Контакти Карта сайту

Бібліотека основних публікацій / Відділ відеосистем реального часу

 • Боюн В.П. Динамическая теория информации. Основы и приложения. // - Киев: ИК НАНУ, 2001. –326 с.
 • Алишов Н.И. Развитые методы взаимодействия ресурсов в распределенных системах / Н.И. Алишов. – К.: Сталь, 2009. – 448 с.
 • Боюн В.П.  Интеллектуальные видеокомьютерные системы и устройства. //Матеріали Міжнар. наук.конференції присвяченої 100-річчю з дня народження академіка С.О.Лебедєва, -Київ: РННЦ “ДІНІТ”, 2003. – С.100-111
 • Боюн В.П. Интеллектуальные видеосистемы. Информационные основы и принципы построения. //Праці Міжнар. конференції з індуктивного моделювання в 4-х томах. – Львів: Державаний НДІ Інформаційної Інфраструктури, -Т.1.,Ч.1., 2002.- С.24-30.
 • Боюн В.П. Интеллектуальные видеокомьютерные системы и устройства. //Інноваційні Технології,  №2-3, -Київ: ЗАТ “Центр Інноваційних Технологій”, 2003. -С.124-131.
 • Боюн В., Сабельников Ю. Интеллектуальная видеокамера. //Электронные компоненты и системы,  №2, Киев: VD MAIS,  2002. С.33-35. 
 • Боюн  В., Возненко Л., Малкуш И. и др.  Видеокомпьютерный комплекс для наблюдения за динамическими объектами. //Электронные компоненты и системы, №11, Киев: VD MAIS,  2003. С.34-35. 
 • Боюн В.П. Інтелектуальні відеопроцесорні системи. //Україна. Наука і культура. Щорічник. – Вип.32. – 2004. –С.112-122.
 • Боюн В.П. Інформаційні та вимірювальні відеопроцесорні пристрої та області їх застосування. Наука та інновації, №4, 2005. С.102-106.
 • Боюн В.П. Керуюча обчислювальна техніка і системи реального часу в Україні (стан, проблеми, перспективи)  /Наука та наукознавство. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.. Г.М.Доброва НАН України. Київ, №3, 2006. С.130-136.
 • Палагін О.В., Боюн В.П. Результати прогнозно-аналітичного дослідження перспективи розвитку телекомунікацій та інформаційних технологій. /Перспективні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку України. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України. Київ, 2006. С.139-143.
 • Боюн В.П. Інтелектуальні відосистеми та пристрої Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України. /Праці Міжнародної наукової конференції “Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та розбудова інформаційного суспільства в Україні”. ДП “Державне видавничо-інформаційне агентство “Зв’язок”, Київ, 2007. С.21-26.
 • Боюн В.П., Сабельніков Ю.А.  Порівняння двомірних зображень об’єктів за формою їх контурів// Комп’ютерні засоби, мережі та системи. - Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. - 2007. - №6. - С. 155-161.
 • Боюн В.П. Інтелектуальні відосистеми реального часу. /Праці Міжнародної конференції “50 років Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України”. ІК НАНУ, Київ, 2008. С.177-181.
 • Алишов Н.И. Косвенная стеганография как новый способ передачи секретной информации / Алишов Н.И., Марченко В.А., Оруджева С.Г. // Комп'ютерні засоби, мережі та  системи:  зб. наук. пр. –  К.: НАНУ, Ін-т кібернетики, 2009. –  № 8.  –   С. 105–112.
 • Алишов Н.И. Технология системной интеграции аппаратных и программных средств защиты информации / Алишов Н.И., Алишов А.Н., Бойко А.В., Громовский А.В., Зинченко С.В., Луцкий М.Г., Марченко В.А., Палагин А.В., Сапунова Н.А. // Проблеми програмування. – 2010. – № 4. – С. 75–89.
 • Боюн В.П.,  Лущик У.Б., Малиновський Б.М., Новицький В.В.  Гемодинамічна лабораторія «МакроМікроПоток» для комплексного дослідження та ефективної корекції судинної системи людського організму. // Наука та інновації, Т.6, №1, 2010. С.45-58.
 • Боюн В.П. Функції, особливості побудови, механізми та процеси зорового аналізатора людини. Зб.праць н/т конференції «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації», ФМІ НАН України, Львів, 2010. С.155-159.
 • Боюн В.П. Зоровий аналізатор людини як прототип для побудови сімейства проблемно-орієнтованих систем технічного зору. Материалы Международной научно-технической конференции: «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы. ИИ-2010». 2010. Т.1, С.21-26.
 • Boyun V. Intelligent Selective Perception of Visual Information in Visual Systems. Preceedings the of 6-th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applicatins, 15-17 September 2011, Prague, Czech Republic, Vol. 1, pp. 412-416.
 • Сабельников П.Ю. Сравнение контуров объектов с частично искажённой формой  / П.Ю. Сабельников // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Computer Science. (Baku) – 2012. – № 34. – С. 47-58.
 • Сабельников П.Ю. Вычисление и использование моментов бинарных изображений при геометрическом сравнении объектов / П.Ю. Сабельников // Научно–теоретический журнал «Искусственный интеллект. Artificial intelligence» (Донецк) – 2013. –  №3(61). – С. 223 – 232. 
 • Сабельніков П.Ю. Суміщення вводу і обробки зображень в інтелектуальній відеокамері // Міжнародна наукова конференція «Сучасна інформатика проблеми досягнення та перспективи розвитку» (тези доповідей). – Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – 2013. –  С. 286–288.
 • Сабельников П.Ю. Вычисление и использование моментов бинарных изображений при геометрическом сравнении объектов // Материалы Международной научно-технической конференции «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы.  ИИ-2013». – пос. Кацивели АР Крым.: Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України. – 2013. – С. 124–127.
 • Боюн В.П. Особливості обробки сигналів та зображень в системах реального часу // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції  “Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. – 2013. – С.298-299.
  1. Боюн В.П. Сприйняття і обробка зображень в системах реального часу. //Штучний інтелект. (Донецьк) – 2013. – №3(61). – С.114-125.
  2. Боюн В.П., Сабельніков П.Ю. Системний підхід до оптимізації процесів уведення, сприйняття та обробки сигналів та зображень //Праці міжнародної наукової конференції “Питання оптимізації обчислень” ПОО-XL, – 2013. – С.43-44.
  3. Боюн В.П., Сабельніков П.Ю., Сабельніков Ю.А. Алгоритми аналізу телевізійних і тепловізійних зображень у відеопристроях та системах спецпризначення // Наука та інновації. – 2014. – Т.10 № 6. – С.19-25
  4. Патент на винахід №104347. Пристрій для визначення місцеположення та параметрів об’єкта в зображенні. Боюн В.П., Бюл. №2, 2014. – 7с.
   1. Sabelnikov P.Y. Algorithm geometric comparison of contout images of objects // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Computer Science. (Baku) –  2014. –Volume 2, Number 2. – С. 166-175.
 • Боюн В.П. Інтелектуальні комп’ютерні системи сприйняття і обробки фізичної інформації.// Вісник НАН України, 2015, №5. –С.82-84.
 • Боюн В., Сабельніков Ю. Бути чи не бути електронному голосуванню вУкраїні? // ж. Наука і культура, 2015. –С.151-159.

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні