Контакти Карта сайту

Бібліотека основних публікацій / Лабораторія систем віртуального оточення для організації наукових досліджень

 

 • Палагин А.В. Петренко Н.Г., Горин Ф.Н.  Онтолого-ориентированная методика проведения научного эксперимента /  . – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2012, №11. С. 5–15.
 • Зінченко В.П.,ПлетінкаО.В., Броварская Н.Й., Потапенко А.Ф. Моделювання параметрів систем зв'зку з використанням технології віртуального оточення. – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2012, №11. С. 30-36.
 • Тимашов Е.О. Інформаційна технологія створення тестових систем мобільних лікувально-діагностичних комплексів// Збірник наукових праць „Комп’ютерні засоби, мережі та системи”. – Киев: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАНУ. – 2012. – №11. –  С.76 - 82.
 • Писаренко В.Г., Шевченко О.А., Прокопчук В.В., Писаренко Ю.В., Варава И.А., Коваль А.С. О возможности создания экспертной системы мониторинга и диагностики уровня роботоспособности агрегатов ВЭУ с использованием  мобильных вибросенсоров с дистанционным управлением // Тезисы XIII Международной научно-практической конференции "Возобновляемая энергетика XXI века" (10 – 14 сентября 2012 года, сел. Миколаївка). -  2012.  - С. 14-16.
 • Писаренко Ю.В. Интеллектуальный мобильный робот для горноспасательных работ //П’ята науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси (ІІРТК-2010)»(15-16 травня 2012 р., Київ, НАУ). – Київ. – 2012. – С. 44-45.
 • Писаренко В.Г., Шевченко О.А., Писаренко Ю.В., Прокопчук В.В., Варава И.А., Коваль А.С. О концепции экспертной системы оптимального проектирования и адаптивного управления комплексами ВЭУ // Тези Міжнародних конференцій “Knowledge – Dialogue – Solution (Знання – Діалог - Рішення)” та «Modern (electronic) Learning (Сучасна (електронна) Освіта)» («KDS-2012 плюс MeL-2012»). – Київ. – 2012. – 23 с.
 • Ю.В.Писаренко. Автоматизированная система мониторинга туннелей угольных шахт // Штучний інтелект. – 2012. - №4. – С.345-347.
 • В.Г.Писаренко, О.А. Шевченко, Ю.В.Писаренко,  В.В. Прокопчук, А.С.Коваль. Концепция экспертной системы оптимального управления режимами работы ВЭУ // Штучний інтелект. – 2012. - №4. – С.267-269.
 • В.Г. Писаренко, В.И. Сидоренко, Ю.В. Писаренко. Компоненты информационно-аналитической системы прогнозирования наводнений в предгорьях из-за быстрого снеготаяния // «Искусственный интеллект ». - № 4. - 2012. – С. 356-361.
 • Писаренко Ю.В., Коленко Д.А., Куценко Є.А. Побудова тривимірної моделі тунелю по відео ряду // Тези доповідей Х  - Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (присвячується 80 річниці ТЕФ) (17 – 20 квітня 2012 року) – Київ: Володимирецька районна друкарня, 2012. – С.20.
 • Писаренко В.Г., Писаренко Ю.В., Крячок А.С. Интеллектуальные технологи для шахтной безопасности (Монографія) . – Киев: УкрИНТЭИ. - 2012. - 80 с.
 • Писаренко В.Г., Коваль А.С., Писаренко Ю.В.Имитационное моделирование 3D-траектории движения пассивного ЛА в зоне термических восходящих потоков на местности // Интеллектуальное управление в сложных системах. Тематический сборник научных статей. - Выпуск 6. С. 13-15.

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні