Контакти Карта сайту

Відділ методів системного моделювання (В.А.Пепеляєв)


Завідувач відділу – Пепеляєв Володимир Анатолійович,  доктор фізико фізико-математичних наук.


Відділ засновано 1968 року членом-кореспондентом НАН України Т.П. Мар’яновичем, який очолював його до 2003 року.

 

У відділі працюють 36 співробітників, серед них – член-кореспондент НАН України, 2 доктори наук, 4 кандидати наук.


[![Alt Text:!:file/img/dep-pepelyaev.jpg]!]

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 • інформаційні технології підтримки комп’ютерного моделювання складних систем на основі інтеграції методів оптимізації та засобів імітації;

 • методологічні стандарти та засоби адаптації універсальних систем моделювання до створення проблемно-орієнтованих моделюючих комплексів;

 • методи розв’язання прикладних задач засобами імітаційного моделювання;

 • розподілені системи штучного інтелекту та соціально-орієнтовані комп’ютерні мережі.

 

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Фундаментальні:

 

 • розроблено сімейство різноплатформених версій системи імітаційного моделювання  безперервно-дискретних і дискретних процесів на базі високорозвиненої мови НЕДИС;

 • розроблено методи, математичні моделі та алгоритми, орієнтовані на підвищення ефективності та рівня достовірності рішень для певного класу задач стохастичного програмування та теорії ризику, зокрема ймовірнісного аналізу параметрів безпеки екологічно-небезпечних виробництв і об'єктів;

 • розроблено теоретичні засади побудови розподілених систем штучного інтелекту в середовищі мережі Інтернет;

 • розроблено та досліджено мову формалізації досвіду експертів, що складає основу методології для побудови динамічних комп'ютерних моделей у динамічних предметних середовищах з використанням процедури недедуктивного висновку.

 

Прикладні:

 

 • розроблено систему СИМПО для розв’язання задач вибору оптимальних стратегій розподілу ресурсів для підтримки пожежобезпечного стану вугільних шахт;

 • розроблено систему NEDISOPT_D спрямованого пошуку оптимальних рішень у задачах аналізу, модернізації та проектування складних систем;

 • розроблено уніфіковану технологію тактичного та стратегічного планування та реалізації багатоетапних оптимізаційно-імітаційних експериментів;

 • розроблено та обґрунтовано інформаційні технології моніторингу функціонального стану серцево-судинної системи людини в гострому періоді інфаркту міокарда;

 • розроблено автоматизовані телемедичні комплекси проведення векторелектро-кардіографічних досліджень, а також автоматизовано телемедичні робочі місця лікаря – цитолога та гістолога, що адаптовані до реальних середовищ мережі Інтернет в Україні;

 • створено мережу Musigy для синхронізування виконання музичних партій довільно віддаленими виконавцями, що дозволяє організовувати віртуальні інтернет-концерти на основі технології Musigy Music Conferencing із високою якістю аудіопотоків у мережі Інтернет.

 

 

Склад наукових працівників відділу №160

 

П І Б

Посада

Нуковий ступінь

Вчене

звання

Контакти

 Пепеляєв Володимир Анатолійович

зав.від.

д.ф.-м.н.

с.н.с.

(044) 526 35 07

 Бігдан Віра Борисівна

н.с.

 

 

(044) 526 41 07

 Кіреєв Олег Сергійович

м.н.с.

 

 

 

 Голоднікова Ніна Олександрівна

м.н.с.

 

 

 

 Кнопова Вікторія Павлівна

с.н.с.

к.ф.-м.н.

с.н.с.

 

 Коваль Віталій Павлович

м.н.с.

 

 

(044) 526 41 07

 Кошулько Олексій Анатолійович

с.н.с.

к.т.н.

 

 

 Криковлюк Олена Олександрівна м.н.с.      

 Кудря Світлана Валентинівна

с.н.с.

к.т.н.

 

 

 Манойло Юрій Миколайович

м.н.с.

 

 

 

 Орєхова Наталія Артурівна

м.н.с.

 

 

 

 Пантелеймонов Андрій Анатолійович

н.с.

к.т.н.

 

(044) 526 15 05 

 Петрухін Володимир Олексійович

п.н.с.

д.т.н.

професор

(044) 526 35 79 

 Черевко Олег Вікторович

м.н.с.

 

 

 

 Чорний Юрій Михайлович

н.с.

 

 

(044) 526 41 07

 Шваб Микола Денисович

н.с.

 

 

(044) 526 41 07Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні