Контакти Карта сайту

Відділ інтелектуальних інформаційних технологій (Ю.П. Лаптін)

 
     

В.о. завідувача відділу – Лаптін Юрій Петрович, доктор фізико-математичних наук.

 

Відділ засновано 1993 року академіком НАН України Кривоносом Юрієм Георгійовичем, який очолював його до лютого 2017 р.  У відділі працюють 24 співробітники, серед них – 2 доктори наук, 4 кандидати наук.

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 • методи та інструментарій створення інтелектуальних інформаційних технологій;
 • аналіз і синтез інтелектуальних систем i технологій обробки інформації;
 • методи та системи подання та інтерпретації знань інтелектуальних комплексів різного призначення.

 

[![Alt Text:!:file/img/dep-krivonos.jpg]!]

 

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Фундаментальні: 

 • розроблено засади теорії збурення псевдоінверсних і проекційних операторів (матричних та інтегральних);
 • знайдено загальні розвязки задач термінального керування, спостереження та пропорційного інтегрально-диференційного адаптивного регулювання в лінійних системах;
 • розроблено підхід до оптимальної к-гіперплощинної кластеризації інформаційних даних;
 • розроблено засоби оптимального синтезу лінійних і нелінійних рекурсивних систем класифікації даних (розпізнавання образів), які грунтуються на результатах теорії збурення псевдоінверсних і проекційних операторів;
 • розроблено методи аналізу й синтезу голосової мовної інформації, побудови віртуальних моделей голови людини з метою дослідження міміки та емоцій;
 • розроблено інформаційні технології побудови 3D моделей тіла людини для задач комп’ютерного моделювання української мови жестів;
 • розроблено засоби синтезу систем адаптивного прогнозу процесів, які визначаються нелінійними рекурсивними системами.

 

Прикладні: 

 • розроблено методи проектування та  технологічний інструментарій створення розподілених інформаційних технологій для комплексної автоматизації діяльності територіально-розподілених об'єктів;
 • створено засоби комп’ютерного озвучення текстів українською мовою на основі конкатенативного сегментивного синтезу; розроблено віртуальну систему «Голова, що говорить»;
 • розроблено засоби автоматизації стенографування голосової мовної інформації;
 • створено засоби розпізнавання ультразвукової ехоінформації (спільно з проф. Р. Куцом , Єльський університет , США) та математичних рукописних текстів;
 • створено комплексну автоматизовану систему Державного інноваційного фонду України;
 • створено типову інформаційно-аналітичну систему забезпечення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
 • створено інформаційні технології:

- моніторингу за розповсюдженням ВІЛ - інфекції в Україні;

- підтримки діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України;

- підтримки діловодства Верховного Суду України (система «КАРС»);

- підтримки діяльності букмекерської компанії;

- розпізнавання рукописних математичних текстів і їх перетворення в LATEX формат;

- стиснення графічних зображень засобами адаптивних фрактальних структур та нейромереж.

 

Склад співробітників відділу інтелектуальних інформаційних технологій (№115)

 

ПІБ Посада Науковий ступінь Наукове звання Контакти
 Большаков В.М. н.с.      044 526 45 68
 Веселова О.В. гол. інж.-прогр.      
 Гавриленко С.О. н.с.      044 526 45 70 
 Голоцуков Г.В. 
гол. інж.-прогр.      044 526 45 68
 Іванов С.М. м.н.с.      044 526 45 68
 Івлічєв В.В. м.н.с.      044 526 45 48
 Кірсанов В.Ф.
гол. інж.-прогр.
     044 526 74 59
 Крак Ю.В. c.н.с. д.ф.-м.н. професор  044 526 37 25
 Кузнецов В.О.  м.н.с.      044 526 37 25
 Ламонов П.В. гол. інж.-прогр.      044 526 74 59
 Куляс А.І. п.н.с. к.т.н.    
 Лаптін Ю.П. в.о. зав.від. д.ф.-м.н.  044 526 74 59
 Лєфтеров О.В. н.с.      044 526 37 25
 Міхновська А.Г. гол. інж.-прогр.      044 526 37 25
 Ніколенко Д.І. н.с.      044 526 74 59
 Пустовойт М.М. н.с.      044 526 45 68
 Селєзов І.Т. c.н.с. д.ф.-м.н. професор  044 526 41 18
 Тернов А.С. с.н.с. к.т.н.    044 526 37 25
 Товстенко Л.М.
пров. інж.-прогр.
     044 526 74 59
 Шарипанов А.В. пров. інж.-прогр.      044 526 74 59

 


   
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні