Контакти Карта сайту

Перелік семінарів ІК НАНУ

 

Відділення МК та СА


1. Системний аналіз та інформаційні технології в економіці
та державному управлінні.


Керівники:         акад. НАН України Сергіенко І.В.,

                               д-р фіз..-мат. наук Пепеляєв В.А.

                              д-р техн. наук  Гуляницький Л.Ф.

Вчений секретар: д-р фіз.-мат.наук Горбачук В.М.                                           тел.526 15 58     

 

                                                                                                                                                           

2. Теорія оптимальних рішень.


Керівники:            д-р фіз.-мат.наук Донець Г.П.

                                д-р фіз.-мат.наук  Стецюк П.І.

Вчений секретар: д-р фіз.-мат.наук  Ненахов Е.І.                                              тел.526 21 78

 

                                                                                                                                                           

3. Математична теорія надійності.


Керівники:
         акад. НАН України Коваленко І.М.

                                чл.-кор. НАН України Кузнєцов М.Ю.

Вчений секретар :  канд.фіз.-мат.наук  Хомяк О.М.                                           тел.526 30 44

 

                                                                                                                                                  

4. Математичні методи дослідження операцій та їх застосування.


Керівники:         акад. НАН України Єрмольєв Ю.М.

                            чл.-кор НАН України Кнопов П.С.

Вчений секретар:  м.н.с. Шпига С.П.                                                                    тел.526 15 58

 

                                                                                                                                                     

5. Теорія автоматів і інтелектуальних машин.


Керівники:         академік НАН України Летичевський ОА

Вчений секретар :  канд.фіз.-мат.наук   Мороховець М.К.                                 тел.526 00 58

 

                                                                                                                                                  

6. Методи обчислювальної математики та математичне
моделювання процесів в неоднорідних середовищах.


Керівник:           акад. НАН України Задірака В.К.

                                чл.-кор. НАН України Хіміч О.М.

                                д-р фіз.-мат.наук  Гладкий А.В.

Вчений секретар: канд.фіз.-мат.наук   Швідченко І.В.                                      тел.526 02 88

 

                                                                                                                

7. Методи та технологічні засоби побудови прикладних

програмних систем.


Керівники:            д-р фіз.-мат.наук Єршов С.В.

                                д-р фіз.-мат.наук  Провотар О.І.

Вчений секретар: д-р фіз.-мат.наук  Норкін Б.В.                                                   тел.526 64 22 


                                                                                                                                                       

8. Інформаційні технології в розподілених ієрархічних системах.


Керівник:   чл.-кор. НАН України Хіміч О.М.

Вчений секретар:   канд.техн.наук   Щетинін І.Є.                                                  тел.526 74 59

 

 

9. Прикладний нелінійний аналіз, математична теорія керування

та ігрові задачі динаміки.


Керівник:          чл.-кор.НАН України  Чикрій А.О.

Вчений секретар:   канд.фіз.-мат.наук   Бєлоусов О.А.                                         тел.526 51 58

 

                                                                                                                                                              

10. Проблеми захисту інформації в комп’ютерних системах.


Керівники:            акад. НАН України  Коваленко І.М.,

                               акад. НАН України Задірака В.К.

Вчений секретар:канд.фіз.-мат.наук   Фаль О.М.                                                тел.526 30 44

               

 

11. Паралельні та розподілені обчислення.


Керівник :  д-р фіз.-мат.наук  Тульчинський В.Г.

Вчений секретар: канд.техн.наук   Головинський А.Л.                                       тел.526 36 03

                                                                                                                                                           

 

Відділення  КЗС

 

1. Нові архітектури ЕОМ


Керівник:              акад.НАН України  Палагін О.В.

Вчений секретар: д-р техн.наук  Опанасенко В.М.                                                 тел.526 24 78

                                                                                                                                                             

 

2. Сенсорні системи та технології безконтактної діагностики

в техніці, біології і медицині.


Керівники:             д-р техн.наук    Прімін  М.А.,

                                 д-р техн.наук  Будник М.М.,

                                 канд.мед.наук   Чайковський І.А.

Вчений секретар: Риженко Т.М.                                                                               тел.526 12 67

                                                                                                                                                           

 

3. Цифрова обробка сигналів і системи реального часу.


Керівники:             чл.-кор.НАН України Маліновський Б.М.,

                               чл.-кор.НАН України Боюн В.П.,

                                д-р техн. наук  Яковлев Ю.С.

Вчений секретар: канд. техн.наук  Головін О.В.                                                    тел.526 12 67

 

 

4. Системи збору та обробки даних.  

 

Керівники:             д-р техн.наук Романов В.О.

                                 д-р техн.наук  Багацький В.О.                                                                

Вчений секретар:  Бедненко Т.В.                                                                             тел.526 12 67   

  

 

5. Математичне моделювання в біології та медицині.


Керівник:                чл.-кор.НАН України Гупал А.М.

Вчений секретар: канд техн.наук  Тарасов А.Л.                                                     тел.526 12 67

                                                                                                                                                      

 

6. Проблеми робототехніки.

Керівник:            д-р техн.наук  Писаренко В.Г.

Вчений секретар: канд. техн.наук  Писаренко Ю.В.                                               тел.526 60 39

  

                                                                                                                                              

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні