Контакти Карта сайту

Відділ методів негладкої оптимізації (П.І.Стецюк)

 

Завідувач відділу – Стецюк Петро Іванович, доктор фізико-математичних наук.

 

Відділ засновано 1983 року академіком НАН України Н.З. Шором, який очолював його до 2006 року. У відділі працюють 24 співробітники, серед них – 1 доктор та 7 кандидатів наук.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • теорія та субградієнтні методи негладкої оптимізації;
 • теорія двоїстих оцінок в неопуклих квадратичних задачах;
 • математичні моделі та методи для блочних задач математичного програмування великої розмірності, задач матричної та  поліноміальної оптимізації;
 • математичні моделі,  методи  та програмне забезпечення для екстремальних задач на графах і прикладних задач оптимального планування, проектування, управління.

 

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Фундаментальні.

 

Розроблено:

 • методи субградієнтного та субградієнтного спуску для мінімізації опуклих негладких функцій;
 • методи негладкої оптимізації з прискореною збіжністю на основі операції розтягування простору (r-алгоритми, методи еліпсоїдів, методи фейєрівського типу) ;
 • схеми декомпозиції для розв’язання блочних задач математичного програмування високої розмірності;
 • методи розв’язання мінімаксних задач та задач матричної оптимізації;
 • методи знаходження оптимальних двоїстих оцінок в неопуклих квадратичних задачах і способи їх уточнення на основі функціонально надлишкових обмежень;
 • методи розв’язання задач поліноміальної та комбінаторної оптимізації на основі  техніки оптимальних двоїстих оцінок;
 • метод розв’язання задач лінійного булевого програмування на квазіцілочисельних багатогранниках;
 • поліноміальні алгоритми розв’язання задач розміщення на мережах спеціальної структури;
 • алгоритми розв’язання задач синтезу надійних мереж.

 

Прикладні.

 

Розроблено математичні моделі, методи та програмне забезпечення для розв’язання:

 • важливих класів задач оптимального планування, проектування та управління (програми включено в пакети прикладних програм  ПЛАНЕР, ДИСПРО, ДИСНЕЛ);
 • спеціальних класів задач двохетапного стохастичного програмування (відповідні програми Shor1 і Shor2 включено до складу системи моделювання для задач стохастичного лінійного програмування SLP–IOR, розробленої в Інституті дослідження операцій Цюріхського університету, Швейцарія);
 • задач оптимального проектування та маршрутизації в мережах з урахуванням можливого виходу з ладу окремих  її компонент і зміни вимог до потоків; 
 • задач проектування енергетичних установок (результати впроваджено в Харківському ЦКБ «Енергопрогрес»).

 

Семінари відділу

 

Презентації найважливіших розробок відділу

 

Дисертаційні роботи співробітників відділу

 

Міжнародні проекти

 

Математичні моделі та програмне забезпечення в задачах енергетики


AMPL–орієнтовані програми негладкої оптимізації, тестові задачі, порівняльний аналіз

 

Збірники вибраних наукових праць Н.З.Шора:

 

1. Шор Н.З. Методы недифференцируемой оптимизации и сложные экстремальные задачи. – Кишинэу, Эврика, 2008. – 270 с.

 

2. Шор Н.З. Методы минимизации негладких функций и матричные задачи оптимизации. – Кишинэу, Эврика, 2009. – 240 с.

 

3. Шор Н.З. Алгоритмы последовательной и негладкой оптимизации. – Кишинэу, Эврика, 2012. – 269 с.

 

Склад наукових працівників відділу методів негладкої оптимізації (№ 120)

 

ПІБ

Посада

Науковий ступiнь

Наукове звання

Контакти

 Бардадим Тамара  Олексіївна

с.н.с.

к. ф.-м. н.

с.н.с.

 (044)526-21-68,  tbardadym@gmail.com

 Березовський Олег Анатолійович

с.н.с.

к. ф.-м. н.

с.н.с.

 (044)526-21-68
 o.a.berezovskyi@gmail.com

 Жидков Володимир Олександрович пр.інж.-пр.      (044)526-21-68

 Журбенко Микола  Георгійович

с.н.с.

к. ф.-м. н.

с.н.с.

 (044)526-21-68,  zhurbnik@gmail.com

 Козлюк Олена Михайлівна пр.інж.-пр.      (044)526-33-08

 Кнопов Олександр  Павлович

н.с.

к. ф.-м. н.

 

 (044)526-21-68

 Кунцевич Олексій  Всеволодович

с.н.с.

к. ф.-м. н.

 

 (044)526-21-68
alexkun@ukr.net

 Лаптін Юрій  Петрович

с.н.с.

д. ф.-м. н.

с.н.с.

 (044)526-15-79,  yu.p.laptin@gmail.com

 Лиховид Олексій  Петрович

н.с.

 

 

 (044)526-21-68,  o.lykhovyd@gmail.com

 Парасюк

 Ірина Іванівна
пр.інж.-пр.      (044)526-21-68
 Стецюк Петро  Іванович зав. від. д. ф.-м. н. с.н.с.

 (044)526-21-68

  stetsyukp@gmail.com

 Чумаков Борис  Михайлович

н.с.

 

 

 (044)526-21-68
 tchoumb@gmail.com

 Фесюк Олександр   Володимирович

пр.інж.-пр.

   

 (044)526-21-68

alex@alexdevelop.com

 Шор Олена  Ізраілівна


пр.інж.-пр.


к. ф.-м. н.


 

 (044)526-21-68


 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні