Контакти Карта сайту

Вiддiлення математичної кібернетики та системного аналізу


Керівник відділення - ХІМІЧ Олександр Миколайович, член-корреспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

 

До складу відділення входять 16 наукових підрозділів (14 відділів та 2 науково-дослідні лабораторії).

 

 

відділу

 

Назви вiддiлiв

 

 

Зав. відділом

 

100 Відділ теорії цифрових автоматів Летичевський О.А.
110 Відділ економічної кібернетики Донець Г.П.
115

Відділ інтелектуальних інформаційних технологiй

Лаптін Ю.П.
120 Відділ методів негладкої оптимізації Стецюк П.І.
125

Відділ математичних методів теорії надiйностi складних систем

Кузнєцов М.Ю.
130

Відділ математичних методів дослідження операцiй

Кнопов П.С.
135

Відділ методів дискретної оптимізації математичного моделювання та аналiзу складних систем 

Тукалевська Н.І.
140 Відділ оптимізації чисельних методів
Задірака В.К.
141 Лабораторія методів математичного моделювання процесів екології та енергетики  Гладкий А.В.
145 Відділ автоматизації програмування
Тульчинський В.Г.
146 Лабораторія високопродуктивних та розподілених обчислень Головинський А.Л.
150

Відділ чисельних методів та комп’ютерного моделювання

Хіміч О.М.
155

Відділ методів та технологічних засобів побудови iнтелектуальних програмних систем 

Єршов С.В.
160 Відділ методів системного моделювання
Пепеляєв В.А.
165 Відділ оптимізації керованих процесів
Чикрій А.О.
180 Відділ методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій Гуляницький Л.Ф..


 
 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні