Контакти Карта сайту

Бібліотека основних публікацій / Відділ інтелектуальних інформаційних технологій

 

 • Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак А.С. Тернов. Моделювання мімічної складової для українського жестового мовлення. Штучний інтелект. – 2012. – №3. – С. 298-306.
 • Ю.В.Крак, В.О.Кузнецов, А.С. Тернов. Аналіз мімічних проявів в українській жестовій мові. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. «Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2012)». М. Запоріжжя, 14–16 березня 2012 року. – Запоріжжя:КПУ, 2012. – С. 163-164.
 • Ю.В.Крак, В.О.Кузнецов, А.С. Тернов. Системы описания мимических проявлений в жестовой речи. Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту». 27–31 травня 2012. – Херсон: ХНТУ, 2012. – С. 28-29.
 • А.С. Гавриленко. Алгоритми синтезу класифікаторів в задачах розпізнавання об`єктів засобами лінійних і нелінійних оптимальних перетворень простору ознак // Компьютерная математика №1. 2012. С. 150-157.
 • В.М.Булавацкий, Ю.Г.Кривонос. Об одной геоинформационной дробно-дифференциальной модели переменного порядка//Проблемы управления и информатики. –2012. –№3. – С.66–72.
 • В.М.Булавацкий, Ю.Г.Кривонос Математическое моделирование в геоинформационной задаче о динамике процесса геомиграции в условиях  пространственно-временной нелокальности// Кибернетика и системный анализ.–2012. –№ 4. –С. 73–82.
 • Ю.В.Крак, М.П Лісняк, А.С. Тернов. Розробка основних інструментів компьютерної анімації для побудови системи синтезу жестової мови. Матеріали міжнародної наукової конференції „Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту”. 27–31 травня 2012. – Херсон: ХНТУ, 2012. – С. 104-105.
 • Ю.В.Крак, М.П Лисняк, А.С. Тернов. Использование компьютерной анимации для визуализации словарных единиц жестовой речи. Міжнародні конференції «KDS + MeL», 12-14 вересня 2012р. Київ. – Праці конференцій. - Київ:Пп «Інвазор», 2012. – С.27.
 • Ю.В.Крак, М.П Лисняк, А.С. Тернов, Б.А. Троценко. Разработка средств компьютерной анимации для интерактивной системы обучения жестовому язику. Міжнародні конференції «KDS + MeL», 12-14 вересня 2012р. Київ. – Праці конференцій. - Київ:Пп «Інвазор», 2012. – С.62.
 • Ю.В.Крак, М.П Лісняк, А.С. Тернов. Створення засобів комп’ютерної анімації побудови системи синтезу жестової мови. Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2012: материалы Международной научно-технической конференции. 1-4 октября 2012.  пос. Кацивели АР Крым.  – Донецк: ИПШИ „Наука і освіта”. –  2012. – С.292-293.
 • Ю.В.Крак, В.О. Кузнєцов, Ю.В. Барчукова, А.С. Тернов. Створення аудіовізуальної бази даних немануальних складових жестової мови. Одинадцята всеукраїнська міжнародна конференція “Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів” УКРОБРАЗ’2012, 15-19 листопада 2012 р., Київ, Україна. Праці одинадцятої всеукраїнської міжнародної конференції Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів – Київ 2012. – Київ:УкрІНТЕІ. – С. 7-10.
 • Ю.В. Крак, В.О.Кузнєцов, А.С. Тернов. Системы описания мимических проявлений в жестовом языке. Штучний інтелект. – 2012. – №4. – С. 172-182.
 • Г.М.Єфімов, Ю.В. Крак, А.С. Тернов. Технологія аналізу емоційних станів обличчя людини для правильного розуміння жестової мови. Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2012, №2. – С. 141-143.
 • В.М.Горбачук, Ю.Г.Кривонос/ Особенности регрессионного анализа временных рядов // Комп’ютерна математика: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2012. – № 2. – С. 3 – 12.
 • I. Kryvonos, I. Krak, A.Ternov. Сonstruction of a realistic movement on the 3d human model for studying and learning sign language. International Journal “Information Theories and Applications”. – 2011. – Vol. 18. – N 4. – P. 373-379.
 • А.С.Гавриленко. Применение алгоритмов синтеза оптимальных систем классификации для решения некоторых задач распознавания сигналов // Компьютерная математика №1. 2011. С. 130-139.
 • Ю.В. Крак, М.П. Лісняк, А.С. Тернов. Структурно-віземний аналіз артикуляції українського мовлення. Штучний інтелект. – 2011. – №3. –  С. 156–166.
 • Iurii Kryvonos, Iurii Krak A.Ternov, Сonstruction of a realistic movement on the 3d human model for studying and learning sign language. International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Supplement to the International Journal “Information Theories and Applications”, Vol. 18, Number 4, 2011, p. 373-379
 • Н.Ф.Кириченко, С.А. Гавриленко, А.С.Гавриленко.  Оптимизация параметров функциональных преобразований в системе классификации сигналов // Кибернетика и системный анализ. №5. 2011. С. 98-106.
 • А.С Тернов, І.В.Харченко, С.Л.Харченко. Аналіз емоційно-артикуляційних проявів на обличчі комуніканта-носія української жестової мови для їх подальшого моделювання та розпізнавання. International Scientific Conference of Students and Young Scientists Theoretical and apply aspects of Cybernetics. 21-25 february, Kyiv, Bukrek, 2011, P. 123
 • Ю.В. Крак, Б.А. Троценко, Ю.В. Барчукова, М.П. Лісняк, А.С. Тернов. Прикладні аспекти розробки інформаційно-навчальних комплексів української жестової мови. Матеріали першої Міжнародної науково-технічної конференції «Обчислювальний інтелект(ОІ-2011)» 10-13 травня 2011р., Черкаси,  C. 36-37
 • Ю.В.Крак, М.П Лісняк, А.С. Тернов. Структурно-віземний аналіз візуальної складової мовленнєвого процесу з використанням тривимірної моделі голови людини. Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислюванного інтелекту. Матеріали міжнародної наукової конференції. Том-2 Херсон: ХНТУ, 2011, C. 231-232
 • А.С.Гавриленко. Оптимизация алгоритма линейной полосной разделимости в задаче классификации // Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы. ИИ 2011. Материалы международной научно-технической конференции 19-23 сентября 2011. Пос. Кацивели, АР Крым, Украина. С. 166-171.
 • А.С.Гавриленко. Оптимізація алгоритму лінійної полосної роздільності в задачі класифікації // IX Міжнародна науково-практична конференція «Математичне і програмне забезпечення інтелектуальних систем». MPZIS 2011. Дніпропетровськ. 23-25 листопада 2011.
 • Ю.В.Крак, В.О.Кузнецов, А.С. Тернов. Контурні моделі виділення емоційних станів на обличчі людини. IХ міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2011)» 23‑ 25 листопада 2011 р. Тези доповідей. Дніпропетровськ 2011, С. 81
 • Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак А.С. Тернов. Розпізнавання міміки губ при промовлянні слів українською мовою. Доп. НАН України. – 2010. – № 5. – С. 41-44.
 • Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, А.С. Тернов. Синтез візуальної складової зовнішньої артикуляції на обличчі людини з використанням морфів візем для моделювання жестової мови. Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы (ИИ-2010): XI Междунар. науч.-практич. конф., 20-24 сентября 2010 г.: тезисы докл. - Донецк: ИПИИ «Наука і освіта», 2010. - С. 291-294.
 • Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак А.С. Тернов. Підхід до синтезу зовнішньої артикуляції для задачі комп’ютерного відтворення української жестової мови. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2010): VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 листопада 2010 р.: тези доп. - Дніпропетровськ, 2010. - С. 119-120.
 • А.С.Гавриленко. Разработка алгоритма синтеза систем для решения задач классификации сигналов. // Компьютерная математика. – 2010. – №1. – С. 13-23.
 • Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак, Б.А. Троценко А.С. Тернов. Інформаційна технологія для моделювання української мови жестів. Штучний інтелект. – 2009. – № 3. – С. 186-197.
 • А.С. Тернов. Поскладово-віземний синтез зовнішньої артикуляції для задачі комп’ютерного відтворення української жестової мови. Штучний інтелект. – 2010. – № 4. – С. 304-313.
 • А.С. Тернов. Синтез процесса артикуляции для моделирования жестового язика. Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія: міжнар. наук.-практ. конф., 12-14 травня 2010 р.: зб. наук. праць за матеріалами. - Донецьк: Наука і освіта, 2010. - Т. 1. - С. 77-79.
 • А.С. Тернов. Моделирование мимики и эмоций для визуализации жестового язика. XIII Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. 13–15 травня 2010 р.: матеріали конф. – К.: НТУУ, 2010. – Т. 2. – С. 155.
 • Ю.В. Крак, А.С. Тернов. Синтез эмоциональной и артикуляционной составляющих для моделирования жестового язика. Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI'2010) : зб. наук. пр. міжнар. наук. конф., 17-21 травня 2010 р., Євпаторія, Україна. - Херсон: Вид-во Херсон. нац. техн. ун-ту, 2010. - Т. 2. – Ч. 1. – С. 473–474.
 • Ю.В. Крак А.С. Тернов. Синтез зовнішнього артикуляційного процесу на обличчі людини для моделювання жестової мови. Обчислювальна та прикладна математика. – 2009. – № 3(99). – С. 48-56.
 • Ю.В. Крак, А.В. Бармак А.С. Тернов. Информационная технология для автоматического чтения по губам украинской речи. Комп’ютерна математика. – 2009. – № 1. – C. 86-95.
 • Iu.Krak, Iu.Kryvonos, A.Barmak, A.Ternov, B.Trotsenko/ Computer technology for sign language modelling/ International Book Series “Information science & computing”, number 15, Supplement to the International Journal “ Information Technologies and Knowledge”, Institute of information Theories and Applications FOI ITHEA: Sofia, Bulgaria. – 2009. –  Vol. 3. –  2009. – P. 40-48.
 • А.С. Тернов. Исследование и разработка алгоритмов автоматического чтения по губам. Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія: міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 травня 2009 р.: тези доп. - Донецьк: Наука і освіта, 2009. - Т. 1. - С. 76-79.
 • Ю.В. Крак, О.В. Бармак, А.С. Тернов, Б.А. Троценко. Комп’ютерне моделювання природніх рухів людини для реалізації української жестової мови. Друга міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні і моделюючі технології (ІМТ-2009)» в кн. Матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні і моделюючі технології (ІМТ-2009) 21-24 травня 2009, Черкаси. С.32.
 • Ю.В. Крак, О.В. Бармак, А.С. Тернов, Б.А. Троценко. Комп’ютерне моделювання української жестової мови. Dynamіcal Systems Modelіng and Stabіlіty Іnvestіgatіon (DSMSІ’2009) : міжнар. конф. 27–29 травня 2009: тези доп./  К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. – 2009. – С. 333.
 • Ю.В. Крак, А.С. Тернов. Об одном подходе к задаче автоматического чтения по губам. Міжнародний симпозіум «Питання оптимізації обчислень (ПО ХХХV)», Україна, Крим, Велика Ялта, смт Кацивелі 24-29 вересня 2009 р. В кн. Праці міжнародного симпозіуму «Питання оптимізації обчислень (ПО ХХХV)», Україна, Крим, Велика Ялта, смт Кацивелі 24-29 вересня 2009 р.  – том 1. С.366-369.
 • Ю.В. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак, А.С. Тернов, Б.А. Троценко.
 • Моделирование жестового языка глухих. Системы и средства искусственного интеллекта (ССИИ-2009). В кн. Материалы Международной научной молодежной школы 28 сентября-3 октября 2009 пос. Дивноморское, Геленджикский р-н, Россия, Донецк, 2009. Ст. 27-29.
 • Ю.В. Крак, А.С. Тернов. Технология распознавания визем украинской речи в контексте задачи моделирования языка жестов. Системы и средства искусственного интеллекта (ССИИ-2009): Международной научной молодежной школы, 28 сентября - 3 октября 2009 г., пос. Дивноморское, Геленждикский район Краснодарский край, Россия: тезисы докл. - Донецк: «Наука і освіта», 2009. - С. 129-131.
 • Ю.В. Крак, А.С. Тернов. Інформаційна технологія розпізнавання міміки губ при промовлянні слів українською мовою. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2009): міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 листопада 2009 р.: тези доп. - Дніпропетровськ, 2009. - С. 144-145.
 • Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак А.С. Тернов. Інформаційна технологія невербального спілкування людей з вадами слуху. Штучний інтелект. – 2008. – № 3. – С. 325-331.
 • Ю.В. Крак, А.В. Бармак, А.С. Ганджа, А.С. Тернов, Н.Н. Шатковский. Компьютерная система виртуального общения людей с проблемами слуха. Advanced Studies in Software and knowledge engineering. International book Series “Information Science & Computing”, number 4, Supplement to International Journal “Information Technologies and Knowledge”. - 2008. - N 2. - P. 161-165.
 • Ю.В. Крак, А.С. Ганджа, О.В. Бармак, М.М. Шатковський, А.С. Тернов. Моделювання української мови жестів в системах побудови людино-комп'ютерного інтерфейсу. Тези міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI'2008)». - Херсон: ХНТУ. - 2008. - Т. 1. - Ч. 1. - С. 78-80.
 • Ю.В. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак, О.С. Ганджа, М.М. Шатковський, А.С. Тернов. Інформаційна технологія невербального спілкування людей з вадами слуху./Міжнародна науково-практична конференція «штучний інтелект-2008» (ШІ-2008), 22 – 27 вересня 2008, сел. Кацивелі, АР Крим, Україна, С. 39-43.
 • Ю.В. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак, А.С. Тернов, Б.А. Троценко. Information technology for nonverbal communication of deaf people and people with damaged hearing. 21st International CODATA Conference “Scientific Information for Society - from Today to the Future” - Ukraine, Kyiv, 5-8 October, 2008. K: NTUU”KPI” and CODATA. –2008. – P. 226.
 • Ю.В. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак, М.М. Шатковський, А.С. Тернов. Інформаційна технологія створення природного інтерфейсу на основі жестової, візуальної та голосової інформації. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2008): міжнар. наук.-практ. конф., 12–14 листопада 2008р.: тези доп. - Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського ун-ту., 2008. - С. 199-200.
 • О.В.Палагін, В.О.Багацький, О.В.Багацький, Ю.Г.Кривонос. Система контролю комунальних послуг  Патент на винахід  № 82791,від 12.05.2008р, Б. №9.
 • О.В.Палагін, В.О.Багацький, О.В.Багацький, Ю.Г.Кривонос. Спосіб контролю витрати і якості комунальних послуг  Патент на винахід  № 82925, від 26.05.2008р.,  Б. №10.
 • О.В.Палагін, В.О.Багацький, О.В.Багацький, Ю.Г.Кривонос. Пристрій визначення якості комунальних послуг  Патент на винахід  № 82952, від 26.05.2008р,  Б. №10 .
 • Ю.В. Крак, О.В. Бармак, Б.А. Троценко, М.М. Шатковський, А.С. Тернов. Проблеми створення дружнього інтерфейсу образного комп’ютера на основі жестової, візуальної та голосової інформації. IX Всеукраїнська міжнародна конференція з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів (УкрОбраз’2008): міжнар. конф., 3-7 листопада 2008 р. - К., 2008. - С. 197-200.

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні