Контакти Карта сайту

Відділ проблемно-орієнтованих комп'ютерів і систем (Ю.С.Яковлєв)

 

Завідувач відділу – Яковлєв Юрій Сергійович, доктор технічних наук, професор. Відділ засновано 1985 року.

 

У відділі працюють 27 співробітників, серед них – 2 доктори та 5 кандидатів наук.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • методи та засоби проблемної орієнтації комп’ютерних систем;
 • архітектури комп’ютерних систем на кристалі;
 • методи та засоби машинних алгебр комп’ютерних систем;
 • мікропроцесорні контролери;
 • методи напівнатурного моделювання багаторівневих процесів управління.

 

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ


Фундаментальні:

 • розвинуто методологію структурної організації та проектування засобів професійної орієнтації персональних ЕОМ для створення автоматизованих робочих місць на їх основі;
 • розроблено методи багаторівневої системної інтеграції та оптимального проектування розподілених комп'ютерних систем інформаційної підтримки прийняття рішень з використанням WEB-технологій;
 • розроблено теорію та методи організації обчислювального процесу, концепцію побудови та архітектурно-структурну організацію ЕОМ, що працює в алгебрі матриць;
 • розроблено засоби та методи інтеграції інформаційних технологій моделювання багаторівневих процесів керування;
 • розроблено теоретичні основи організації великих комп’ютерних систем з складною архитектурою.

 

Прикладні:

 • створено та впроваджено в серію сумісний ряд перших вітчизняних персональних ЕОМ серії «Нейрон» («Нейрон И9.65», «Нейрон И9.66», «Нейрон И9.69») спільно з ВО ім. Корольова Мінпромзв'язку;
 • розроблено та впроваджено в серію модулі професійної орієнтації, а також контролери управління зовнішніми накопичувачами для ПЕОМ лінії ЄС («ЕС1840», «ЕС1841», «ЕС1842») спільно з НДІУОМ і МВО ОТ, м. Мінськ, Білорусь);
 • розроблено та впроваджено в серію сумісний ряд вітчизняних учбово-побутових ПЕОМ серії МК-88 (МК-88.01 - МК-88.06) спільно з МВО ОТ (м. Мінськ, Білорусь);
 • розроблено та впроваджено в експлуатацію система управління комплексом наземних випробувань тепло-вакумних характеристик орбітальних виробів;
 • запропоновано архітектурно-структурну організації прискорювача ЕОМ класу Processor-in-Memory (PIM) для реалізації складних функцій і трудомістких операцій;
 • запропоновано метод побудови адаптивного інтерфейсу користувача ЕОМ на основі багатоагентної технології та  онтології.

 

Склад наукових працівників відділу №255

 

Прізвище, ім'я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Контакти

Вишинський Віталій Андрійович

п.н.с.

д.т.н.

с.н.с.

 (044) 526-35-98

Єлісєєва Олена Володимирівна

с.н.с.

к.т.н.

 

(044) 526-32-07

Комухаєв Едуард  Гнатович

с.н.с.

к.т.н.

с.н.с.

(044) 526-32-07

Кононенко Олександра Юріївна

м.н.с.

 

 

(044) 526-35-98

Курзанцева Лариса Ігорівна

c.н.с.

к.т.н.

 

(044) 526-32-07

Лузан Андрій Юрійович м.н.с.     (044) 526-64-39

Нестеренко Микола Васильович

н.с.

 

 

(044) 526-32-07

Перегонцев Олександр Сергійович

м.н.с.

 

 

(044) 526-64-39

Сліпець Алла Володимирівна

м.н.с.

 

 

(044) 526-35-98

Тимашов Олександр Олександрович

п.н.с.

к.т.н.

доцент

(044) 526-64-39

Чічірін Євгеній Миколайович

с.н.с.

к.т.н.

 

(044) 526-64-39

Яковлєв Юрій Сергійович

зав.від.

д.т.н.

професор

(044) 526-32-07

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні