Контакти Карта сайту

Коротка бiографiя

Пошук співробітників по першій букві прізвища

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

 

О.М. Хіміч 1951 р. народження працює в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з 1973 року після закінчення факультету кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

 

З листопада 2004 року займає посаду завідувача відділу.

 

В 1982 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика.

 

В 2002 р. – присуджено звання старшого наукового співробітника.

 

В 2003 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011 р.).

 

В 2014 р. – присуджено звання професора.

 

В 2015 р. – обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.

 

Опубліковано понад 160 наукових праць, у тому числі 7 монографій, 7 свідоцтв про авторське право.

 

Підготував трьох кандидатів наук.

 

За сумісництвом професор кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри АСОІУ факультету ФІОТ НТУУ «КПІ»: Спецкурси - «Методи дослідження математичних моделей з наближеними даними» та «Методи паралельних обчислень».  

 

Член Вченої ради Інституту кібернетики НАН України, член спеціалізованих Вчених рад по захисту дисертацій Інституту кібернетики НАН  України (Д 26.194.02) та Інституту математики НАН України (Д 26.206.02).

 

Член редколлегии: журнала «Journal Numerical and Applied Mathematics» (Series Numerical Mathematics), Львівський національний університет імені І. Франко; наукового збірника «Математичне та комп’ютерне моделювання” м. Кам’янець-Подільськ; наукового збірника «Методы оптимальных решений», Інститут кібернетики НАН України м. Київ; міжнародного наукового журналу «ScienceRise», м. Харків.

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні