Контакти Карта сайту

Відділ оптимизації чисельних методів (В.К.Задірака)

 

Завідувач відділу – Задiрака Валерій Костянтинович, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор.

 

Відділ засновано 1988 року.

У відділі працюють 15 співробітників, серед них – член-кореспондент Національної академії наук України, доктор, 5 кандидатів наук.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 • теоретичні основи та методи побудови оптимальних за точністю та швидкодією алгоритмів розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;
 • методи цифрової обробки сигналів і зображень;
 • інформаційні технології підвищення продуктивності систем двохключової криптографії;
 • методи цифрової стеганографії.

 

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Фундаментальні:

 • розроблено елементи загальної теорії побудови оптимальних алгоритмів в умовах найбільш повного використання апріорної інформації про задачу;
 • розроблено теорію тестування якості алгоритмів-програм розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;
 • розроблено теорію обчислень перетворення Фур’є;
 • на базі теорії обчислень і швидких ортогональних перетворень розроблено нові алгоритми цифрової обробки сигналів і зображень;
 • розроблено нові підходи до конструювання стеганостійких цифрових контейнерів.

 

Прикладні:

 • створено програмно-апаратний комплекс арифметики багаторозрядних чисел «Арифметика» для підвищення продуктивності систем двохключової криптографії;
 • розроблено набір пакетів програм «ПОМ-1» розв’язання задач обчислювальної математики з діагностикою якості наближених розв’язків задач;
 • розроблено комп’ютерну технологію розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики з заданими характеристиками якості;
 • розроблено технологію оперативної багатофункціональної обробки інформації в комп’ютерних мережах тривалого моніторингу станів об’єктів.

 

Наукові співробітники відділу оптимізації чисельних методів (№ 140) 

 

ПIпБ

Посада

Науковий ступінь 

Вчене звання

Контакти

Гнатів Лев Олексійович

с.н.с.

к.т.н.

с.н.с.

044 526-45-69

lev_gnativ@ukr.net

Задірака Валерій Костянтинович зав. відділу д.ф.-м.н. проф.

044 526-02-88

zvk140@ukr.net
Коломис Олена Миколаївна м.н.с.    

044 526-02-88

kolomys@ukr.net
Кондратенко Ольга Сергіївна гол. інж.-прогр.    

044 526-45-69

kondratenko_o@ukr.net

Кошкіна Наталія Василівна

с.н.с.

к.ф.-м.н.

с.н.с

044 526-45-69

mira@dept140.kiev.ua
Луц Василь Костянтинович м.н.с    

044 526-45-69

lv1@ukr.net
Луц Лілія Василівна н.с. к.ф.-м.н.  

044 526-45-69

lv1@ukr.net
Нікітіна Ольга Юріївна н.с. к.ф.-м.н.  

044 526-45-69

ellga.niki@gmail.com

Швідченко Інна Віталіївна

н.с.

к.ф.-м.н.

 

044 526-02-88

inetsheva@gmail.com

Шевчук Богдан Михайлович

с.н.с.

к.т.н.

с.н.с.

044 526-45-69

incors@ukr.net

incors@i.ua

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні