Контакти Карта сайту

Журнал «Математичне моделювання в економіці» (спільно з Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору HАH України та Інститутом економіки та прогнозування HАH України)

 

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

С.О. Довгий, д-р фіз.-мат. наук, чл.-кор. НАНУ

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 

О.М. Трофимчук, д-р техн. наук, чл.-кор. НАНУ

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

В.П. Вишневський, д-р екон. наук, акад. НАНУ

В.М. Геєць, д-р екон. наук, акад. НАНУ

Л.Ф. Гуляницький, д-р техн. наук

Ю.І. Калюх, д-р техн. наук

С.І. Левицький, д-р екон. наук

Р.М. Лепа, д-р екон. наук

В.О. Романов, д-р техн. наук

В.А. Пепеляєв, д-р фіз.-мат. наук

В.О. Петрухін, д-р техн. наук

С.К. Полумієнко, д-р фіз.-мат. наук

О.Г. Рогожин, д-р екон. наук

І.В. Сергієнко, д-р фіз.-мат. наук, акад. НАНУ

Д.В. Стефанишин, д-р техн. наук

П.І. Стецюк, д-р фіз.-мат. наук

В.О. Устименко, д-р фіз.-мат. наук

 

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

 

О.М. Ведута, д-р екон. наук, проф., Росія

Р. Еспехо, проф., Великобританія

А. Крайка, Польща

А. Леонард, проф., Канада

П. Миколайчак, проф., Польща

Є.О. Нурмінський,  д-р фіз.-мат. наук, проф., Росія

В.М. Полтерович, д-р екон. наук, проф., акад. РАН, Росія

В.І. Суслов, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. РАН, Росія

Ю.С. Харін, д-р фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАНБ, Білорусь

 


 

Журнал публікує оригінальні та оглядові статті, матеріали проблемного та дискусійного характеру, науково-практичні матеріали з питань математичного моделювання і прогнозування, розвитку кібернетичної складової і застосування сучасних програмно-апаратних засобів для математичного моделювання.

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ

 

  • Інформаційні технології в економіці
  • Математичні та інформаційні моделі в економіці
  • Аналіз, оцінка та прогнозування в економіці
  • Дискусійні повідомлення

 

Свідоцтво про реєстрацію  КВ № 20259-10659Р від 14.07.2014

 

Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html

 

Видання індексується Google Scholar.

 


 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

03186, м. Київ, Чоколівський бульв., 13

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору HАH України 

Тел.: +38 044 2458797, +38 044 5242262

E-mail: economconsult@gmail.com

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні