Контакти Карта сайту

Бібліотека основних публікацій / Відділ моделювання інформаційно-функціональних систем

 

 • Онопчук Ю. Н, Чикрий А. А. Аналитический метод решения нестационарных дифференциальных игр сближения//Кибернетика и системный анализ. – 2013. - №4. – С. 137-152.
 • П.В.Білошицький, О.М.Ключко, Ю. М.Онопчук,  Радіаційні пошкодження організму та їх корекція в умовах адаптації до висотних метеофакторів //. Вісн. НАУ. – 2010. – №1., с.224-231
 • Варіаційний підхід до моделювання і оптимізації розподілу ліків в раковій пухлині  Журн. обч. та прикл. мат. №2.- (101).- 2010.- С.68-73. Ляшко Н.І,Клюшин Д.А. , Ляшко С.І., Дяченко Г.Г., Шевченко К.В.
 • Автоматизированная информационная система функциональной диагностики альпинистов др. Спортивна медицина – 2008, - №1 С. 163-169 0,4 Н.І. Аралова П.В.Білошицький, Ю. М.Онопчук
 • Методы математического моделирования и управления в теоретических исследованиях и решении прикладных задач медицины и физиологии др. Спортивна медицина – 2008, - №1 С. 181-188 0,4 А.Г.Місюра, Ю.Н. Онопчук
 • Автоматизированная информационная система функциональной диагностики спортсменов др. УСИМ 2008. – №3.  С.73-78 0,3 Ю. М.Онопчук, Н.И. Аралова и др.
 • Математическое моделирование и оптимизация внутриопухолевого распределения лекарств др. Кибернетика и системный анализ. – 2007. - № 6 С.147-154 0,4 Д.А. Клюшин Н.И.Ляшко Ю. М.Онопчук
 • Математична теорія керування у фізіології та медицині др. Доповіді міжнародної конференції «50 років Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ». – Київ. - РИО ИК НАНУ. – 2008 С. 151-156 0,3, Ю. М.Онопчук
 • Нестационарные процессы управления движением в условиях неопределённости/  Результати дослідження українськими вченими проблем адаптації в Приельбруссі др. Вісн. НАУ. – 2008. – №1 С. 102-108 0,4 П.В. Білошицький О.М.Ключко Ю. М.Онопчук
 • Вивчення проблем гіпоксії українськими вченими в районі Ельбрусу др. Вісн. НАУ. – 2007. – №3-4. – С. 44-50 0,4 П.В.Білошицький О.М.Ключко Ю. М.Онопчук
 • Результати деяких медико-біологічних досліджень українських вчених  на Ельбрусі др. Вісн. НАУ. – 2007. – №2. – С.10-16 0,4 П.В. Білошицький О.М.Ключко Ю. М.Онопчук
 • Математическое исследование кислородной недостаточности при ишемической болезни сердца др. Компьютерная математика.-2003. №2, с. 152-159 0,5 Ю. М.Онопчук ,Х.А.Курданов
 • Математичні методи дослідження проблеми надійності фун кціонування організму за екс тремальних умов високогір'я др. Фізіологічний журнал, 2003, №3 Ю. М.Онопчук ,П.В. Білошицький Д.І. Марченко Н.І.Аралова
 • Прогнозирование региональ ных кровотоков и математи ческие методы исследования др. Доповіді НАНУ, 2002.-№ 7 0,8 Ю. М.Онопчук ,Д.І. Марченко
 • Биоэкомедицина. Единое информационное пространство др. Киев: Наукова думка, 2001, 318с. 20,0 Ю Н Онопчук и колектив авторов
 • Об одной задаче управления интервальной гипоксической тренировкой др. Сб. Информационные техно логии в биологии и медицине, Киев, ИК НАНУ,2000,-с.25-30 0,4 Ю. М.Онопчук, О.В.Биць

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні