Контакти Карта сайту

Відділ оптимізації керованих процесів (А.О.Чикрій)

 

(академік НАН України А.О. Чикрій)

 

Історично відділ  був утворений на базі   групи  співробітників  відділу чисельних  методів  оптимізації (зав. від.  академік  НАН У Пшеничний Борис Миколайович). Науковим об’єднуючим  напрямком цієї групи  була теорія  диференціальних  ігор, прикладна  частина стосувалася  спецтематики (космос, авіація, воєнно-морський флот).  Спочатку була утворена  лабораторія ”Конфліктно-керованих процесів”  (1988, зав.лаб. д.ф.-м.н. А.О.Чикрій), яка стала  основою для  створення відділу “Оптимізації керованих процесів”  (1990 р.). Відділ сьогодні  є відомим  в Україні і  далеко  за її межами центром  математичних досліджень керованих систем.

 

У 2015 році  з об’єктивних  причин  до відділу було  приєднано  відділ  моделювання  інформаційно – функціональних систем  (зав. від.  д. ф.-м.н., професор Онопчук Юрій Миколайович), де займаються  дослідженням функціонування систем організму людини  в екстремальних  умовах (високогір’я, підводне середовище тощо) та моделюванням  спортивних  єдиноборств. 

 

Таким чином , коло застосувань  математичної теорії  керування  та теорії  динамічних  ігор  істотно  розширилося.  Це не лише конфліктні  ситуації у воєнній сфері, а й цілком мирні процеси, де завжди присутній  певний  конфлікт  інтересів.

 

У відділі 21 співробітник, з них  2 доктори та 11 кандидатів наук.

 

СКЛАД  СПІВРОБІТНИКІВ

 ВІДДІЛУ  ОПТИМІЗАЦІЇ  КЕРОВАНИХ ПРОЦЕСІВ

 

ПІБ

Посада, наук. ступінь, звання

Контакти

 Чикрій Аркадій Олексійович

зав. відділу,
д.ф.-м.н., професор,

академік НАНУ

(044) 526-21-58

   (044) 526-51-58  chik@insyg.kiev.ua

Петрик Олена Семенівна

н.с., зам.зав.від.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Аралова  Наталія Ігорівна

 с.н.с., к.т.н.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Бєлоусов Олександр Андрійович

 с.н.с., к.ф.-м.н.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Вишенський Віктор Іванович

 н.с., к.т.н.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Гальчина Наталія Ігорівна

м.н.с., к.т.н.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Джос Ірина Миколаївна

 м.н.с.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Дзюбенко Карен Георгійович

с.н.с., к.ф.-м.н.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Кулешин Володимир Васильович

 с.н.с. , к.т.н.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Корнюш Ірина Інокентіївна

 м.н.с.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Костенко Віктор Миколайович

технік 1  категорії

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Кривонос Ірина Юріївна

с.н.с., к.ф.-м.н.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Ляшко Наталія Іванівна

н.с., к.т.н.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Матичин Іван Іванович

п.н.с., д.ф.-м.н.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Машкін Валерій Йосипович

 с.н.с., к.т.н.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Надєїна Ірина Леонідівна

інж.-прогр. 1 кат.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Петрик Людмила Василівна

інж.-прогр. 1 кат.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Раппопорт Йосип Симович

 с.н.с., к.ф.-м.н.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Семчик Тетяна  Анатоліївна

н.с., к.т.н.

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Сидоренко Максим Григорович

 м.н.с. 

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

Тернова Катерина Володимирівна

 м.н.с. 

(044) 526 51 58

dept165@insyg.kiev.ua

 

НАУКОВІ   ІНТЕРЕСИ ТА НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ  ВІДДІЛУ

 • Опуклий та прикладний нелінійний аналіз, теорія багатозначних відображень, інтеграл  Ауманна,  вимірні структури
 • Математична теорія оптимального керування, диференціальні включення, повна конфліктна керованість
 • Ігрові  задачі  для дискретних систем, прямі методи Понтрягіна, - оператори Пшеничного
 • Теорія пошуку  рухомих об’єктів,  стохастичні  динамічні  ігри
 • Диференціальні  ігри  переслідування  та втечі, нелінійні  задачі про уникнення сутичок рухомих об’єктів
 • Еволюційні  ігрові задачі
 • Ігрові задачі для систем  інтегральних, інтегро - диференціальних  та диференціально - різницевих  рівнянь
 • Динамічні  ігри  з групами учасників. Переслідування  групою, почергове переслідування (динамічний комівояжер),  ігрові  задачі  з фазовими   обмеженнями
 • Системи з імпульсним  керуванням,  інтегральними  та змішаними  обмеженнями  на керування
 • Ігрові задачі  для систем з дробовими похідними  Рімана – Ліувілля, Джрбашяна – Нерсесяна – Капуто, Міллера – Росса, Хільфера, Грюнвальда - Летнікова
 • Дослідження методу розв’язуючих   функцій, верхні та нижні розв’язуючі функції, матричні розв’язуючі функції, вибір екстремальних  селекторів
 • Позиційні  методи в ігрових  задачах, узагальнення  правила   екстремального прицілювання Красовського,  принцип  максимуму  Понтрягіна
 • Динамічні  процеси  змінної структури, гібридні системи, відмова керуючих пристроїв
 • Ігрові  задачі для систем з розподіленими  параметрами
 • Методи теорії  прийняття  рішень, штучного  інтелекту, дослідження операцій   та  системного  аналізу
 • Системи  керування космічними  апаратами та системи пошуку  морських  об’єктів
 • Дослідження  функціональних  можливостей  людини в екстремальних  умовах
 • Моделювання спортивних єдиноборств,  конкуренція фірм
 • Авіаційні  системи  керування, мяка  посадка

 

НАЙВАЖЛИВІШІ  ФУНДАМЕНТАЛЬНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

 

Розроблено загальний  метод   дослідження диференціальних ігор  - метод розв’язуючих  функцій  (МРФ) , який базується на використанні  обернених функціоналів Мінковського  спеціальних багатозначних відображень, що будуються за параметрами конфліктно керованого  процесу. МРФ дозволяє з єдиних позицій вивчити широке коло проблем  керування в  умовах конфлікту  і невизначеності. Зокрема, це ігри  з багатьма  учасниками і при наявності фазових  обмежень, задачі почергового переслідування (динамічні  задачі комівояжера) в  умовах конфлікту, керування об’єктами різної інерційності і з  різними типами  обмежень на динаміку.  Зауважимо також, що  метод теоретично обґрунтовує  класичне  правило паралельного переслідування, що  добре відоме інженерам в аерокосмічній галузі. МРФ   дозволяє також ефективно досліджувати ігрові  задачі  для  процесів, еволюція яких визначається співвідношеннями більш складної природи ніж звичайні  диференціальні рівняння. Зокрема,  вивчені диференціально – різницеві, інтегро – диференціальні ігри,  ігрові  задачі для інтегральних рівнянь Вольтерра і Фредгольма, ігрові  задачі для систем з дробовими  похідними. Метод  розповсюджено  на випадок  матричних  розв’язуючих  функцій, розв’язуючих  функціоналів  для  рівнянь з частинними  похідними, введені  верхні  та нижні  розв’язуючі  функції  різних   типів, за допомогою яких  отримані  достатні  умови завершення  гри  в  класі  квазі та  стробоскопічних  стратегій.

 

Розвинутий позиційний метод переслідування,  зв’язаний з часом  першого поглинання і такий, що дає  обґрунтування переслідування по погонній кривій. Для задач  групового переслідування  узагальнено  правило екстремального прицілювання М.М.Красовського, розглянуті випадки з обміном і без обміну інформацією в групі, що приводить  до різних типів  регулярності. Розглянуті  випадки інтегральних та змішаних обмежень на керування, випадок запізнення інформації про стан, системи змінної структури, імпульсні керування, передбачено врахування фазових обмежень.

 

Закладено основи  нелінійної теорії уникнення  зіткнень. Встановлений аналог формули Тейлора  для  представлення розв’язку нелінійної динамічної системи, що відіграє ключову  роль в розробці методів. Запропоновані методи  відхилення за напрямком, змінних  напрямків, метод інваріантних  підпросторів та  рекурсивний  метод. Вивчені  умови першого і вищих порядків в теорії  втечі,  розв’язана μ – проблема Л.С.Понтрягіна, одержані достатні  умови втечі від групи переслідувачів, а також умови втечі при взаємодії угрупувань рухомих об’єктів. Отримано  достатні  умови уникнення  сутичок в мінімаксній  та  максимінній  формі в  класі  ε- стратегій  та  ε- контрстратегій,  дано  порівняння  з  методом  маневра  обходу  Л.С. Понтрягіна.

 

Для дослідження ігрових задач з неповною  інформацією, так званих   задач пошуку,  запропонована кліткова марковська модель. Критерій якості – ймовірність виявлення або середній час виявлення об’єкту. Процес пошуку описується білінійною системою, причому стохастична перехідна матриця являє собою блок керування. Розв’язок  задачі зводиться до  знаходження мінімаксу або кратного мінімаксу деякої поліноміальної функції багатьох змінних. Для оптимізації використовується дискретний  принцип максимуму Л.С.Понтрягіна  та метод динамічного програмування Беллмана. Розглянуто пошук на  рубежі, в заданому районі і за викликом, груповий пошук з обміном та без обміну інформацією, прихований пошук, пошук однорідними та  різнорідними силами.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ, ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ

 

Створено  ряд проблемно  орієнтованих  комп’ютерних  систем, моделюючих  комплексів та тренажерів, пов’язаних  з керуванням  рухомими об’єктами  різної  природи в умовах конфлікту  та невизначеності . Зокрема:

 

1. Пошук  рухомих об’єктів.  Для розв’язування  ігрових задач  з неповною  інформацією (відомий лише  ймовірнісний  розподіл  початкових  положень) на основі  кліткової  моделі  пошуку    розроблена  комп’ютерна система  пошуку  та стеження за рухомими об’єктами для потреб ВМФ. Робота відноситься до спецтематики, вона впроваджена  у відповідних  організаціях. Пошук  підводних човнів    здійснюється за допомогою  різнорідних  сил (літаки, гвинтокрили, надводні кораблі). Зауважимо, що ігрова кліткова  модель пошуку пов’язана з  дискретизацією  процесу  як за часом, так і за  станом. Рух гравців  на  скінченій  множині їх можливих станів визначається  законом  перетворення  функції  ймовірності  розподілу положення  гравців, причому  перехідна стохастична матриця  залежить  від їх керувань. Такий процес є білінійним і марковським. Для його  дослідження  використано техніку скінчених  ланцюгів Маркова, а для  оптимізації  ймовірності  виявлення  цілі або  середнього часу  виявлення – дискретний   принцип  максимуму та метод  динамічного програмування. В комп’ютерній  системі   охоплено пошук  в  заданому   районі,  за викликом, на рубежі, враховано пошук за допомогою  групи об’єктів, враховано залежність радіуса  виявлення від  швидкості пересування,  взаємодія  угрупувань. Методика  може  бути   застосована до пошуку стаціонарних цілей, що зазнали аварії    та  перебувають у важко  доступних місцях, зокрема, до пошуку косяків риб, затонулих суден.

 

2.  Космічні дослідження. Метод розв’язуючих функцій та позиційні методи особливо ефективні   при аналізі  та моделюванні групової взаємодії  рухомих  об’єктів. Зокрема, у співробітництві  з космічними організаціями на їх основі було  створено моделюючий комплекс в програмі “зоряних війн” для оптимізації  взаємодії  угрупувань  керованих об’єктів  космічного  базування, що  рухаються по кругових  та еліптичних  орбітах.  Використано  принцип  декомпозиції,  що  дозволяє  звести процес оптимізації взаємодії угрупувань до  кількох  більш  простих  задач групового  та  почергового  зближення.  Перша з них  базується  на  ситуації  оточення за Пшеничним і ефективність  її  розв’язання  в  значній мірі  залежить  від  розташування  гравців та  ресурсів керування. Почергове  зближення  є поєднанням задачі комівояжерного  типу та задачі  керування, які  необхідно розглядати в комплексі. Програмна реалізація  на модельних  прикладах  дозволяє  скоротити  перебір варіантів, а керування при  обході цілей здійснюється  на основі паралельного  зближення, яке обґрунтоване за допомогою методу розв’язуючих функцій та  добре відоме  проектувальникам ракетної  та космічної  техніки.

 

Певні ідеї  взаємодії угрупувань  використані  при моделюванні повітряного  бою літаків за участю груп з обох сторін.

 

3. Авіація. Надзвичайно  важливою  задачею в авіаційних справах є безпечний  зліт та посадка літаків, особливо в екстремальних умовах (боковий вітер, дощ, обледеніння полоси тощо). Розроблені алгоритми, а на їх основі тренажери для забезпечення підготовки пілотів з метою мінімізації ризиків. Робота виконана  у співпраці з державним науково-дослідним інститутом  авіації.

 

З подачі американських колег розв’язана  ігрова задача про  м’яку посадку (співпадання геометричних  координат та швидкостей).  Вона програмно реалізована  для систем другого порядку з  тертям та моделює процес посадки літака на авіаносець.  При цьому поверхня океану  грає роль фазових  обмежень (літак не  може  пірнати), що значно  ускладнює  задачу.

 

Запропоновано кілька способів м’якої посадки на основі комбінації класичних методів динамічних  ігор та   математичних  методів оптимального керування. Розроблено пакет програм, що  реалізує м’яку посадку. Робота виконана у співпраці з NIST (National Institute  of  Standarts and Technology)  з міста  Гейтерсберг (США). Опублікована  спільна  книга. Розробкою зацікавились у Китаї, 28 інститут (Нанкін), політехнічний  інститут (Харбін).

 

4. Уникнення сутичок.  Оригінальна  задача  Понтрягіна –Міщенка  про  уникнення  сутичок  рухомих  об’єктів  з будь - яких  початкових  положень на  напівнескінченному   інтервалі  часу знайшла  своє  застосування  при плануванні  диспетчерськими  службами  безпечного руху  в аеропортах і морських  портах. Розроблено  методи уникнення сутичок нелінійних   керованих   систем,  досліджена протидія груп керованих об’єктів. З врахуванням  динаміки процесів в аеропортах складається розклад руху літаків, а диспетчер має  бути  готовим втрутитися в ситуацію, що загрожує стати аварійною. Аналогічні   умови складаються і в місцях великого скупчення плавзасобів. Знання  можливостей  рухомих керованих  суден   і  акваторії  дозволяє на основі  попередніх  розрахунків  уникнути зіткнень.

 

5. Керування пучками.  Одним із застосувань  математичної теорії  керування  системами з розподіленими  параметрами  є керування пучками заряджених   частинок  на основі рівнянь Власова та Фоккера –Планка – Колмогорова, яке було здійснено  в рамках  проекту НТЦУ  разом  з харківськими та  київськими   фізиками в кооперації з  Брукхейвенською національною  лабораторією (США). Відповідний  програмний продукт представлений у звітних  матеріалах, а математична частина опублікована в спільних   закордонних статтях.

 

6. Перехоплення цілей. Традиційними інженерними  методами перехоплення  рухомих цілей в конфліктній ситуації є методи  погонної  кривої, паралельного переслідування  та зближення  за  променем.  Вони теоретично  обґрунтовані  на  основі ідеології  розв’язуючих функцій  та  екстремального  прицілювання. Охоплено   ситуації  групового  зближення  та  фазових обмежень,  що  дало можливість  розв’язати  ряд  модельних  прикладів з  класичної  книги Р. Айзекса. Оскільки в прикладах  гарантовані   керування знаходяться  в явному  вигляді, то програмна  реалізація  дозволяє  візуалізувати  процес.

 

Створено  комплекс  комп’ютерних  програм для  перехоплення  рухомих цілей  в різних ситуаціях  конфліктної  взаємодії, які  використовуються  при виконанні  робіт  зі  спецтематики.

 

7. Медицина, фізіологія, спорт. Одним  із цивільних  застосувань методів теорії прийняття  рішень в  динамічних  системах є  аналіз та  математичне  моделювання  процесів функціонування  систем  організму  людини в екстремальних умовах життєдіяльності. Зокрема, в умовах високогір’я та  в  підводному  середовищі. Створено  програмний  інструментарій  для  моделювання  процесів керування  та  корекції динаміки в інтересах оптимізації відносно заданих  критеріїв ефективності та стабільності  функціонування.

 

Розроблені  моделі та програмний комплекс  для  аналізу функціонального стану, вироблення  тактики та стратегії  гравців  при спортивних  єдиноборствах.

 

В зазначених  напрямках  є співпраця з   вченими Інституту фізіології  імені О.О. Богомольця НАН  України, Національного університету фізичного виховання і  спорту, Інституту  прикладних проблем фізики та біофізики НАН України.

 

 

МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ

 

 • SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER IN UKRAINE, Project #1746

(2002 - 2004)

“ANALYSIS OF DYNAMICS AND DEVELOPMENT OF OPTIMAL ALGORITHMS

FOR CHARGED PARTICLE TRANSPORT IN PLASMA MEDIA”

Participating Institutions: Institute of Cybernetics, National Academy of  Sciences of

                                             Ukraine   (leading),

                                             National Scientific Center “Kharkiv Institute of Physics

                                             and Technology”, Brookhaven National Laboratory (USA)

 • SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER IN UKRAINE, Project #5240

 (2011 - 2013)

“NEW METHODS FOR ROMOTELY SOUNDING OF CHEMICAL
AND BIOLOGICAL COMPONENTS USING OPTICAL INSTRUMENTS”

Participating Institutions:  Space Research Institute under NAS and National Space

                                                Agency,  Center for Applied Optimization ISE

                                                Department, University of Florida, Gainesville, USA

 

СПІЛЬНІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ  НАУКОВІ  ПРОЕКТИ:

 • Проект № Ф40.1/021

“ІГРОВІ ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ, МАРШРУТИЗАЦІЇ ТА РОЗПОДІЛУ ЗАВДАНЬ У ГРУПІ ОБ’ЄКТІВ” (2011–2012) .

Інститути учасники: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

                                       Інститут математики і механіки Ур В РАН

                                       (Єкатеринбург, Росія)

 • Проект № Ф53.1/006

“ЗАДАЧІ ГРУПОВОГО КЕРУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ З ЕЛЕМЕНТАМИ МАРШРУТИЗАЦІЇ” (2013–2014) .

Інститути учасники: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

                                       Інститут математики і механіки  імені  М.М. Красовського

                                       Ур В РАН (Єкатеринбург, Росія)

 • Проект № 03-01-14

ІГРОВІ  ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ ПРИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ

 НЕВИЗНАЧЕНОСТІ” ( 2014 – 2015)

Інститути учасники: Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

                                       Московський  державний  університет  імені

                                       М.В. Ломоносова, факультет ОМ і К, кафедра

                                       Л.С.Понтрягіна  (Москва, Росія)

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ

 

Зав. відділу,  доктор фіз.-мат. наук Чикрiй Аркадій Олексійович

 

З 1968 року  після  закінчення  механіко – математичного  факультету Львівського  університету працює  в Інституті  кібернетики  НАН  України на посадах інженера, м.н.с., с.н.с., п.н.с., з  1988 року – завідувач  лабораторії, з 1990 року – завідувач створеного  на базі лабораторії відділу оптимізації керованих  процесів.

 • Кандидат фіз.-мат. наук -  1972, доктор фіз.-мат. наук -1979, професор – 1987
 • 1980-2000, 2011-2016, 2018 – професор Київського національного університету імені  Тараса Шевченка
 • З 1998 – професор  Національного технічного університету “Київський  політехнічний інститут”
 • З  2010 – професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Автор понад 500 наукових праць. Серед них  - 6 монографій та 32 міжнародних огляди  в журналах та книгах колективів авторів, більше 200 публікацій за кордоном.

Науковий  керівник  захищених 35 кандидатських та 3 докторських дисертацій.

 

Гранти  та відзнаки:

 • Грант соросівського професора ISSER SPU 041077 (1994-1996)
 • Член – кор. НАН України  (1997), академік НАН України (2018)
 • Державна премія України в  галузі  науки і техніки (1999)
 • Грант STCU 1746 (2002 – 2004),  грант STCU 5240 (2011 – 2013)
 • Премія імені  В.М.Глушкова (2003)
 • Російсько-українські   гранти ФФД (2011-2013, МОН), (2013-2015, МОН),

      (2014-2015,НАН)

 

Членство в національних  та міжнародних наукових організаціях:

 • AMS  (American Mathematical  Society)
 • ISDG (International Society of Dynamic  Games)
 • GAMM (Gesellschaft  fϋr Angewandte  Mechanik  und Mathematik)
 • Pacific Optimization Research Activity Group (POP)
 • Президент  української  асоціації динамічних ігор

 

Членство у  редколегіях  наукових  журналів та збірників наукових праць

 • Information Technology for Economics  and  Management  (Poland, Gliwice), головний  редактор по Східній  Європі
 • Проблемы  управления  и информатики, заст. головного редактора
 • Proceedings  of the  Steklov  Institute of  Mathematics (Єкатеринбургська  філія)
 • Теория оптимальных  решений, відповідальний редактор
 • Кибернетика и вычислительная  техника

 

Рейтинг  в  міжнародних  науково – метричних  базах

На 1.09.2018  А.О. Чикрія  характеризують  наступні  дані:

Scopus:            кількість  робіт  на  обліку – 117

                       кількість посилань на них – 351

                       h – індекс (Індекс Хірша) – 13

Goоgle Scholar: кількість  робіт на обліку – 300

             кількість посилань на них – 2046

             h  - індекс                            - 19

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ А.О.ЧИКРІЯ

 

Монографії

 

а)   Конфликтно-управляемые  процессы, Наук. думка, 1992, 384 с.;

б) Линейно-квадратичные дифференциальные игры, Наук. думка,1994, 320с. (В.И.Жуковський);

в)  Conflict - Controlled Processes, Kluwer, Boston- London – Dordrecht, 1997, 424 p., перевидано  у 2007, 2010, 2013, Springer Science and Business Media;

г)  Soft Landing of Moving Objects, Gaithersburg, NIST, USA, 1998, 137 p.;

д) Динамические  игры с разрывными траекториями, Наук. думка, 2005, 220с.

     ( Ю.Г.Кривонос, И.И. Матичин).

е) Дифференциальные  уравнения. Линейно-квадратичные дифференциальные игры, М., ЮРАЙТ, 2017, 322 с. (В.И. Жуковский).

 

Міжнародні наукові огляди.

 

1. Wissenschaftliche zeitschrift, Leipzig Techn. High.School, 1982 (B.N. Pshenichny, J.S.Rappoport)

2. Mathematical Control Theory, Int. Math.Banach Center Publ., vol.14, PWN, Warsaw, 1985

3. J. “Facta Universitatis”, Univ. of  Nis, Jugoslavia, 1994,  vol. 1,  No.4 (Klimenko He. V.)

4. New Trends in Dynamic Games and Applications, Birkhauser, Boston – Basel – Berlin, 1995, (J.S.Rappoport, P.V. Prokopovich)

5. J. of   Math. Science, Dynamical Systems, 2, Springer, 80 (1996)

6. Game Theory and Appl. III, Nova Science Publ., Inc., New York, 1997

7. J. of Math., Game Theory and Algebra, Nova Science. Publ., Inc. vol.7,  № 2/3, 1998

8. Game Theory and Appl. VI, Nova Science Publ., Huntington, New York, 2001. (S.D.Eidelman)

9. Game Theory and Applications, Nova Science  Pull., 2001, vol. VII (J.Albus, A.Meystel)

10. Computer and  Mathematics with Applications, Pergamon, Washington, USA, vol. 44,  2002 (S.D. Eidelman)

11. Nonlinear Analysis: Real World  Applications, Elsevier, 2005 (V.F. Zadorozhnii and others)

12. Advances in Dynamic Games, Birkhauser, Boston, vol.8, part II, 2006

13. J. of Math. Science, Springer, New York, vol. 139, № 5, 2006 (A.A. Belousov)

14. Advances in Dynamic Game Theory, Birkhauser, Boston, vol. 9,  2007 (I.I.Matychyn)

15. Springer Book “Pareto-Optimality, Game Theory and Equilibria”,  2008

16. Optimization Method and Software, Spec. issue ded. to the  memory of Prof. N. Shor, Taylor and Francis, Oxfordshire, ИК, vol. 23,  No. 1 , 2008

17. Annals of the Int. Society  of Dynamic Games, Birkhauser, 2009 (I.I.Matychyn)

18. Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2010, Suppl.1 (I.I.Matychyn)

19. Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2010, Suppl. 2  (A.A.Belousov)

20. New Trends in Nanotechnology and Fractional Calculus Applications, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2010 (I.I.Matychyn)

21. Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2010, vol. 271

22. Annals of the Int. Society  of Dynamic Games, Boston, Birkhauser, 2011, vol. 11  (I.I.Matychyn)

23. Book “Modeling and Optimization”, Lublin Univ. Technology, Poland, 2011 (I.I.Matychyn, K. Gromaszek, A. Smolarz)

24. Annals of the Int. Society  of Dynamic Games, Boston, Birkhauser, 2012, vol. 12 (A.A.Belousov, A.G. Chentsov)

25. Mathematika Balkanica, New Seriea, vol. 26, 2012, Fasc. 1-2 (I.I.Matychyn, V.V.Onyshchenko)

26. Set – Valued Mapping in Game Problems of Dynamics, Proceedings of  ISAAC, Progress in analysis, Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2012

27. Dynamic Games Involving Impulses, Poland, Lublin Univ. Technology,  2013 (I.I.Matychyn, K. Gromaszek)

28. Bilinear  Markovian Processes of  Search for Stationary and Moving Objects, NATO Science for Peace and  Security, Series D: Information and  Communication Security, IOS Press, 2014, vol. 37 (P.Pardalos, V.Jatsenko, M.Fenn)

29. Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2015, vol. 291 (G.Ts.Chikrii)

30. Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2016, vol. 292  (L.A.Vlasenko)

31. Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2016, vol. 293 (L.A.Vlasenko, A.G.Rutkas)

32. Recent Advances in Information Technology, Taylor and Francis Group, CRC Press, 2018(G.Ts.Chikrii, V.J.Zhukovskij, W.Wojcik, M.Junisbekov)

 

Матичин Іван Іванович

провідний  науковий співробітник, доктор фіз.-мат. наук

 

1. Київський державний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення – 1994

2. Докторська дисертація “Керування  процесами з дробовою динамікою в умовах невизначеності” , 01.05.01. – теоретичні основи  інформатики та кібернетики, 2012

3. Наукові інтереси – ігрові задачі для  систем з імпульсною дією, зі змінною структурою та дробовою динамікою

4. Кількість друкованих праць – 66

5. Рейтинг в науково – метричних базах

Scopus:

 а) кількість  робіт на обліку – 11

б) кількість посилань на них –19

в) індекс Хірша – 1

Google scholar:

а) кількість  робіт на обліку – 32

б) кількість посилань на них –132

в) індекс Хірша – 6

 

Аралова Наталія Ігорівна

старший  науковий співробітник, канд.техн. наук

 

1.Київський державний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення – 1978

2.Кандидатська дисертація “Прогнозування  функціонального стану  системи дихання при гіпоксії спричиненої  фізичним навантаженням” , 05.13.09. –  управління  в біологічних  і медичних  системах, 1991

3.Наукові інтереси –  моделювання  функціональних систем організму людини в умовах  внутрішніх та  зовнішніх  збурень,  математичні  моделі, алгоритмічне та програмне забезпечення  

4.Кількість друкованих праць – 92

5.Рейтинг в науково – метричних базах

Scopus:

 а) кількість  робіт на обліку – 2

б) кількість посилань на них –3

в) індекс Хірша – 1

 

 

Белоусов Олександр Андрійович

старший  науковий співробітник, канд.фіз.-мат. наук

 

1. Московський  державний університет ім. М.В.Ломоносова, 1982

2.Кандидатська дисертація “Некоторые  задачи сближения для  квазилинейных  конфликтно – управляемых процессов ” , 05.13.16. –  застосування обчислювальної  техніки, математичного моделювання і  математичних  методів в наукових  дослідженнях, 1990

3.Наукові інтереси – математичні  методи  в диференціальних  іграх з інтегральними та змішаними обмеженнями на  керування, імпульсні керування, задачі  почергового зближення, повна  конфліктна  керованість,  безпечний зліт та  посадка літаків,  “м’яка посадка”

4.Кількість друкованих праць – 60

5.Рейтинг в науково – метричних базах

Scopus:

 а) кількість  робіт на обліку – 8

б) кількість посилань на них –15

в) індекс Хірша – 3

Google scholar:

а) кількість  робіт на обліку – 24

б) кількість посилань на них – 71

в) індекс Хірша – 5

 

 

Вишенський Віктор Іванович

науковий співробітник, канд.техн. наук

 

1. Московський  фізико – технічний інститут, 1978

2.Кандидатська дисертація, спецтема,  05.13.01. –  технічна кібернетика, 1982

3.Наукові інтереси – математична теорія керування та її  застосування 

4.Кількість друкованих праць – 19

5.Рейтинг в науково – метричних базах

Scopus:

 а) кількість  робіт на обліку – 3

б) кількість посилань на них –2

в) індекс Хірша – 1

 

Гальчина  Наталія Ігорівна

молодший науковий співробітник, канд.техн. наук

 

1.Київський державний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення , 2009

2.Кандидатська дисертація “Моделювання взаємодії  функціональних  систем організму в екстремальних  умовах ” , 01.05.02. –  математичне  моделювання  та обчислювальні методи, 2015

  Стипендія Президента  України для молодих вчених, постанова  від 01.06.2016, № 2.

3.Наукові інтереси –  алгоритми  комп’ютерної симуляції, аналізу та обробки  даних  динаміки  параметрів  організму людини в екстремальних  умовах

4.Кількість друкованих праць – 15

5.Рейтинг в науково – метричних базах

Scopus:

 а) кількість  робіт на обліку – 3

б) кількість посилань на них – 2

в) індекс Хірша – 1

Google scholar:

а) кількість  робіт на обліку – 3

б) кількість посилань на них – 3

в) індекс Хірша – 1

 

 

Дзюбенко Карен  Георгійович

старший  науковий співробітник, канд.фіз.-мат. наук

 

1.Київський державний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення , 1985

2.Кандидатська дисертація “Эргодические меры, связанные  с  произведениями случайных  матриц ” , 01.01.05. – теория вероятностей и математическая статистика, 1992 

3.Наукові інтереси –  поведінка процесів марківського та  напівмарківського типу,  пов’язаних  з задачами пошуку рухомих  об’єктів, гарантований  середній час пошуку, стохастичні  ігри 

4.Кількість друкованих праць – 25

5.Рейтинг в науково – метричних базах

Scopus:

 а) кількість  робіт на обліку – 3

б) кількість посилань на них – 14

в) індекс Хірша – 1

Google scholar:

а) кількість  робіт на обліку – 3

б) кількість посилань на них – 15

в) індекс Хірша – 1

 

Кулешин Володимир Васильович

старший  науковий співробітник, доцент, канд.техн. наук

 

1.Військово-повітряна  інженерна академія ім. М.Е.Жуковського, 1980

2. Кандидатська дисертація “ Исследование на ЭВМ отделения авиационных  бомбардировочных  средств поражения  от самолета носителя  на  сверхзвуковых  скоростях  полета ” , 1984

3. Наукові інтереси – математичне моделювання керованого руху літальних  апаратів, авіаційні  тренажери, безпілотні літальні  апарати, побудова систем керування

4. Кількість друкованих праць – 43

5. Рейтинг в науково-метричних базах

 Scopus:

 а) кількість  робіт на обліку – 7

б) кількість посилань на них – 9

в) індекс Хірша – 1

Google scholar:

а) кількість  робіт на обліку – 13

б) кількість посилань на них – 15

в) індекс Хірша – 4

 

Ляшко Наталія Іванівна

науковий співробітник, канд.техн. наук

 

1.Харківська національна фармацевтична академія України, 1994

2.Кандидатська дисертація “Математичне моделювання  фармацевтичної  корекції функціональних станів організму  та їх  аналіз” , 01.05.02. –  математичне моделювання та  обчислювальні  методи, 2013 

3.Наукові інтереси –  математичне моделювання, оптимальне керування, методи обчислювальної  математики

4.Кількість друкованих праць – 36

5.Рейтинг в науково – метричних базах

Scopus:

 а) кількість  робіт на обліку – 2

б) кількість посилань на них – 2

в) індекс Хірша – 1

 

Машкін Валерій  Йосипович

старший  науковий співробітник, канд.техн. наук

 

1. Київський політехнічний інститут, 1967

2.Кандидатська дисертація, спецтема,  05.13.06. –   інформаційні технології, 1989

3.Наукові інтереси – дослідження проблем живучості технічних систем та організму людини в екстремальних  умовах

4.Кількість друкованих праць – 78

5.Рейтинг в науково – метричних базах

Scopus:

 а) кількість  робіт на обліку – 1

б) кількість посилань на них –1

в) індекс Хірша – 1

 

 

Раппопорт  Йосип Симович

старший  науковий співробітник, канд.фіз.-мат. наук

 

1.Київський державний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення , 1974

2.Кандидатська дисертація “Линейная  задача группового  преследования  с различными  ограничениями на управление ” , 01.01.09. –  математическая кибернетика, 1979 

3.Наукові інтереси –   задачі групового переслідування  на основі  правила  екстремального прицілювання  та методу розв’язуючих  функцій,  інтегральні  та змішані  обмеження  на керування, ігрові  задачі з термінальним  функціоналом, аналітичні  властивості  спеціальних  багатозначних  відображень 

4.Кількість друкованих праць – 60

5.Рейтинг в науково – метричних базах

Scopus:

 а) кількість  робіт на обліку – 21

б) кількість посилань на них – 25

в) індекс Хірша – 3

Google scholar:

а) кількість  робіт на обліку – 25

б) кількість посилань на них – 104

в) індекс Хірша – 5

 

Семчик Тетяна Анатоліївна

науковий співробітник, канд.техн. наук

 

1.НТУУ  КПІ, 1984

2.Кандидатська дисертація “Математичні моделі  процесу  розвитку  гіпоксії  при інфекційних захворюваннях, ішемічній  хворобі серця та їх аналіз” , 01.05.02. –  математичне моделювання та обчислювальні  методи,  2007 

3.Наукові інтереси –   розробка та математичне  дослідження  моделей  функціональних систем  організму людини

4.Кількість друкованих праць – 36

5.Рейтинг в науково – метричних базах

Scopus:

 а) кількість  робіт на обліку – 2

б) кількість посилань на них – 3

в) індекс Хірша – 1

 

СЕМІНАРИ

 

У відділі  функціонують семінари

 • Нелінійний аналіз та  ігрові задачі динаміки (керівник –академік  НАНУ  Чикрій  А.О.), вч. секретар – к.ф.-м.н. Белоусов О.А.
 • Керування  динамічними  процесами (сумісно з ІКД НКАУ,

       керівники академіки НАНУ  Кунцевич В.М., Чикрій  А.О.,

       член-кореспондент НАНУ Губарев В.Ф.), вч. секретар – д.т.н. Волосов В.В.

 • Міжнародний науковий семінар з прикладної математики Екстремальні задачі.   Наукова рада: академіки НАНУ   Ермольєв Ю.М.,  Коваленко І.М. ,Кунцевич В.М., Чикрій А.О.,  член-кор...Губарев  В.Ф., Кнопов П.С., Кузнєцов М.Ю.

 

Спектр проблем:

 

1. Прикладний нелінійний аналіз, многозначні відображення

2. Теоретичні аспекти неперервної оптимізації, стохастичні задачі, ризик

3. Методи теорії надійності

4. Математична  теорія керування динамічними процесами

5. Прийняття  рішень в умовах конфлікту та невизначеності

6. Математичні  проблеми системного аналізу та дослідження операцій

 

Вч. секретар: к.ф.-м.н. Раппопорт Й.С.

 

ВИБРАНІ СТАТТІ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ

 

1. О.М. Патланжоглу, A.A. Чикрий. Об одном классе квазилинейных дифференциальных игр преследования // Дифференциальные уравнения, 1997, т. 33, № 6, С. 786-794

2. А.А. Чикрий, К.Г. Дзюбенко. Билинейные марковские процессы поиска движущихся объектов // Проблемы управления и информатики, 1997, № 1, С. 92-107.

3. А.А. Чикрий, О.М. Патланжоглу. О сопряженных дифференциальных играх преследования // Проблемы управления и информатики, 1998, № 4, С. 42-52.

4. С.Д. Эйдельман, А.А. Чикрий.  Динамические игровые задачи сближения для уравнений дробного порядка //Український математичний журнал, 2000, № 11, С.1566-1583.

5. А.А. Чикрий, С.Д. Эйдельман. Обобщенные матричные функции Миттаг ‑ Леффлера в игровых задачах для эволюционных уравнений дробного порядка // Кибернетика и системный анализ, 2000, № 3, С. 3-32.

6. А.А. Чикрий, С.Д. Эйдельман. Игровые задачи управления для квазилинейных систем с дробными производными Римана—Лиувилля // Кибернетика и системный анализ, 2001, № 6, С. 66-99.

7. Дж. Альбус, А. Мейстел, А. Чикрий, А. Белоусов, А.Козлов. Аналитический метод решения игровой задачи о “мягкой посадке” для движущихся объектов // Кибернетика и системный анализ, 2001, № 1, С. 97 -115.

8. J. Albus, A. Meystel, A. Chikrii, A. Belousov, A. Kozlov. Analytic Method for Solving the Game Problem of Soft Landing for Moving Objects // Доповіді НАН України, 2001, № 8, С.61-65.

9. А.А. Чикрий, Г.Ц. Чикрий,  К.Ю. Волянский. Квазилинейные позиционные интегральные игры сближения // Проблемы управления и информатики, 2001,  № 6, С. 5-28.

10. И. В. Сергиенко, А.А. Чикрий. О научном наследии Б.Н. Пшеничного // Кибернетика и системный анализ, 2002, № 2, С. 3-31.

11. А.П. Игнатенко, А.А. Чикрий. Задача об убегании двух управляемых объектов от группы преследователей в трехмерном пространстве // Проблемы управления и информатики, 2002, № 1, С. 5-32.

12. С.Д. Эйдельман, А.А. Чикрий. Интерполяционные многочлены Лагранжа ‑ Сильвестра в игровых фрактальных задачах. Дробная задача о мальчике и крокодиле // Доповіді НАН України, 2002, № 5, С. 65-71.

13. А.А. Чикрий, С.Д. Эйдельман. Асимптотические представления обобщенных функций Миттаг ‑ Леффлера во фрактальных играх высокого порядка // Доповіді НАН України, 2002, № 6, С. 69-74.

14. В.М. Кунцевич, А.А. Чикрий. Управляемые процессы – методы исследования и приложения // Кибернетика и системный анализ, 2003, № 4, С. 11-23.

15. А.А. Чикрий, И.И. Матичин. Разрешающие функции в параллельном преследовании и преследовании по погонной кривой // Проблемы управления и информатики, 2003, № 6, С. 5-11.

16. А.А. Чикрий, А.П. Игнатенко. К обоснованию метода пропорциональной навигации в задаче простого преследования // Проблемы управления и информатики, 2004, № 1, С. 26-37.

17. А.А. Чикрий, И.И. Матичин. Об одном классе игровых задач с импульсным управлением // Доповіді НАН України, 2004, № 6, с. 73 - 77

18. А.А. Чикрий, Г.Ц. Чикрий, С.Д. Эйдельман. Линейные фрактальные игры сближения // ПММ, 2004, т.68, с.746-757.

19. А.А. Чикрий, И.И. Матичин. Линейные  дифференциальные игры с импульсным управлением убегающего // Доповіді НАН України, 2004, № 10, С. 80-85.

20. А.А. Чикрий, И.И. Матичин, К.А. Чикрий. Конфликтно управляемые процессы с разрывными траекториями // Кибернетика и системный анализ, 2004, № 6,  С. 15-29.

21. А.А. Чикрий, И.И. Матичин. Маскировка движения в дифференциальных играх преследования // Проблемы управления и информатики, 2005, № 2, С. 5-10.

22. А.А. Чикрий, И.С. Раппопорт, К.А. Чикрий. О достаточных условиях разрешимости игровых задач сближения в классе стробоскопических стратегий  // Доповіді НАН України, 2005, № 9, С. 71-76.

23. А.А. Чикрий, И.С. Раппопорт. Измеримые многозначные отображения и их селекторы в динамических играх преследования // Проблемы управления и информатики, 2006, № 1,  С. 60 - 70.

24. А.А. Чикрий, И.С. Раппопорт, К.А. Чикрий. К теории преследования в классе стробоскопических стратегий  // Доповіді НАН України, 2006, № 6, С. 72-77.

25. К.Г. Дзюбенко, А.А. Чикрий. Об одной полумарковской модели поиска движущихся объектов // Проблемы управления и информатики, 2006, № 5,С. 5 - 15.

26. А.А. Чикрий, И.И. Матичин. Об аналоге формулы Коши для линейных систем дробного порядка // Доповіді НАН України, 2007, № 1, С. 50-55.

27. А.А. Чикрий, И.С. Раппопорт, К.А. Чикрий. Многозначные отображения и их селекторы в теории конфликтно управляемых просессов // Кибернетика и системный анализ, 2007, № 5, С. 129-144.

28. А.А. Чикрий, И.И. Матичин. Представление решений линейных систем с дробными производными Римана–Лиувилля, Капуто и Миллера–Росса // Проблемы управления и информатики, 2008, № 3, С. 133-142.

29. А.А. Чикрий, И.С. Раппопорт, К.А. Чикрий. Сравнение гарантированных времен при управлении движением в условиях конфликта  // Кибернетика и системный анализ, 2008, № 4, С. 89-100.

30. А.А. Чикрий, И.И. Матичин, А.Г. Ченцов. Дифференциальные игры дробного порядка с разделенной динамикой // Проблемы управления и информатики, 2009. – № 6. –С. 22-31.

31. А.А. Чикрий, И.И. Матичин. Игровые задачи для линейных систем дробного порядка. Труды Института математики и механики Ур. О РАН, Екатеринбург, 2009, Т. 15, № 3, С. 262–278.

32. А.А. Чикрий, А.А. Белоусов. О линейных дифференциальных играх с интегральными ограничениями. Труды ИММ Ур О РАН, Екатеринбург, 2009,  т.15, № 4, С. 290–301.

33. А.А. Чикрий. Гарантированный результат в игровых задачах управления движением. Труды Института математики и механики Ур. О РАН, Екатеринбург, 2010, Т. 16, № 5, С.223–232.

34. А.А. Белоусов, Ю.И. Бердышев, А.Г. Ченцов, А.А. Чикрий. Игровая задача динамического коммивояжера при простых движениях // Кибернетика и системный анализ, 2010. –  № 5. – С. 40-45.

35. А.А. Чикрий, И.И. Матичин О линейных конфликтно управляемых процессах с дробными производными. Труды ИММ Ур. О РАН, Екатеринбург, 2011, Т. 17, № 2, С. 256–270.

36. А.А. Чикрий И.С. Раппопорт. К теореме об обратном образе для  - измеримых многозначных отображений // ДАН Украины, 2011.– № 11. – С. 54–58.

37. І.В. Сергієнко, А.О. Чикрій. Талант, помножений на працьовитість. До 75-річчя президента РАН академіка Ю.С. Осіпова. –– Вісник Академії наук України, 2011, №5. –– С. 55–60.

38. И.В. Сергиенко, А.А. Чикрий. О развитии научных идей Б.Н. Пшеничного в области оптимизации и математической теории управления // Кибернетика и системный анализ, 2012. – №2. – С. 3-28.

39. Чикрий А.А., Раппопорт И.С. Метод разрешающих функций в теории конфликтно управляемых процессов // Кибернетика и системный анализ. – 2012. – № 4. – С. 40–64.

40. Чикрий А.А., Белоусов А.А.   О линейных диффе­ренци­аль­ных играх с выпуклы­ми интеграль­ны­ми ограничениями//Труды ИММ УрО РАН, 2013, т.19, № 4, с.308-319

41. Белоусов А.А. Дифференциальные игры с интегральными  ограничениями  и  импульсными  управлениями // Докл. НАНУ, 2013, № 11, с. 37 – 42

42. Чикрий А.О.,Чикрий  Г.Ц О матричних разрешающих функциях в динамических  играх сближения// Кибернетика и системный  анализ, 2014, № 2, с.44-63

43. Чикрий А.О.,Власенко Л.А. Метод разрешающих функционалов для одной динамической игры в системе Соболева// Проблемы управления и информатики, 2014, № 4, с.5-14

44. Жуковский В.И.,Чикрий А.А. О дискретных  конфликтно-управляемых  процессах  дробного порядка по Грюнвальду – Летникову, Проблемы  управления и информатики, 2015, №1,  с.3-15

45. Чикрий А.О.,Власенко Л.А. Об одной дифференциальной игре в системе с распределенными параметрами// Труды Института математики и механики Ур.О РАН, 2014, № 4, с. 5-14

46. Чикрий А.О.,Руткас А.Г., Власенко Л.А. О дифференциальной  игре в абстрактной параболической  системе// Труды Института математики и механики Ур.О РАН, 2015, №2, с.26-40

47. Жуковский В.И., Чикрий А.А., Солдатова Н.Г. Существование равновесия  по Бержу в конфликтах при неопределенности, Автоматика и телемеханика, 2016,  № 4, с. 114-133

48.  Чикрий А.А., Чикрий В.К. Структура образов многозначных отображений в игровых задачах управления движением, Проблемы управления и информатики, 2016, № 2,  с. 65-78

49. Аралова Н.И. Информационные технологии поддержки принятия  решений при реабилитации спортсменов, занимающихся  спортивными единоборствами, Проблемы управления и информатики, 2016, № 3, с. 160-170

50. Раппопорт И.С. Метод разрешающих функций  в теории  конфликтно – управляемых  процессов  с терминальной  функцией  платы, Проблемы  управления  и информатики, 2016, №3, с.49-58

51. Чикрий А.А. Верхняя и нижняя разрешающие функции в игровых задачах динамики, Труды ИММ Ур.О РАН, 2017, №1, с.293-305

52. Чикрий А.А., Чикрий Г.Ц. Игровые задачи сближения для квазилинейных систем общего вида, Труды ИММ Ур.О РАН, 2018, №1, с.273-288

 

КОНФЕРЕНЦІЇ, КОНГРЕСИ, СИМПОЗІУМИ

 

Результати досліджень доповідалися на Всесвітньому конгресі математиків (Берлін  1998), Всесвітньому конгресі зі штучного інтелекту (Geithersberg  1996, 1997), Міжнародних симпозіумах з теорії динамічних ігор (Монреаль  1994, Канагава  1996, Маастріхт 1998), європейській (Брюссель  1997) та азіатській (Сеул  1997) конференціях з теорії керування, Всесвітньому конгресі з оптимізації (Вікторія  1996), Міжнародній конференції, присвяченої 90-річчю Л.С. Понтрягіна (Москва  1998), Міжнародній конференції з теорії гібридних динамічних систем ADPM‑2000 (Дортмунд  2000), Третьому Всесвітньому конгресі нелінійних аналітиків (Сицилія  2000), Восьмій європейської конференції з прискорення частинок (Париж  2002), Міжнародній конференції з прикладної математики, присвяченої 65-річчю Б.М. Пшеничного (Київ 2002), Всесвітньому конгресі з теорії динамічних ігор (Санкт-Петербург  2002), міжнародні конференції “Автоматика” (1998-2007), Міжнародній конференції до 80-річчя М. М. Красовського (Єкатеринбург 2004), Міжнародній конференції пам’яті А.І. Субботіна (Єкатеринбург 2005), 11 Всесвітньому конгресі з теорії динамічних ігор (США 2004), 12 Всесвітньому конгресі з теорії динамічних ігор (France, Sophia Antipolis 2006), Міжнародній конференції “Моделирование и исследование устойчивости динамических систем” (Київ  2007), Міжнародній осінній Кримській математичній школі (Крим 2007), Міжнародній конференції “Nonlinear dynamical analysis” (Санкт-Петербург  2007), Міжнародній конференції “Analysis and singularities” (Москва  2007), Міжнародній конференції “Знание-диалог-решение” (Болгария, Варна  2007), Міжнародній конференції “Concurent Systems & Programming” (Польща, Варшава 2007), Міжнародній конференції “Питання оптимізації обчислень” (Крим 2007), Міжнародній конференції, присвяченій 100-річчю Л.С. Понтрягіна (Москва 2008), Міжнародній конференції “Актуальные проблемы теории устойчивости и управления” (Екатеринбург  2009), Міжнародній конференції до 95-річчя Е.А. Барбашина (Мінськ 2013), на Міжнародних форумах: Dynamic Games and Applications (Canada, Bannf 2010), 8 Intern. Congress of the ISAAC (Mosсow 2011), 6 Int. Conf. “Transform Methods and Special Functions” (Sofia 2011), DSMCI – 2013 (Kiev 2013). Международной  конференции “”  “Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация”(Минск 2013), XII Всероссийское  совещание по проблемам управления (Москва 2014), Международной конференции “Динамика систем и процессы управления” (Екатеринбург 2014). Международном семинаре к 70 – летию А.И.Субботина “ Теория управления и теория обобщенных  решений  уравнений Гамильтона - Якоби”  (Екатеринбург 2015). Международной конференции “Автоматика - 2015” (Одесса 2015), Міжнародній конференції “Диференціально – функціональні рівняння та їх застосування” (Чернівці  2016). Міжнародні конференції “Автоматика - 2016” (Суми  2016), Міжнародна конференція  “Автоматика -2017” (Київ  2017), Международная конференция  к 100-тию Е.А.Барабашина (Минск, 2018), Международная конференция “Автоматика - 2018” (Львов, 2018).

 

КУРСИ ЛЕКЦІЙ ПРОФ. ЧИКРІЯ  А.О.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ (1980 – 2018)

 

 • Теорія диференціальних  ігор
 • Вступ до загальної теорії ігор
 • Елементи  опуклого аналізу
 • Теорія многозначних  відображень та її застосування
 • Пошук рухомих  об’єктів
 • Методи  переслідування та втечі
 • Уникнення сутичок рухомих об’єктів
 • Конфліктно-керовані процеси для функціонально-диференціальних  систем
 • Оптимальне   керування
 • Застосування  динамічних  ігор
 • Дробові похідні. Ігрові задачі

 

МАТЕМАТИЧНІ ОБ’ЄКТИ (ФОРМУЛИ, МЕТОДИ, ФУНКЦІЇ, ФУНКЦІОНАЛИ, ПРОЦЕС, МОДЕЛЬ, ГІПОТЕЗА, ПРИНЦИП), В ТЕОРІЇ КЕРУВАННЯ, ЗАПОЧАТКОВАНІ У ВІДДІЛІ

 

1. Формула для опорної  функції геометричної різниці Мінковського опуклих замкнутих  множин, умови повного вимітання (1971)

2. Формула для  представлення розв’язку  нелінійного конфліктно-керованого процесу, аналог формули Тейлора, в теорії  уникнення сутичок рухомих об’єктів (1974)

3. Метод відхилення  за напрямком (1975)

4. Мінімаксимінна  функція, що визначає  перевагу втікача над  кожним з групи переслідувачів (1976)

5. Метод інваріантних  підпросторів (1977)

6. Метод розв’язуючих функцій (1981)

7. Метод змінних напрямків (1984)

8. Білінійна  марковська   кліткова  модель пошуку рухомих  об’єктів (1984)

9. Принцип  найкоротшої ламаної в задачі динамічного комівояжера (1987)

10.  Обернений  функціонал Мінковського (1991)

11.  Конфліктно-керований  процес (1992)

12.  Гіпотеза  про уникнення  зустрічі при взаємодії груп керованих об’єктів (1997)

13.  Аналоги формули  Коші для  лінійних систем з дробовими похідними (1998, 2008)

14.  Узагальнена  матрична  функція Міттаг – Леффлера (2000)

15.  Матрична  розв’язуюча  функція (2014)

16.  Метод розв’язуючих  функціоналів  в ігрових  задачах  для  систем з розподіленими параметрами типу Соболева (2015)

17.  Верхня та  нижня  розв’язуючі  функції (2016)

 

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні