Контакти Карта сайту

Міжнародний журнал «Управляющие системы и машины»ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

В.І. Гриценко, проф., чл.-кор. НАН України

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 

О.В. Палагiн, д.т.н., проф., академік НАН України

Е.А. Савченко, к.т.н.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ


Технічні науки:

С.В. Абламейко, д.т.н., проф., акад. НАН РБ (Беларусь)

Baranoff Samarij, д.т.н., проф. (Канада)

Т.Ф. Бекмуратов, д.т.н., проф., акад. АН РУз (Узбекистан)

М.З. Згуровський, д.т.н., проф., академік НАН України

Д.В. Лебедев, д.т.н., проф. (Київ)

Б.М. Малиновський, д.т.н., проф. чл.-кор. НАН України (Київ)

В.В. Павлов, д.т.н., проф., (Київ)

Т.П. Подчасова, д.т.н., проф. (Київ)

Л.А. Пономаренко, д.т.н., проф. (Київ)

Л.С. Файнзильберг, д.т.н. (Київ)

Ю.І. Якименко, д.т.н., проф., академік НАН України

 

Фізико-математичні науки:

П.Л. Андон, д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України (Київ)

А.В. Анiсiмов, д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України

Г.П. Донець, д.ф.-м.н. (Київ)

В.К. Задирака, д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України (Київ)

П.С. Кнопов, д.ф.-м.н., проф. (Київ)

В.Ю. Мейтус, д.ф.-м.н. (Київ)

А.О. Чикрій, д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України (Київ)

М.І. Шлезінгер, д.ф.-м.н., проф. (Київ)

Ю.Г. Шукурян, д.ф.-м.н., проф. (Вірменія)

 

Економічні науки:

А.А. Любич, д.е.н., проф. (Київ)

Е.І. Ляшенко, д.е.н., проф. (Київ)

М.В. Макарова, д.е.н., проф. (Київ)

А.М. Онищенко, д.е.н., проф. (Київ)

С.П. Риппа, д.е.н., проф. (Київ)

М.І. Скрипниченко, д.е.н., проф. (Київ)

А.І. Уринцов, д.е.н., проф. (Росія)

 ПРОБЛЕМАТИКА

Загальні питання інформатики та інформаційних технологій
Фундаментальні та прикладні проблеми Computer Science 

Фундаментальні та прикладні проблеми інформатики та інформаційних технологій
Теорія систем та інтелектуальне управління 
Новітні методи в інформатиці 
Технічні засоби інформатики

Інтелектуальні інформаційні технології та системи

Образне мислення

Методи та засоби обробки даних та знань
Інформаційні та комунікаційні середовища

Проблеми інформаційної безпеки

Програмна інженерія та програмні засоби 

Електронні системи навчання

Інформаційні технології в соціально-економічних системах

Економіко-математичне моделювання

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)

Хроніка, конференції, виставки, листи до редакції, дискусії, нові книги

 


 

Міжнародний журнал «Управляющие системы и машины» заснований в 1972 році в Інституті кібернетики АН УРСР. 

 

Засновники: Національна академія наук України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України; Фонд Глушкова.

 

УДК 004.8 + 004.9 + 519.7 + 330.46 

 

З липня 2014 УСиМ включений в РІНЦ (РІНЦ).  Входить у каталог наукових видань ВАК України з фізико-математичних, технічних і економічних наук (постанови президії ВАК України № 1-05 / 1 від 10.02.2010 р та № 1-05 / 3 від 14.04.2010 р)

 

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 17215 — 5985 ПР від 27.10.2010 р. 

 

Періодичність видання — 1 раз на 2 місяці. 

Мови видання: російська, англійська, українська. 

Передплатний індекс: 71008.

 

Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html 

 

Видання індексується Google Scholar.

 АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

 

03680 ГСП Київ 187, просп. Академіка Глушкова, 40, корп. 6, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України

 

Тел.: (+38 044) 526 00 09, (+38 044) 526 00 09

 

savchenko_e@meta.ua  

 

http://usim.irtc.org.ua/

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні