Контакти Карта сайту

«Математичне та комп’ютерне моделювання» (спільно з Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка)

 

Серія: Фізико-математичні науки

 

Відповідальний редактор

Заступник відповідального редактора - А.Ф. ВЕРЛАНЬ

Відповідальний секретар - І.Б. КОВАЛЬСЬКА

 


 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 

В.К. ЗАДІРАКА

В.П. КЛИМЕНКО

І.М. КОНЕТ

М.О. ПЕРЕСТЮК

Ю.В. ТЕПЛІНСЬКИЙ

А.О. ЧИКРІЙ

 

У збірнику друкуються результати досліджень вітчизняних та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів

 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14521-3492Р від 25.06.2008 р.

 

Збірник внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України з фізико-математичних наук.

 

ISSN 2308-5878 Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки.

 

Збірник розміщено  на сайті  Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html


Видання індексується Google Scholar.

 АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300, Україна

Тел. (03849) 3-16-42

nauk_doc_sektor@kpnu.edu.ua

http://science.kpnu.edu.ua/

 

 


Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні