Контакти Карта сайту

Журнал «Кiбернетика та системний аналiз»

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

I.В. СЕРГIЄНКО, академік Національної академії наук України, д-р фіз.-мат. наук, професор

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

I.М. КОВАЛЕНКО, академік Національної академії наук України, д-р техн. наук та фіз.-мат. наук

О.А. ЛЕТИЧЕВСЬКИЙ, академік Національної академії наук України, д-р фіз.-мат. наук

Н.Б. ШИШКІНА, канд. фіз.-мат.наук

 


 

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Д. Баум, проф., Німеччина

Ж. Боннiн, проф., Франція 
А.Д. ГВIШIАНI, акад. Рос. акад. наук
Д. ГIЛБЕРТ, проф., Англія 

Ф. ГЛОВЕР, проф., США 
В.А. ЄМЕЛIЧЕВ, проф., Білорусь 
Ю.І. ЖУРАВЛЬОВ, акад. Рос. акад. наук
А.Б. КУРЖАНСЬКИЙ, акад. Рос. акад. наук 
В.Л. МАКАРОВ, акад. Рос. акад. наук
А. ПАКШТАС, проф., Англія 
П.М. ПАРДАЛОС, проф., США 
Э.Х. ТИУГУ, акад. Акад. наук Естонії

 

РЕДКОЛЕГIЯ:

А.В. АНIСIМОВ, чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук

В.Ф. ГУБАРЕВ, чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук

А.М. ГУПАЛ, чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук

Г.П. ДОНЕЦЬ, д-р фіз.-мат. наук

Ю.М. ЄРМОЛЬЄВ, акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук

В.К.ЗАДІРАКА, акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук

М.З. ЗГУРОВСЬКИЙ, акад. Нац. акад. наук України та Нац. акад. пед. наук України, д-р техн. наук 
М.Ю. ІЛЬЧЕНКО, акад. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук

В.С. КОРОЛЮК, акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук

М.Ю. КУЗНЄЦОВ, чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук

В.М. КУНЦЕВИЧ, акад. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук 
В.Н. РЕДЬКО, акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук

 


 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ:

КІБЕРНЕТИКА
Теоретичні проблеми кібернетики
Проектування кібернетичних систем
Проблеми штучного інтелекту

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
Теорія систем і математичні питання системного аналізу
Теорія оптимальних рішень
Прикладні методи системного аналізу

ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ
Архітектура програмно-технічних комплексів
Математичне і програмне забезпечення
Нові інформаційні технології в медицині, біології, лінгвістиці, юриспруденції тощо

НОВІ ЗАСОБИ КІБЕРНЕТИКИ, ІНФОРМАТИКИ, ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

 

ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

 


 

Міжнародний науково-теоретичний журнал «Кибернетика и системный анализ» (до № 4 1991 року називався «Кибернетика») заснований у січні 1965 року в Інституті кібернетики АН УРСР.

Започаткував видання журналу основоположник iнформацiйних технологiй в Україні, засновник і перший директор Інституту кібернетики АН УРСР, віце-президент Академії наук УРСР, академік АН УРСР і АН СРСР Віктор Михайлович Глушков, який став першим головним редактором журналу.

Наразі журнал очолює директор Інституту кібернетики академік НАН України Іван Васильович Сергієнко (головний редактор). Впродовж усього часу існування журналу до складу його редакційної колегії та міжнародної редакційної ради входили фахівці в галузі кібернетики та інформаційних технологій — вчені зі світовим ім'ям, які забезпечують якісне незалежне рецензування та відбір статей.

Журнал публікує оригінальні оглядові статті, проблемні та дискусійні матеріали, звіти коференцій та нарад з питань кібернетики і системного аналізу, бібліографічні огляди, рецензії на монографії; інформує читачів про найновіші досягнення вітчизняної та зарубіжної кібернетики.

З моменту заснування журнал «Кибернетика и системний анализ» («Кибернетика») в повному обсязі перекладається англійською мовою різними видавництвами США та міжнародними видавництвами наукової літератури.

На даний час журнал перекладається у США англійською мовою у видавництві Springer під назвою "Cybernetics and Systems Analysis". Журнал «Кибернетика и системный анализ» входить до переліку профільних видань України до розділів «Технічні науки» та «Фізико-математичні науки» та реферується у Реферативному журналі та Базах даних ВИНИТИ (Росія, Москва, тел. 007-495 155-42-17 ).

Журнал Cybernetics and Systems Analysis (переклад журналу «Кибернетика и системный анализ» англійською мовою) реферується або індексується такими фірмами та агентствами: SCOPUS, INSPEC, Zentralblatt Math, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, Academic OneFile, Academic Search, ACM Digital Library, Computer Science Index, CSA Environmental Sciences, EI-Compendex, Gale, INIS Atomindex, io-port.net, Mathematical Reviews, OCLC, SCImago, STMA-Z, Summon by ProQuest.

 

У 2010 році журнал приєднався до Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics — COPE) — недержавної організації видавців наукових журналів, зареєстрованої у Великій Британії, членами якої є такі поважні наукові видавництва як Elsevier, Springer та Kluwer. Це дало змогу підвищити рівень публікацій та забезпечити їх оригінальність.

 


 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
03680, ГСП, Київ 187
Проспект Академіка Глушкова, 40
УКРАЇНА

Тел.: +38(044)526-64-61
Тел.: +38(044)526-00-59
kisa-casa@ukr.net
www.kibernetika.org

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні