Контакти Карта сайту

Надчутлива магнітокардіографічна система для ранньої діагностики і моніторингу захворювань серця

Визначення

 

Магнітокардіографія (МКГ) є сучасним безконтактним методом для раннього розпізнавання та точного моніторингу серцевих захворювань.

 

Це метод неінвазивного дослідження магнітного поля, породженого електричною активністю міокарду.

 

Неінвазивність, безконтактність, висока чутливість, простота обстежень, відсутність ризику робить метод МКГ бажаним інструментом не тільки для дослідників, але і для практикуючих кардіологів. За допомогою МКГ можна візуалізувати електрофізіологічні процеси у серці без будь-якого зовнішнього впливу, а процедура реєстрації і обробки даних повністю комп'ютеризована.

 

Інноваційні аспекти та головні переваги


МКГ має фізично обумовлені перерваги перед іншими методами дослідження електричної активності серця. Вони передусім полягають у виключно високій чутливості до найменших змін в електрофізіології міокарду, здатності реєструвати такі компоненти електричної активності серця, які не реєструються методом ЕКГ, відсутності спотворення сигналу на границях розділу тканин з різними електричними властивостями.

 

Завдяки цьому МКГ здатна виявляти ранні доклінічні форми розвитку патології та прогнозувати розвиток хвороби, а також оцінити ефективність лікування будь-якого типу. Крім того, на сьогодні відсутній об'єктивний і безпечний метод моніторингу впливу лікарських засобів протягом довгого часу і оцінювати їх вплив на параметри міокарду.

 

Головним напрямом впровадження МКГ у клінічну практику є розробка відносно дешевого магнітокардіографу з малою (до 10) кількістю каналів без використання магнітного екранування.

 

 

Рис. 1 Компактна 9-канальна МКГ-система, розташована в неекранованому приміщенні

 

Області застосування


Головні області застосування магнітокардіографії полягають в діагностиці наступних захворювань:

 

  • ішемічна хвороба серця;
  • серцеві аритмії;
  • некоронарогенні захворювання міокарду;
  • діагностика відторгнення після трансплантації серця;


Стадія розробки


В Україні дослідження в галузі магнітокардіографії були розпочаті спеціалістами Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ спільно зі спеціалістами Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска у 1992р. Починались ці дослідження з використання одноканальної МКГ-системи, встановленої у звичайному неекранованому приміщенні.

 

На протязі 2000-2014 були проведені багаточисельні успішні дослідження, включаючи експерименти на тваринах, з використанням 4-х або 9-ти канальних систем, розташованих в стаціонарному неекранованому приміщенні або у мобільному трейлері.

 

В цих дослідженнях загалом приймали участь 11 університетських госпіталів та наукових інститутів: 5 у ФРН, 3 в Голландії, 1 у Швейцарії, 2 в КНР, 1 в Південній Кореї та 2 в Україні. Всього біля 3000 пацієнтів та здорових волонтерів було досліджено.

 

Наразі виконується партнерський проект УНТЦ, партнером в якому виступає хай-тек компанія афілійована з Оксфордським університетом. Виготовлюються 4 МКГ-системи, дві з яких будуть встановлені в провідних клініках Великої Британії, а інші дві — в клініках КНР.

 

Контакти


Інститут кібернетики ім.В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна

Тел/Факс: +380 44-526-12-67

Е-mаіl: d220@meta.uа

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні