Контакти Карта сайту

Відділ математичних методів дослідження операцій (П.С.Кнопов)

 

Завідувач відділу – Кнопов Павло Соломонович член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

 

Відділ засновано у 1970 році академіком НАН України Ю.М. Єрмольєвим, який очолював його до 1999 року.

 

У відділі працюють 23 співробітники, серед них – член-кореспондент НАН України, 3 доктори та 11 кандидатів наук.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • методи та алгоритми оптимізації складних систем, що функціонують в умовах ризику та невизначеності;
 • методи оцінювання, прогнозування та керування стохастичними системами із зосередженими та розподіленими параметрами;
 • моделі та методи стохастичної оптимізації для розв’язання завдань фінансової та страхової математики;
 • розробка та застосування економетричних моделей.

 

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Фундаментальні:

 • розроблено теоретичні засади прямих методів стохастичної оптимізації;
 • розроблено математичний аппарат для розв’язання стохастичних оптимізаційних задач з неопуклими та недиференційовними функціональними показниками;
 • розроблено методи оцінювання та  керування стохастичними системами із зосередженими та розподіленими параметрами;
 • знайдено умови існування та  розроблено методи знаходження оптимальних стратегій для інтерактивних стохастичних систем із локальною взаємодією;
 • на основі сучасних робастних байєсівських підходів створено математичні методи та програмні засоби оцінки ризику.

 

Прикладні:

 • розроблено програмні засоби для моделювання ризику та методи його оцінки в задачах  економіки, екології, фінансової та страхової математики, теорії надійності;
 • розроблено методи  розв’язання задач оцінювання суб’єктів фінансового ризику по співвідношенню “доходність-ризик” на прикладі комерційних банків;
 • розроблено інформаційну технологію для оперативного прогнозування макроекономічних показників економіки України;
 • створено інформаційну технологію управління епідемічним ризиком і визначення ефективних шляхів поліпшення епідемічної ситуації в Україні;
 • розроблено інформаційну технологію дослідження екологічно небезпечних об’єктів;
 • розроблено інформаційну технологію реєстрації параметрів підземної гідросфери.


Склад наукових працівників відділу математичних методів дослідження операцій (№ 130)

 


П І Б  Посада 

Науковий

ступінь 

Наукове 

звання 

Контакти 
 Атоєв К.Л.  с.н.с.  к.б.н  с.н.с. 

(044)5260068

konstantin_atoyev@yahoo.com

 Баженов Л.Г.  с.н.с.  к.ф.-м.н.     (044)5260068
 Бєлявіна Л.В. м.н.с.     (044)5260289
 Голодніков О.М.  пр.н.с.  к.ф.-м.н.  с.н.с.  (044)5265552
 Горбачук В.М. с.н.с. к.ф.-м.н. с.н.с.

(044)5260068

GorbachukWasyl@netscape.net

 Дерієва О.М. с.н.с. к.ф.-м.н.  

3094

derieva@gmail.com

 Єрмоленко Л.І. гол.інж.-пр.
  (044)5260289
 Касіцька Є.Й. с.н.с. к.ф.-м.н.   3094
 Кирилюк В.С. пр.н.с. д.ф.-м.н. с.н.с.

(044)5265552

vlad00@ukr.net

 Кнопов П.С. зав. від. д.ф.-м.н. професор

(044)5261558

knopov1@yahoo.com

 Колесник Ю.С. с.н.с. к.т.н., с.н.с. (044)5260068
 Кошулько А.І. с.н.с. к.г.-м.н.   (044)5264112
 Некрилова З.В. с.н.с. к.ф.-м.н.   3094
 Норкін В.І. пр.н.с. д.ф.-м.н. с.н.с.

(044)5265552

norkin@i.com.ua

 Одінцова О.Л. пр.інж.-пр.
  (044)5260289
 Пепеляєва Т.В. c.н.с. к.ф.-м.н. с.н.с. 3085
 Резніченко С.І. інж.-ел.1к     (044)5260068
 Рихтовський В.О. м.н.с.     (044)5260289
 Самосьонок О.В. м.н.с.    

(044)5264112

samosyonok@gmail.com

 Скороход Д.А. м.н.с.     (044)5261558
 Шпига С.П. м.н.с.    

(044)5264112

shpyga@meta.ua 

 Шулінок Г.О. н.с. к.ф.-м.н.   (044)5260289
 Яненко Н.В. м.н.с.     (044)5264112

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні