Контакти Карта сайту

Міжнародний науково-технічний журнал «Проблемы управления и информатики»

Головний редактор:

В.М. КУНЦЕВИЧ

 

Заступник головного редактора:

Н.В. ТУРОВЄРОВА

 

Члени редколегії:

В.М. БЄЛОВ

С.Н. ВАСИЛЬЄВ (Росія)

Ф.Г. ГАРАЩЕНКО

В.Ф. ГУБАРЄВ

М.З. ЗГУРОВСЬКИЙ

П. ІОАННОУ (США)

М.Ю. КУЗНЄЦОВ

В.Б. ЛАРІН

Б. МОРДУХОВИЧ (США)

Р. ОРТЕГА (ФРАНЦІЯ)

І.В. СЕРГІЄНКО

І.М. ЧЕРЕВКО

А.О. ЧИКРІЙ

Р.М. ЮСУПОВ (РОСІЯ)

 


 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ:

 

 • проблеми динаміки керованих систем;
 • методи ідентифікації та адаптивного управління;
 • оптимальне управління і методи оптимізації;
 • математичне моделювання та дослідження складних керованих систем;
 • загальні проблеми дослідження космосу;
 • управління фізичними об’єктами і технічними системами;
 • управління і оптимізація систем з розподіленими параметрами;
 • методи управління та оцінювання в умовах невизначеності;
 • якісні методи в теорії керованих систем;
 • методи обробки інформації;
 • космічні інформаційні технології та системи;
 • технічні засоби для вимірювань та управління;
 • космічний моніторинг;
 • економічні та управлінські системи;
 • управління в біологічних і природних системах;
 • роботи та системи штучного інтелекту;
 • проблеми захисту інформації.

 

Журнал регулярно реферується у вітчизняних та зарубіжних виданнях: «Джерело» (Україна, Київ), «Реферативний журнал» (Росія, Москва, ВІНІТІ), «Математичне ревю» («Math. Review», США, Американське математичне товариство), «Прикладна механіка » (« Applied mechanics Reviews », США, Американське товариство інженерів-механіків).

 

Журнал включений до переліку профільних видань ДАК України. Інформацію про журнал включено до передплатних каталогів: Каталогу періодичних видань України; Каталогу Агенції «Роспечать». Передплатний індекс 74002. Зведений каталог періодичних видань академій наук – членів МААН. Передплатний індекс – 10033.

«Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики» розповсюджується лише по передплаті. В каталогах журнал представлений під буквою «М».

 

Журнал у повному обсязі перевидається англійською мовою видавничою фірмою BEGELL HOUSE, INC. (США) під назвою «Journal of Automation and Information Sciences».

Інформацію про передплату на це видання можна отримати на сайті http://www.edata-center.com/orbits/6042a24d2b32b2df.html

Журнал включено до бази даних американського Інституту наукової інформатики Томсона (ISI) та до реферативної бази даних Scopus.

 


 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

03680 ГСП Київ 187, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 4/1,

Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ (кімн. 106, 108).

 

Тел.: +038 (044) 526 22 29

red@nonnared.kiev.ua

turnonnared@gmail.com

http://inform.icybcluster.org.ua

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні