Контакти Карта сайту

Програмні реалізації r-алгоритмів Шора

 

 

1. Фортран-програма ralgb4 (ralgb4-2002.pdf).

 

Програма ralgb4 та інструкція до неї розроблені у 2002 році, останні доповнення в інструкцію внесені у  2009 році. У програмі реалізована модифікація r-алгоритму з [1].

 

2. Фортран-програма ralgb5 (ralgb5-2009.pdf).

 

Опис програми наведено з [2], де програма використовувалась при розв'язанні задач нелінійного програмування для знаходження оптимальних навантажень енергоблоків теплових електростанцій при плануванні погодинного добового графіка споживання електричної енергії.

 

3. Octave-функція ralgb5 (ralgb5-2014.pdf).

 

Опис програми наведено в [3, стор. 384–385] та [4].

 

4. Octave-функції ralgb5 та ralgb4 (ralgb5+4-2017.pdf).

 

Опис програм, їхні коди та результати тестування наведено в [5].

 

5. Octave-функція ralgb5a (ralgb5a-2017.pdf).

 

Опис програми та її код наведено в [6].

 

 

Посилання

 

1. Шор Н.З., Стецюк П.И. Использование модификации r-алгоритма для нахождения глобального минимума полиномиальных функций // Кибернетика и систем. анализ. – 1997. – № 4. – C. 28–49.

 

2. Стецюк П.И., Лиховид А.П., Чумаков Б.М., Видил А.Ю., Пилиповский А.В. Математические и программные средства моделирования и оптимизации динамической загрузки мощностей энергосистемы: Отчет о НИР. №  гос. рег. 0107U004963. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2009. – 136 с. Адрес доступа: http://www.incyb.kiev.ua/file/d120-energy/Ot2009-2mb.pdf

 

3. Стецюк П.И. Методы эллипсоидов и r-алгоритмы. – Кишинэу, Эврика, 2014. – 488 с.

 

4. Стецюк П.И. Программа ralgb5 для минимизации овражных выпуклых функций // Тезисы докладов ХIV Международной научно-практической конференции "Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем (MPZIS-2016)", Днепр, 16-18 ноября 2016 г. – Д.: ДНУ, 2016. – C. 185–197. (Stetsyuk-MPZIS-2016.pdf).

 

5. Стецюк П.И. Субградиентные методы ralgb5 и ralgb4 для минимизации овражных выпуклых функций // Вычислительные технологии. – 2017. – Т. 22.  – № 2. – С. 127–149.

 

6. Стецюк П.И., Фишер А. r–Алгоритмы Шора и octave-функция ralgb5a // Тези міжнародної наукової конференції «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», що присвячена 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України (м. Київ, 13-15 грудня 2017 р.). – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2017. – С. 143–146.

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні