Контакти Карта сайту

Обгрунтування переговорної процедури по закупівлі електроенергії

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі


1. Замовник:

1.1. Найменування.

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України

1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417176

1.3. Місцезнаходження. проспект Академіка Глушкова, 40, м. Київ-187, МСП, 03680

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса). Стефанов Дмитро Віталійович завідувач інженерно-технічної групи, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корп. 2, кім. 114, (044) 5262105,  e-mail:  bogdan150589@ukr.net

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі. 15.12.2015 року.


2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016-2010: 35.11.1. Енергія електрична

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

592 699 кВт*год активна енергія,  784 000 кВАр*год реактивна енергія

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

проспект Академіка Глушкова, 40, м. Київ-187, МСП, 03680

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень – грудень 2016 р.


3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131305.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. 01001 м. Київ, пл. Івана Франка,5, тел. (044) 202-15-88.

 

4. Умови застосування процедури закупівлі. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи


5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі.

Відповідно до урядових постанов установи та організації, що фінансуються з державного бюджету України, договір про закупівлю електричної енергії мають укладати виключно з постачальником електричної енергії за регульованими тарифами затвердженими уповноваженим органом, зокрема Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ).

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» займає монопольне становище на ринку постачання електричної енергії у місті Києві, що підтверджується даними «ЗВЕДЕНОГО ПЕРЕЛІКУ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ».

Частиною другою статті 5 Закону "Про  природні  монополії" передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України відповідно до його повноважень.

Відповідно до пункту 7 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р "Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних монополій" зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).

Станом на 10.12.2015 р. ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» включено до пункту 127 «ЗВЕДЕНОГО ПЕРЕЛІКУ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ» як суб'єкт природних монополій у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на території міста Києва та Київської області відповідно до постанови НКРЕ від 05.05.2011 № 778, на веб-сайті Антимонопольного комітету України розміщено.

На даний час Інститут кібернетики має договір на постачання електричної енергії з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Інженерні мережі Інституту приєднані до розподільчих мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Обладнання Інституту налаштоване для роботи з устаткуванням ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Відсутність постачання електричної енергії з боку ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» до будівель і споруд Інституту кібернетики НАН України унеможливлює роботу Інституту.

На підставі зазначеного, можна стверджувати, що постачання  електричної енергії у 2016 році може бути виконано виключно ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», за відсутності при цьому альтернативи. 

 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

—    Витяг з офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=113896&schema=main ), в якому вказано, що ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» визнано суб’єктом природної монополії м.  Києва щодо передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;

—    Закон  України  "Про  природні  монополії" від 20.04.2000  № 1682- III;

—    Закон України „Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014р. № 1197-VII;

—    Копія ліцензії НКРЕ України від 01.07.2011 р. серія АГ № 578468, видана  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

—    Копія ліцензії НКРЕ України від 28.04.2011 р. серія АГ № 500347, видана  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на виробництво електричної енергії;

 

 

 

В.о. голови комітету з конкурсних торгів                                                            Кузнецов М.Г.

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні