Контакти Карта сайту

Відділ економічної кібернетики (Г.П.Донець)


     

Завідувач відділу – Донець Георгій Панасович, доктор фізико-математичних наук.


Відділ засновано 1959 року академіком В.С. Михалевичем,  який очолював його до 1994 року.

 

У відділі працюють 23 співробітники, серед них 3 доктори та 7 кандидатів наук.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • загальні методи розв’язання багатоваріантних задач оптимізації;
 • методи дискретної математики для розв’язання практичних задач оптимізації промислових мереж;
 • застосування методів і засобів кібернетики у плануванні та  управлінні економічними процесами.

 

 

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Фундаментальні:

 

 • розроблено теоретичні основи для побудови паралельних алгоритмів розв’язання типових задач на довільних графах великої розмірності;
 • розроблено математичний апарат відновлення дискретних зображень за даними фрагментами;
 • розв’язано низку задач з проблеми ізоморфізму та розфарбування числових графів;
 • розроблено поліноміальні алгоритми визначення ізоморфізму та хроматичного числа натуральних модульних графів;
 • розроблено математичний апарат для розв’язання задачі про математичний сейф із  різнотиповими замками;
 • розроблено методику дослідження складних диференціальних ігор переслідування та для випадку загальної коливальної динаміки другого порядку отримано умови м’якої зустрічі двох об’єктів
 • на основі принципу розтягування часу виведені достатні умови завершення лінійної диференційної гри переслідування з інтегральними обмеженнями на керування за скінчений час.

 

Прикладні:

 

 • у результаті дослідження проблеми Штейнера розроблено алгоритми оптимізації криволінійних профілей для задач проектування нафто- і газопроводів, автомобільних доріг;
 • розроблено методи проектування нелінійних динамічних підсистем мобільних машин з пружнодисипативними характеристиками окремих  з’єднань;
 • розроблено математичні методи розширення таблиці «витрати-випуск» з метою моделювання взаємозв’язків натурально-речових, фіскальних і монетарних показників  функціонування економіки;
 • розроблено модель функціонування та взаємодії трьох галузей промисловості: вугільної,  нафтогазової та електроенергетики;
 • розроблено модель інфляційних процесів, що дозволяє прогнозувати зміни в динаміці ВВП в Україні залежно від світових цін на нафту;
 • розроблено систему моделювання та прогнозування поведінки нелінійних макроекономічних систем
 • розроблено графовий метод розв'язання задачі про розпізнавання двох радіоактивних куль серед множини стандартних.

 


 

Склад наукових працівників відділу економічної кібернетики  (№110)

 

 

ПIБ

Посада

Наук. ступінь

Вчене звання

Контакти

 Білецький Василь Іванович

с.н.с.

к.т.н.

с.н.с.

 (044) 526 22 59

 Вовк Лілія Борисівна

н.с.

к.ф.-м.н.

 

 (044) 526 15 92

 Донець Георгій Панасович

зав. відд.

д.ф.-м.н.

с.н.с.

 (044) 526 21 88

 Желіховський Олександр Анатолійович

с.н.с.

к.ф.-м.н.

 

 (044) 433 07 83

 Карпець Елеонора Петрівна

с.н.с.

к.ек.н.

 

 (044) 513 46 01

 keleonora@ukr.net

 Кузьменко Віктор Миколайович

с.н.с.

к.ф.-м.н.

с.н.с.

 (044) 247 48 97

 Лазебна Тетяна Олександрівна

н.с.

 

 

 (044) 522 07 18

 Ненахов Едуард Іванович

пров.

н.с.

д.ф.-м.н.

с.н.с.

 (044) 526 21 78

 Панасенко Світлана Вікторівна

м.н.с.

 

 

 (044) 453 78 96

 Петренюк Дмитро Анатолійович

м.н.с.

к.ф.-м.н.

 

 (044) 526 21 88

 Шулінок Ірина Едуардівна

н.с.

к.ф.-м.н.

 

 (044) 538 05 86

 Чикрій Грета Цолаківна
с.н.с.. д.ф.-м.н. с.н.с.  (044) 526 21 78

 Яценко Микола Володимирович

м.н.с.

 

 

 (044) 526 14 74


 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні