилі опромінювання 450-470 нм;
- максимальна інтенсивність світла 5000 мкд;
- довжина хвилі випромінювання 670-770 нм;
- похибка вимірювання <5 %;
- маса основного блоку 0,5 кг;
- маса виносного оптичного сенсора 40 г.

 

Детальніше

 

 

 

 

 

Інформаційно-вимірювальний комплекс пульсо-кардіологічної діагностики, орієнтований на реалізацію національної стратегії охорони здоров'я

 

Кінцевим результатом реалізації стратегії охорони здоров'я має стати спільнота людей, позбавлена хвороб від народження, з виключеними ризиками виникнення захворювань та фізичних пошкоджень на протязі життя, з психікою, захищеною від негативних впливів.

 

Основою досягнення максимально наближеного до ідеального результату має стати перехід за Європейською концепцією на попереджувальну, або предикторну систему охорони здоров'я.

 

Реалізація методів предикторної діагностики та отримання переваг, які їм властиві, досягнута в новій розробці Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ. Колективом учених інституту створено апаратуру пульсової діагностики, яка по своїй суті є інформаційно-вимірювальним комплексом з широкими функціональними можливостями. Головними предикторами захворювань, які визначає комплекс є ендотеліальна дисфункція, зміна швидкості розповсюдження пульсових хвиль, порушення часових та амплітудних параметрів контура пульсових хвиль.

 

Детальніше

 

Портативний електрокардіографічний програмно-апаратний комплекс для клінічної медицини, медицини спорту та праці, домашньої медицини

 

Опис технології. Мета та принципи ви­користання в польових умовах.

 

Вміння вчасно розпізнати стан, що загрожує життю хворого і негайно надати необхідну медичну допомогу має надзви­чайно важливе значення у практичній дія­льності медичних працівників військових підрозділів.

 

В критичних ситуаціях доля хворого залежить від швидкості діагности­ки. Таким чином створення портативних програмно-апаратних комплексів, здатних оперативно надавати військовому лікарю достатньо повну інформацію щодо стану хворого, є вкрай важливим, особливо в контексті медичного сортування, тобто визначення пріоритету надання допомоги пораненим військовослужбовцям в залеж­ності від складності їхнього стану.

 

Запропонований програмно-апарат­ний комплекс включає систему підтримки таких рішень, яка базується на об'єктивних даних.

 

Детальніше

 

 

Надчутлива магнітокардіографічна система для ранньої діагностики і моніторингу захворювань серця

 

Магнітокардіографія (МКГ) є сучасним безконтактним методом для раннього розпізнавання та точного моніторингу серцевих захворювань.

 

Інноваційні аспекти та головні переваги


МКГ має фізично обумовлені перерваги перед іншими методами дослідження електричної активності серця.

 

Вони передусім полягають у виключно високій чутливості до найменших змін в електрофізіології міокарду, здатності реєструвати такі компоненти електричної активності серця, які не реєструються методом ЕКГ, відсутності спотворення сигналу на границях розділу тканин з різними електричними властивостями.

 

Детальніше

 

 

Інформаційний комунікатор для медицини

 

 

 

 

Взаємовідносини та спілкування між лікарем і пацієнтом — одна з важливих проблем медицини. У ході хвороби та на окремих її стадіях вміння правильно спілкування сприяє вирішенню проблем і труднощів, пов'язаних з встановленням діагнозу і прогнозуванням розвитком хвороби, веде хворого на шляху до скорішого одужання.

 

Детальніше

 

Інпарком

 

Інтелектуальна паралельна робоча станція на  багатоядерних і графічних процесорах - це комп'ютер гібридної архітектури, який підвищує продуктивність за рахунок поєднання роботи графічних (GРU) та багатоядерних процесорів (CРU), і таким чином зменшує затрати як на електроенергію, так і на вартість арифметичних операцій.

 

Скорочення часу при постановці та розв'язанні розрахункових задач забезпечується використанням графічних прискорювачів (GРU) та засобів інтелектуалізації процесу розв'язування задач.

 

Детальніше

 

Апаратно-програмний комплекс «Інпарком_pg» на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури

 

Виготовлено Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова спільно з ДНВП «Електронмаш» для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва тощо. 

 

Забезпечує  високопродуктивні обчислення (до 3 Тфлопс) у форматі персонального комп'ютера за рахунок ущільнення обчислень в рамках одного вузла. 

 

Реалізує інноваційну функцію автоматичного адаптивного налаштування алгоритму, програми та архітектури комп’ютера на властивості задачі. При цьому враховується наближений характер вихідних даних та гарантується достовірність отриманих комп’ютерних розв’язків.

 

Детальніше

 

 

 

Обробка голосових фонограм

 

Ключові можливості:

 • Розбиття на мовців
 • Розподілена обробка
 • База даних фонограм
 • Усунення шумів
 • Перевірка правопису

 

 

Синтез і моделювання жестової мови за допомогою тривимірних моделей людини (аватарів)

 

 • 3D дактилолог
 • 3D жестівник
 • Інтелектуальна скринька

 

Основні можливості системи

 • Реалістичні рухи рук і пальців, відтворені 3D моделлю людини (аватаром)
 • Реалістична модель обличчя
 • Відображення артикуляції слів при показуванні жестів
 • Вбудована система перекладу тексту в жест
 • Відтворення Української жестової мови і української дактильної абетки

Детальніше

 

Розподілена інформаційна технологія підтримки  науково-організаційної діяльності НАН України

 

Розроблена і успішно апробована в дослідній експлуатації в трьох відділеннях і шести інститутах НАН України розподілена інформаційна технологія підтримки науково-організаційної діяльності з наукової тематики (РІТ НОД) НАН України, яка забезпечує підтримку роботи суб’єктів всіх рівнів НАН України, що беруть участь у процесах відкриття, експертизі, виконання, контролю та обліку науково-дослідних (НДР) та дослідно-конструкторських (ДКР) робіт за всіма видами наукової тематики установ НАН України, з основними документами, які супроводжують ці процеси.

 

 

Впровадження РІТ НОД НАН України в установах та апараті Президії НАН України дозволить суттєво скоротити час на оформлення документації, що супроводжує відкриття, виконання та завершення наукових робіт, підвищити якість звітних матеріалів з тематики НАН України, які формуються організаціями та відділеннями НАН України та включаються до щорічних звітів про діяльність Національної академії наук України, а також надає можливість поетапного переходу на електронний документообіг.

 

Детальніше

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні