Контакти Карта сайту

Розробка методів і програмних засобів на основі паралельних обчислень для дослідження граничного стану та ресурсу безпечної експлуатації зварних трубопроводів і посудин тиску 0115U000886

 

Результати виконання першого етапу роботи:

  • розроблено нові паралельні методи та комп’ютерні алгоритми розв’язування систем лінійних рівнянь надвеликої розмірності з оцінкою достовірності результатів для математичного моделювання напружено-деформованого стану зварних посудин тиску і трубопровідних конструкцій з дефектами стоншення стінок в рамках тривимірної моделі;
  • розроблено та інтегровано в програмний комплекс Weld-Predictions (розробка ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України) програмне забезпечення з паралельною організацією обчислень для математичного моделювання напружено-деформованого стану зварних конструкцій;
  • розв’язано низку задач математичного моделювання напружено-деформованого стану зварних посудин тиску і трубопровідних елементів із виявленою експлуатаційною пошкодженістю в рамках тривимірної моделі для Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, отримано скорочення часу математичного моделювання в 20 і більше разів в залежності від виду навантаження.

 

Розв’язання задачі з урахуванням наступних взаємоповязаних процесів:

 

 

Зовнішній вигляд дефекту

локальної корозійної втрати металу

  • Кінетика температурного поля в нестаціонарній постановці
  • Розвиток фазового стану металу шва
    і зони термічного впливу в результаті зварювального процесу
  • Кінетика напружень та деформацій при зварюванні до залишкового стану та під дією зовнішнього силового навантаження
  • Зародження та розвиток докритичного та макроскопічного пошкодження металу в результаті в'язкого та крихко-в'язкого руйнування конструкції в області тривимірних геометричних аномалій

 

Використання запропонованих програмних засобів дозволяє розв’язувати задачі надвеликої розмірності (до десятків млн. степенів свободи) і отримувати чисельні результати з більшою достовірністю, значно скоротивши час і кошти на проведення експертних і прогнозних оцінок.

 

Розроблені нові алгоритмічно-програмні засоби знайдуть застосування в наукових установах та конструкторських бюро, де проводяться ресурсномісткі обчислення і не вистачає ресурсів персональних комп’ютерів; програмні засоби на базі паралельних обчислень для розв’язання розрахункових задач, що виникають при визначенні напружено-деформованого та граничного стану зварних посудин тиску і трубопровідних конструкцій з геометричними аномаліями, використовується в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні