Контакти Карта сайту

Відділ математичних проблем прикладної інформатики (В.Г.Писаренко)

 

Завідувач відділу – Писаренко Валерій Георгійович, доктор фізико-математичних наук Відділ засновано 1988 року. У відділі працюють 15 наукових співробітників, серед них – 2 доктори та 5 кандидатів наук

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • технологія оперативного виявлення, ідентифікації та нейтралізації небезпечних техноекологічних  подій;
  • загальна теорія та математичні моделі небезпечних високоенергетичних катастроф, пов’язаних із  нестабільністю геооболонок;
  • перспективні  інформаційні технології дальнього завадозахищеного зв’язку;
  • технології, базові компоненти та комплекси керування складними системами;
  • моделювання нанопроцесів самонавчання в живих системах.

 

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

  • розроблено теоретичні основи створення та моделювання джерела з вузькою діаграмою спрямованості хвильового інформаційного пакета та з високим рівнем завадостійкості і дальності прийому  у конденсованих середовищах і вакуумі;
  • побудовано теорію динаміки та стійкості у багатозв’язних квазісферичних гетероструктурах у моделі потенційної взаємодії однозв'язних елементів системи, що містять оболонки з високим рівнем щільності  енергії;
  • розроблено концепцію інтелектуальної системи для ідентифікації  та  прогнозування параметрів керуючого впливу швидкоплинними процесами у природо-технічних комплексах, що знаходяться у передаварійному стані;
  • розроблено математичну модель оптимального керування при накладених обмеженнях економічною діяльністю корпорації або регіону, що передбачає ідентифікацію змін макроекономічних показників та оперативну видачу інформації для підтримки прийняття рішення (впроваджено на державному підприємстві залізничної галузі України  «Укрзалізниця»);
  • розроблено ієрархічні математичні моделі масопереносу  в багатофазних середовищах з урахуванням міжфазних переходів і впливу керуючих джерел енергії-імпульсу.

 

 

Склад наукових працівників відділу № 265

 

ПІБ

Посада, Науковий ступінь, Наукове звання

Контакти

 Бойко Анатолій Григорович

с.н.с., к. ф.-м. н.

 (044) 526 60 39

 Варава Іван Андрійович

м. н.с.

 (044) 526 60 39

 Гаврилюк Ольга Миколаївна

с.н.с., к. ф.-м. н.

 (044) 526 60 39

 Єгоров Сергій Олександрович

пров. інж.-електр.

 (044) 526 60 39

 Коваленко Наталія Василівна

інж.-прогр. 1 кат.

 (044) 526 60 39

 Кравчук Оксана Антоліївна

пров. інж.- прогр.

 (044) 526 60 39

 Красношапка Володимир Антонович

пров.н.с., к.т.н., с.н.с.

 (044) 526 60 39

 Ланбін Віктор Сергійович

пров. інж.-електр.

 (044) 526 60 39

 Панасюк Юрій Якович

гол. інж.-електр.

 (044) 526 60 39

 Панченко Володимир Леонідович

інж.-прогр. 1 кат.

 (044) 526 60 39

 Писаренко Валерій Георгійович

зав. відділом, д. ф.-м. н., с.н.с.

 (044) 526 60 39

 Рево Євген Миколайович

пров. інж-констр.

 (044) 526 60 39

 Харченко Любов Станіславівна

пров. інж.- прогр.

 (044) 526 60 39

 Чоботок Тетяна Іванівна

інж.-прогр. 1 кат.

 (044) 526 60 39

 Чумакова Надія Феліксівна

інж.-прогр. 1 кат.

 (044) 526 60 39

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні