Контакти Карта сайту

Основнi результати

Пошук співробітників по першій букві прізвища

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

 

Отримані наукові результати створили методологічну базу для розробки ефективних алгоритмів і реконфігуровних пристроїв, які дозволяють підвищити ефективність відображення вихідних задач і алгоритмів на архітектуру та структуру проектованих пристроїв і систем на базі ПЛІС за критеріями «швидкодія – складність реалізації». При безпосередній участі В.М. Опанасенка розроблено низку реконфігуровних пристроїв на базі ПЛІС: пристрої реалізації граничних функцій, сортування даних, медіанних фільтрів, пристроїв множення матриць, математичних процесорів із плаваючою точкою (згідно зі стандартом IEEE–754), реконфігуровний процесор з конвеєрною обробкою даних; ряд проблемно-орієнтованих процесорів для задач управляння малими космічними апаратами та ін.

 

В.М. Опанасенко очолює наукову групу співробітників відділу мікропроцесорної техніки, яка виконує дослідження та розробку проблемно–орієнтованих пристроїв та реконфігуровних підсистем на базі ПЛІС по пріоритетному напряму «Розробка нових інформаційних технологій та інтелектуальних систем» в межах теми «Розробити теоретичні засади, методи та інформаційні технології побудови комп‘ютерних засобів та систем на основі інтегрованого використання методів обробки знань, редукційного паралелізму та реконфігурування» та проекту «Методи і алгоритми прецизійного робастного відмовостійкого управління малими космічними апаратами та їх реалізація на проблемно-орієнтованих процесорах», який виконується за цільовою комплексною програмою НАН України з наукових космічних досліджень на 2012–2016 рр.».

 

В.М. Опанасенко активно займається педагогічною діяльністю – більше двадцяти років викладає в НАУ та КНУТД, підготував двох кандидатів технічних наук; веде підготовку науковців серед студентів Інституту новітніх технологій Національного авіаційного університету в галузі «Реконфігуровні обчислювальні системи», є головою ДЕК на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів з освітнього напряму «Комп’ютерна інженерія» НТУУ «КПІ». В.М. Опанасенко бере участь у виконанні проекту «Model-Oriented Approach and Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronic and Computer Engineering» програми Європейського союзу «TEMPUS». В.М. Опанасенко є членом двох дисертаційних вчених рад (Д 26.194.03, К 26.820.04).

 

В.М. Опанасенко має понад 130 наукових праць, в тому числі 2 монографії та розділ у науковій монографії (видавництво Springer), 14 авторських свідоцтв і патентів. 13 робіт опубліковано в зарубіжних виданнях, які індексовано у науково-метричний базі Scopus (h index = 2).

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні