Контакти Карта сайту

Відділ сенсорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики (М.А. Прімін)

 

Завідувач відділу –  Прімін Михайло Андрійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

 

Відділ засновано 1980 року. До 14.02.2014 р. відділ очолював Войтович Ігор Данилович, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії імені В.М. Глушкова.

 

У відділі працюють 15 наукових співробітників, серед них –  2 доктори та 7 кандидатів наук.

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 
 • теоретичні основи та технічні засоби безконтактної діагностики в медицині, біології, екології, техніці;
 • нові інформаційні технології на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-часового аналізу;
 • елементи, пристрої та системи на основі надпровідності, оптоелектроніки, наноелектроніки, молекулярної електроніки, квантових обчислень;
 • тонкоплівкові технології для сенсорних елементів і пристроїв.
    

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

 • розроблені нові оригінальні методи і алгоритми відображення та чисельного аналізу карт густини струмів в міокарді за допомогою магнітокардіографічної  технології, що дає можливість виявляти серцеві захворювання на дуже ранній стадії, коли чутливість і специфічність електрокардіографії недостатні. Визначено основні сфери застосування методу і техніки магнітокардіографічного картування: неінвазійна діагностика захворювань коронарних артерій, ішемії, аритмії; вивчення проаритмогенної дії лікарських препаратів; раннє виявлення реакції відторгнення після кардіологічної трансплантації; вивчення патофізіологічної ролі і терапевтичного потенціалу препаратів на основі стовбурових клітин;
 • магнітокардіологічна система повністю готова для клінічного застосування. Вона пройшла Державну сертифікацію як медичний виріб;
 • розроблено точний аналітичний метод вирішення оберненої задачі магнітостатики для декількох джерел сигналу, довільно розподілених у тривимірному просторі, і на його основі створено та впроваджено нову інформаційну технологію аналізу даних магнітометричних вимірювань;
 • з використанням ефекту поверхневого плазмонного резонансу (ППР) розроблено базову модель портативного приладу «Плазмонотест» на основі розбіжного променя поляризованого випромінювання, оптичної призми, системи лінз та фотодіодної ПЗС-лінійки. Особливістю ППР діагностики є швидкість проведення аналізу та висока чутливість. Відсутність рухомих елементів для зміни кута падіння променя та застосування ППР підкладинок з підвищеною адгезією забезпечують високу надійність приладу. Практичне застосування приладу базується на контролі оптичних сталих оточуючого середовища та/або тонких плівок нанометрової товщини на поверхні сенсорного чіпу, у тому числі в реальному часі при дослідженні нестаціонарних процесів.
 • Принцип аналітичної дії приладу «Плазмонотест» полягає в реєстрації специфічної взаємодії молекул аналіта (проби) з селективним шаром, нанесеним на поверхню ППР-підкладинки. Основні області застосування: медична та ветеринарна експрес-діагностика; контроль харчових продуктів; контроль довкілля; біотехнологія;
 • розроблені портативні прилади для дослідження параметрів функціонування мікроциркуляторної ланки системи кровообігу і пульсової діагностики. Прилади дають змогу оцінити реакцію на зміну зовнішніх умов та визначити адаптаційні можливості людини. Робота приладів базується на вимірюванні поглинання світлової енергії гемоглобіном крові. Області застосування: діагностика стану периферійного відділу системи кровообігу та виявлення запасів її стабільності під впливом навантажень; оцінка гемодинаміки мікроциркуляторної ланки системи кровообігу та виявлення відхилень; виявлення професійних захворювань, пов`язаних з кровообігом; контроль ефективності застосування лікувальних заходів; отримання даних для визначення індексу здоров`я і оцінки психофізіологічного стану людини;
 • розроблено портативний прилад «Гемоглобінометр» для неінвазивного (без взяття крові) визначення концентрації гемоглобіну в крові і в живій тканині. Області застосування: скринінгове обстеження населення з метою ранньої діагностики анемічних станів та подальшої діагностики патології, що їх супроводжує; діагностика та слідкування за лікуванням травм, опіків, пухлин, рожистих запалень та інших захворювань шкіри;
 • створена надчутлива СКВІД магнітометрична система для вимірювань магнітних сигналів, які випромінюються лабораторними тваринами та іншими дрібними об’єктами. Просторова карта розподілу виміряних магнітних сигналів є основою для оцінки розподілу магнітних носіїв в різних органах тварини. За допомогою даної системи визначаються також найслабші магнітні властивості тих чи інших матеріалів;
 • розроблені зразки інтелектуальних газоаналізаторів, зокрема для аналізу складу повітря, яке видихає людина. За допомогою такого сенсора можна діагностувати перші ознаки деяких захворювань, які викликають виникнення ацетону, аміаку, оксиду азоту і інших. Сенсори дадуть змогу слідкувати за фізичним станом спортсменів, альпіністів, водолазів тощо;
 • розроблено електродинамічну теорію надпровідникових квантових інтерферометрів (SQUID) як надчутливих сенсорних елементів;
 • розроблено теорію і мікроелектронну технологію елементів обчислювальної та вимірювальної техніки на основі ефекту Джозефсона в надпровідниках;
 • вийшли з друку монографії «Інтелектуальні сенсори», «Сенсоры на основе плазмонного резонанса: принципы, технологии применения», а також в Росії підручник «Интелектуальные сенсоры» (автори І.Д.Войтович. В.М.Корсунський), в яких зібрані і узагальнені матеріали стосовно майже всіх відомих типів сенсорів. По кожному типу сенсорів приводяться фізичні основи і стан розробок у світі. Приводяться математичні співвідношення і алгоритми, які обґрунтовують необхідність і способи обробки первинної інформації із застосуванням засобів сучасної мікроелектронної бази, у тому числі мікропроцесорної техніки, що саме і надає сенсорам статусу інтелектуальних.

 

Презентації найважливіших розробок відділу №220


 

Склад наукових працівників відділу № 220

 

ПІБ

Посада

Науковий ступінь, звання

Телефон, е-mail

 Прімін

Михайло Андрійович

Завідувач відділу

д.т.н., с.н.с.

(044) 526 30 79

priminma@meta.ua

 Будник

Микола Миколайович

г.н.с.

д.т.н., с.н.с.

(044) 526 12 67
budnyk@meta.ua

 Сосницький

Володимир Миколайович

пр.н.с. к.т.н., с.н.с. (044) 526 12 67
sosnytskyy1@gmail.com
 Чайковський Ілля Анатолійович

пр.н.с.

к.м.н., с.н.с.

(044) 526 12 67

illya.chaikovsky@gmail.com

 Лебєдєва

 Тетяна Станіславівна

с.н.с.

к.т.н., с.н.с.

(044) 526 12 67 Lebtetyana@gmail.com

 Мінов

 Юрій Дмитрович

с.н.с.

к.т.н., с.н.с.

(044) 526 12 67

yu54minov@gmail.com

 Сутковий

 Павло Гнатович

с.н.с.

к.т.н., с.н.с.

(044) 526 12 67
pavsutk@meta.ua

 Ходаковський

 Микола Іванович

с.н.с.

к.т.н., с.н.с.

(044) 526 12 67
nhodak@ukr.net

 Шпильовий

 Павло Борисович

с.н.с.

к.т.н., с.н.с.

(044) 526 12 67

shpylovy@gmail.com

 Будник

Віталій Миколайович

н.с.

магістр

(044) 526 12 67
budnykv@meta.ua

 Недайвода

 Ігор Володимирович

н.с.

магістр

(044) 526 30 79

igorvlad63@meta.ua

 Риженко

 Тетяна Миколаївна

н.с.

спеціаліст

(044) 526 12 67

tatry78@meta.ua

 Мудренко Максим Ігорович пр. інженер електронік
спеціаліст (044) 526 12 67
mudrenko.m.i@gmail.com

 Мельник Євгеній Володимирович

інженер електронік 1 категорії

спеціаліст

(044) 526 12 67
evgm1991@gmail.com

 Остапенко Олена Юріївна

інженер
програміст 1 категорії

спеціаліст

(044) 526 12 67
ahead_lo@meta.ua

 

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні