Контакти Карта сайту

VIII-а міжнародна школа-семінар ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

 

VIII-а міжнародна школа-семінар

ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 

Присвячена 80-річчю академіка НАН України І.В. Сергієнка

та 50-річчю математичного факультету

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

Ужгород, Україна

26 вересня – 1 жовтня 2016 року

 

VIII-а міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень” буде проводитись з 26 вересня по 1 жовтня 2016 року в м. Ужгород, Україна. Передбачається читання лекцій.

 

Наукові напрями школи-семінару:

1. Філософські та методологічні основи теорії прийняття рішень.

2. Математичні моделі та методи підтримки прийняття і оптимізації рішень та їх застосування.

3. Інтелектуальні системи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень.

4. Методи штучного інтелекту. Інтелектуальний аналіз даних та знань.

5. Прикладні задачі алгебри, диференціальні та ймовірнісні моделі.

6. Задачі обчислювальної математики, прикладної механіки та оптимізація обчислень.

7. Методологічні засади та програмні системи електронної освіти.

 

Програмний комітет

 

Асташкін В.І.(Львів)

Бардачов Ю.М. (Херсон)

Белько І.В. (Мінськ, Білорусь)

Бідюк П.І. (Київ)

Бодянський Є.В. (Харків)

Бутенко С.П. (Техас, США)

Буй Д. Б. (Київ)

Величко В.Ю. (Київ)

Винокурова О.А.(Харків)

Волошин О.Ф. (Київ) – співголова

Воронін А.М. (Київ)

Гаращенко Ф.Г. (Київ)

Гече Ф.Е. (Ужгород)

Гловер Ф. (Колорадо, США)

Головач Й.І. (Ужгород)

Григорків В.С. (Чернівці)

Гуляницький Л.Ф. (Київ)

Гупал А.М. (Київ)

Задирака В.К. (Київ)

Зайченко Ю.П. (Київ)

Згуровський М.З. (Київ)

Івохін Є.В. (Київ)

Котов В.М. (Мінськ, Білорусь)

Крак Ю.В. (Київ)

Кривонос Ю.Г. (Київ)

Кудін В.І. (Київ)

Лепа Р.М. (Київ)

Литвиненко В.І. (Херсон)

Литвинов В.В. (Чернігів)

Любчик Л.М. (Харків)

Маляр М.М. (Ужгород)

Марков К. (Софія, Болгарія)

Михальов О.І. (Дніпропетровськ)

Мікловда В.П. (Ужгород) – співголова

Оксіюк О.Г. (Київ)

Онищенко А.М.(Київ)

Панкратова Н.Д. (Київ)

Пардалос П.М. (Флорида, США)

Провотар О.І. (Київ)

Семенова Н.В. (Київ)

Сергієнко І.В. (Київ)

Скатков О.В. (Севастополь)

Снитюк В.Є. (Київ)

Тесля Ю.М. (Київ)

Федунов Б.Є. (Москва, Росія)

Хапко Р.С. (Львів)

Чикрій А.О. (Київ)

Шило В.П. (Київ)

Яджак М.С. (Львів)

 

 

Організаційний комітет

Маляр М.М. – голова, Гече Ф.Е., Глебена М.І., Гренджа В.І., Кузка О.І., Млавець Ю.Ю., Мулеса О.Ю., Мулеса П.П., Повідайчик М.М., Поліщук В.В., Шаркаді М.М., Штимак А.Ю.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

 

Матеріали школи-семінару

Доповідь може бути підготовлена однією з робочих мов школи-семінару. Автором подається електронний варіант тез доповіді формату А4, підготовлений у редакторах LaTeX або  Microsoft Word (у форматі .docx). Обсяг – 1-2 повні сторінки (2-4 сторінки для лекторів пленарних доповідей), поля – 2 см, відступ абзацу – 1,25 см, міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пт.

Тези доповідей, прийнятих до виголошення в роботі школи-семінару, будуть опубліковані до початку роботи школи-семінару окремою збіркою, а доповіді, які викличуть найбільшу зацікавленість, будуть рекомендовані до опублікування в журналах  “Науковий вісник УжНУ”, “Науковий вісник КНУ ім. Т.Шевченка”, “Information Theories and Applications” (ISSN 1310-0513), “Information Technologies and Knowledge" (ISSN 1313-0455), “Information Models and Analyses” (ISSN 1314-6416).

 

Крім того, кращі роботи, що входять у коло наукових інтересів академіка НАН України І.В.Сергієнка, будуть включені у спеціальний випуск журналів «Cybernetics and Systems Analysis», «Journal of Global Optimization»  та ввійдуть у монографію, яка буде підготовлена за результатами роботи конференції.

 

Порядок розміщення матеріалів

- прізвища та ініціали авторів (по центру);

- назва установи, де працюють автори (по центру);

- e-mail (адреса, телефон) для листування;

- назва доповіді (по центру ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ);

- текст тез;

- список літератури.

Разом з тезами необхідно вислати на адресу оргкомітету наведену нижче заявку учасника. На кожну доповідь заповнюється окрема форма.

 

Заявка учасника

Прізвище

Номер секції

Ім’я

Назва доповіді

По батькові

Планується: лекція, секційна доповідь, тільки публікація матеріалів

Організація

Планується виступ (дата)

Посада

Адреса

Науковий ступінь

Телефон

Вчене звання

E-mail

 

Матеріали будуть видані до початку роботи школи-семінару.

Оргвнесок у розмірі 15 євро (для аспірантів – €10, для студентів – €5) у перерахунку по курсу НБУ надсилати на картковий рахунок  ПриватБанку 5168757220407326 Млавець Юрій Юрійович (моб. тел. +38-096-652-61-88, +38-095-621-40-71).

Надсилання матеріалів школи-семінару оплачується адресатом.

Для тих учасників школи-семінару, які хочуть опублікувати тези, але не мають можливості приїхати, оргвнесок складає 5 €.

 

Важливі дати

Термін подання матеріалів

до 7 вересня 2016 р.

Повідомлення про прийняття

до 12 вересня 2016 р.

Оплата оргвнеску

до 17 вересня 2016 р.

Початок реєстрації

26 вересня 2016 р.

 

Усі матеріали надсилати на адресу оргкомітету школи-семінару

Математичний факультет, ДВНЗ “УжНУ”, вул. Університетська, 14, к. 313, м. Ужгород, 88000. e-mail: tpr_2016@ukr.net (електронний варіант).

Координатор: Млавець Юрій Юрійович (моб. тел. +38-096-652-61-88, +38-095-621-40-71).

 

Проживання учасників планується в готелях м. Ужгорода. Будь ласка, зробіть бронювання безпосередньо через сайт обраного готелю.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні