Контакти Карта сайту

Відділ методів та технологічних засобів побудови інтелектуальних програмних систем (С.В. Єршов)

 

Завідувач відділу –  Єршов Сергій Володимирович, доктор фізико-математичних наук.

 

Відділ засновано 1987 року членом-кореспондентом НАН України, професором Іваном Миколайовичем Парасюком. У відділі працюють 14 співробітників, серед  них –  доктор та 3 кандидати наук.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • теоретичні  основи  розробки  інтелектуальних  інформаційних  технологій та систем;

 • інструментальні середовища побудови інформаційних технологій та систем;

 • методи та програмно-алгоритмічні засоби обробки і аналізу даних недетермінованої природи.

 

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Фундаментальні:

 • розроблено трансформаційний підхід до побудови програмних архітектур, що представлені  формалізованими, в тому числі нечіткими графовими, моделями та трансформуються згідно системи правил;

 • розроблено теоретико-категорний підхід  до  формалізації моделювання інтелектуальних інформаційних технологій на основі нечітких графів;

 • розроблено теоретичні основи моделе-орієнтованої  побудови нечітких  інтелектуальних мультиагентних систем;

 • розроблено архітектурні  моделі  нечітких  інтелектуальних мультиагентних систем на основі нечіткої логіки вищого типу  для високопродуктивних обчислювальних середовищ;

 • розроблено теоретико-алгоритмічні основи моделе-орієнтованої  побудови  інтелектуальних програмних систем обробки та аналізу даних;

 • розроблено теоретико-алгоритмічні основи для дослідження станів складних систем в умовах невизначеності  на базі нечітких мережевих  моделей довіри.

 

Прикладні:

 • розроблено концептуальні основи композиційного структурно-модульного програмування, на базі яких створені спеціалізовані CASE-технології (CASE APS та MacroProg) для підтримки процесів побудови систем із складових  програмних компонентів.

 • запропоновано метод специфікації розподілених програмних систем на основі перетворень мережних структур нечітких програмних компонентів;

 • створено інтелектуальну інформаційну технологію BajesTECH, яка призначена  для оцінки і класифікації станів досліджуваної системи на базі недетермінованої інформації у нечіткому поданні  із дзвоноподібними функціями належності;

 • побудовано дослідні версії систем , які призначені  для інтегрованої обробки даних методами теорії ймовірностей та математичної статистики для різних операційних платформ та інструментальних середовищ.

 

Склад наукових працівників відділу методів та технологічних засобів побудови інтелектуальних програмних систем (№ 155)

 

 

ПІБ 

 Посада  

Науковий ступінь 

Наукове звання 

Контакти 

 Верьовка Ольга Вікторівна 

с. н. с. 

к. ф.-м. н. 

с. н. с. 

 (044) 526-51 -68 

 Глушкова Віра Вікторівна 

с. н. с. 

к. ф.-м. н.

с. н. с.

 (044) 526-51 -68

 Єршов Сергій  Володимирович

зав. відділу

д. ф.-м. н.

с. н. с.

 (044) 526-51 -68

 sershv@i.com.ua

 Заложенкова Ірина  Анатоліївна

м. н. с.

 

 

 (044) 526-51 -68

 Карпінка Євген  Степанович

н. с.

 

 

 (044) 526-51 -68

 Кондратенко Вікторія  Олександрівна

н. с.

к. ф.-м. н.


 (044) 526-51 -68

 Провотар Олексій Олексійович

м.н.с.

     (044) 526-51 -68
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні